Documentatie atasata la

Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL

Limba: Romana
66 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana Fişă...
Pagina 2-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana re
...
Pagina 3-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana 
0

Toate...
Pagina 4-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana ® - 156 / -...
Pagina 5-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana Ńii...
Pagina 6-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana atul suport,...
Pagina 7-Sistem bicomponent epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-263 SL Fisa tehnica Romana ens!...
ens! Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafata trebuie să fie cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de roua pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. 0 0 0 0 InstrucŃiuni de aplicare Raport de amestec Timp de amestecare Componenta A : componenta B = 79 : 21 (după greutate) Înainte de combinare amestecaŃi mecanic componenta A. După ce întreaga cantitate a componentei B a fost adăugată la componenta A amestecaŃi continuu timp de 2 minute, până se obŃine un amestec omogen. După amestecarea componentelor A şi B, adăugaŃi nisipul cuarŃos de 0,08 – 0,25 mm şi/sau Sikafloor® Filler-1 şi amestecaŃi timp de încă 2 minute, până la obŃinerea unui amestec omogen. Pentru a vă asigura că au fost amestecate corespunzător, turnaŃi materialul într-un alt recipient şi amestecaŃi din nou pentru a obŃine un amestec consistent. Trebuie evitată amestecarea prelungită pentru a minimaliza aerarea ameste ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate