Sistem de etansare a rosturilor si reparare a fisurilor - Sikadur-Combiflex SG SIKA

Limba: Romana
Produse încluse în această documentație: Sikadur®-30, Sikadur®-31 CF Normal, Sikadur®-31 CF Rapid, Sikadur®-330, Sikadur®-42, Sikadur®-52
709 afisari
SIKA Romania nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Instructiuni montaj, utilizare
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem de etansare a rosturilor si reparare a fisurilor - Sikadur-Combiflex SG SIKA Sikadur®-30,...
Procedura de Aplicare Sistemul Sikadur-Combiflex® SG Construction Construction Cuvinte cheie: Sistem de etanşare a rosturilor, rosturi de construcŃie, rosturi de dilataŃie, repararea fisurilor, bandă FPO. Subiecte: Descrierea sistemului, alcătuirea sistemului, proceduri de aplicare şi de sudură cu aer cald pentru sistemul Sikadur-Combiflex SG. InformaŃiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinŃă, în baza cunoştinŃelor actuale şi experienŃei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiŃii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenŃele de material şi de substrat, precum şi condiŃiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanŃie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie vala ... ascunde