Produs pentru curatarea si intretinerea utilajelor de constructii SIKA Sika® Betonloser

Limba: Romana
71 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Produs pentru curatarea si intretinerea utilajelor de constructii SIKA Sika® Betonloser Fisa...
Pagina 2-Produs pentru curatarea si intretinerea utilajelor de constructii SIKA Sika® Betonloser Fisa...
ră directă şi de contaminări. Valabilitate de min 2 ani în recipienŃii originali nedesfăcuŃi. Container: 1000kg Mod de utilizare EficienŃă În funcŃie de grosimea crustelor şi a ruginei ce trebuie îndepărtată, produsul se va folosi nediluat sau diluat în apă în raport de 1:1 până la 1:5 InstrucŃiuni de utilizare Se poate aplica pulverizat sau pensulat În cazuri speciale, când straturile ce se doresc a fi îndepărtate sunt groase, este posibil să fie nevoie aplicarea repetată a produsului. A se clăti bine cu apă suprafeŃele curăŃate cu Sika Betonloser, mai ales suprafeŃele din interiorul malaxoarelor( poate modifica conŃinutul de aer oclus din beton) InformaŃii suplimentare ProtecŃia muncii Pentru informaŃii şi sfaturi referitoare la siguranŃa utilizării şi depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a materialului, care conŃine date fizice, ecologice, toxice si de securitate. Se vor respecta indi ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România