Produs pentru impregnarea betonului SIKA Sika® Impragniermittel BS

Limba: Romana
47 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Produs pentru impregnarea betonului SIKA Sika® Impragniermittel BS Fisa tehnica Romana Fisă...
Pagina 2-Produs pentru impregnarea betonului SIKA Sika® Impragniermittel BS Fisa tehnica Romana lor...
lor datorate sărurilor agresiunilor chimice din atmosferă pătrunderii umezelii din exterior petelor si a impurităŃilor Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de baza Densitate (20 °C) Solubilitate Temperatura minimă de punere in operă Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid aproape incolor polimeri 1,01 kg/ l În apă +50 C Bidon: 30kg Butoi: 200kg Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directă şi de contaminări. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃii închişi valabil min. 1 an. Mod de utilizare Consum Consumul variază în funcŃie de stratul suport. 2 200-250 g/m în cazul unor suprafeŃe cu absorbŃie normală. 1 Este recomandată efectuarea de teste preliminare, pentru a ajusta dozajul şi pentru a preveni o schimbare a nuanŃei stratului suport. InstrucŃiuni de aplicare Stratul suport trebuie sa fie absorbant, curat şi lipsit de impurităŃi. Înainte de utilizare produsul trebuie om ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Aditiv de impermeabilizare pentru mortare

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® -1
Masa de spaclu flexibila din bitum-cauciuc

Fisa tehnica
3 p | RO
Sika® Igolflex® N
Lucru în România