Prezentare MENATWORK ENERGY

6 afisari
MENATWORK ENERGY nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Catalog, brosura
Salvează pdf
Pagina 1-Prezentare MENATWORK ENERGY  Catalog, brosura Experien]a [i poten]ialul MENATWORK ENERGY sunt puse...
Experien]a [i poten]ialul MENATWORK ENERGY sunt puse în slujba Dvs. Contacta]i speciali[tii no[tri: {oseaua de Centur\ a Mun. Bucure[ti, nr. 103 Pope[ti Leordeni, Jude] Ilfov, Cod 077160 Telefon: 021.5296.200 / 280; Fax: 021.5296.201 / 202 Catalin MOTÂNG|: (004) 0724.333.018 Viorel NICULAE: (004) 0721.234.265 www.menatwork-energy.com office@menatwork-energy.com www.menatwork.ro; energy@menatwork.ro Societatea MENATWORK ENERGY furnizeaz\ sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile [i proiecte la cheie pentru eficientizarea consumului de energie electric\ (audit energetic, solu]ii pentru reducerea consumului, punerea `n oper\ [i mentenan]a echipamentelor) al companiilor din sectorul industrial [i altor consumatori de energie (civil, comercial, exterior). "Energia verde este mai ieftin\ cu aproape 5,5% dec>t hidrocarburile, dac\ la pre]ul de achizi]ie se adaug\ costurile de ecologizare `nregistrate la nivel global" conform statisticilor europene referitoare la impactul ... ascunde
Lucru în România