Profile decorative pentru fatade AUSTROTHERM

Limba: Romana
Produse încluse în această documentație: Ancadramente usi si ferestre, Capiteluri, Chei de bolta, Cornise, Ornamente fatada, Solbancuri
63 afisari
Tip documentatie: Catalog, brosura
Această informaţie nu mai este valabilă.
Pagina 1-Profile decorative pentru fatade
 AUSTROTHERM Ancadramente usi si ferestre, Capiteluri, Chei de...
Skierniewice Kiew Oswiecim Wopfing Purbach Pinkafeld Bratislava Gyöngyös Györ Budapest Horia Chiºinãu Zagreb Szekszárd Bihaæ Srbobran Belgrad Valijevo Bucureºti Niš Podgorica Durrës Sofia Aitos Gebze LEGENDA: Sediu concern Sediu central ºi fabricã Sediu central Fabricã Birou de vânzãri AUSTROTHERM COM SRL Fabricã Bucureþti: B-dul. Iuliu Maniu 598, Sector 6, Bucureþti Fabricã Horia, Judeþul Neamþ Tel: 021 317 12 27, 021 317 12 28, 021 317 12 29 Fax: 021 317 12 31 E-mail: office@austrotherm.ro Serviciul tehnic: 0731 035 815 Reprezentanþi zonali: Bucureþti, Muntenia, Dobrogea: 0729 308 493 Bucureþti, Muntenia, Oltenia: 0724 224 514 Bacãu, Moldova: 0722 193 598 Braºov, Sibiu: 0723 336 356 Cluj Napoca, Transilvania: 0722 236 813 Timiþoara, Banat, Criþana: 0723 606 940 Informaþiile tehnice þi detaliile constructive prezentate în prezentul catalog reprezintã soluþii de principiu þi redau nivelul actual al cunoþtintelor specialiþtilor Austr ... ascunde