Sigilant siliconic cu intarire acetoxi SIKA Sikasil®-Universal

Limba: Romana
32 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sigilant siliconic cu intarire acetoxi SIKA Sikasil®-Universal Fisa tehnica Romana Fişă...
Pagina 2-Sigilant siliconic cu intarire acetoxi SIKA Sikasil®-Universal Fisa tehnica Romana zitare...
Pagina 3-Sigilant siliconic cu intarire acetoxi SIKA Sikasil®-Universal Fisa tehnica Romana ică

> 90%...
ică > 90% (+23°C / 50% u.r.) (ISO 7389) Informatii despre sistem Detalii de aplicare Consum Proiectarea rosturilor: LăŃimea rosturilor trebuie proiectată astfel încât să suporte capacitatea de mişcare a sigilantului. Pentru rosturile cu lăŃimi între 6 mm şi 12 mm, este recomandată o adâncime de sigilare de 6 mm. LăŃimea rostului 6 mm 9 mm 12 mm Adâncimea rostului 6 mm 6 mm 6 mm Lungime rost / 300 ml ~8m ~ 5.5 m ~4m Calitatea stratului suport Stratul suport trebuie să fie curat şi uscat, omogen, degresat, fără praf sau particule friabilei. Laptele de ciment trebuie îndepărtat. Pregătirea stratului suport / Amorsarea RespectaŃi indicaŃiile din tabelul cu amorse . Aplicare CondiŃii / Limitări Temperatura stratului suport Min. +5°C / max. +40°C Temperatura ambientală Min. +5°C / max. +40°C Umiditatea stratului suport Stratul suport trebuie să fie uscat InstrucŃiuni de aplicare Metode de aplicare / Ustensile ® Sikasil -Univers ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România