Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N

Limba: Romana
58 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 2-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 3-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 4-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 5-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 6-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
Pagina 7-Sistem autonivelant, conductiv electrostatic, epoxidic bicomponent SIKA Sikafloor®-262 AS N Fisa...
tedă stratul suport din beton sau de şapă trebuie amorsat sau nivelat. Denivelarile influentează grosimea filmului si implicit conductivitatea. Punctele mai înalte trebuie nivelate prin slefuire. Tot praful si materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe toate suprafeŃele înainte de aplicarea produsului, de preferinŃă prin periere şi/sau aspirare. CondiŃii de aplicare / Limitări min. +10° / max. +30° C C Temperatura suportului min. +10° / max. +30° C C Temperatura ambientală Umiditatea suportului ≤ 4% părŃi conŃinut umed Metodă de testare: umidometru Sika®-Tramex, măsurare CM sau prin metoda uscării la cald. Nu este recomandată umiditatea ascendenta, conform standardelor ASTM (testul cu folia de polietilenă). Sikafloor®-262 AS N N 3/7 Umiditatea relativă a aerului Punctul de rouă Max. 80% r.h. AtenŃie la condens! Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafata trebuie să fie cu cel puŃin 3˚C m ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România