Reducator al eflorescentelor de pe suprafata betoanelor folosite la realizarea de prefabricate de mici dimensiuni SIKA SikaPaver® AE300

Limba: Romana
5 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Reducator al eflorescentelor de pe suprafata betoanelor folosite la realizarea de prefabricate de...
Pagina 2-Reducator al eflorescentelor de pe suprafata betoanelor folosite la realizarea de prefabricate de...
ută Formarea unui slam la compactare, reducându-se astfel frecarea între formă si elementele turnate Elementele obŃinute, ca urmare a folosirii aditivului SikaPaver AE300 vor avea următoarele proprietăŃi: Textură mai densă, suprafaŃă mai fină si mai uniformă ( finisare superficială îmbunatăŃită) Calitatea uniformă a produselor datorită uniformităŃii betonului VariaŃii reduse de densitate si rezistenŃă pe suprafaŃa formei( distribuire constantă a densităŃii si rezistenŃei pe palet) Minimizeaza pagubele produse de manipularea prematură RezistenŃe crescute la compresiune Reducerea sucŃiunii capilare Creşte rezistenŃele la gelivitate ÎmbunătaŃeşte durabilitatea si durata de viaŃă Reduce eflorescenŃele RezistenŃă sporită in medii umede Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tab. 9 (ImpermeabilizanŃi). ConŃine numai componente conforme cu DIN 934-1:2008, Anexa A1. Utilizabil în Ńările membre U.E. 1 Datele produsului Formă/ Culoare ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România