Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR

Limba: Romana
36 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana...
Pagina 2-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana 
...
Pagina 3-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana  (28 ...
Pagina 4-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana ...
Pagina 5-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana iuri,...
Pagina 6-Sistem bicomponent de tip epoxidic autonivelant SIKA Sikafloor®-266 CR Fisa tehnica Romana ...
îndepărtate în totalitate de pe toate suprafeŃele înainte de aplicarea produsului, de preferinŃă prin periere şi/sau aspirare. Aplicare CondiŃii / Limitări 0 0 0 0 Temperatura stratului suport +15 C min. / +30 C max. Temperatura ambientală +15 C min. / +30 C max. Umiditatea stratului suport ≤ 4% părŃi conŃinut umed Metodă de testare: umidometru Sika®-Tramex, măsurare CM sau prin metoda uscării la cald. Nu este recomandată umiditatea ascendenta, conform standardelor ASTM (testul cu folia de polietilenă). Umiditatea relativă a aerului Max. 80% r.h. Punctul de roua AtenŃie la condens! Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafata trebuie să fie cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de roua pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. InstrucŃiuni de aplicare Raport de amestec Componenta A : componenta B = 80 : 20 (după greutate) Timp de amestecare Înainte de combinare amestecaŃi me ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România