Plastifiant pentru realizarea prefabricatelor de mici dimensiuni suprafete cu lipsite de pori SIKA SikaPaver® HC200

Limba: Romana
24 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Plastifiant pentru realizarea prefabricatelor de mici dimensiuni suprafete cu lipsite de pori SIKA...
Pagina 2-Plastifiant pentru realizarea prefabricatelor de mici dimensiuni suprafete cu lipsite de pori SIKA...
i elementele turnate Elementele obŃinute, ca urmare a folosirii aditivului SikaPaver HC200 vor avea următoarele proprietăŃi: Textură mai densă, suprafaŃă mai fină si mai uniformă ( finisare superficială îmbunatăŃită) Calitatea uniformă a produselor datorită uniformităŃii betonului VariaŃii reduse de densitate si rezistenŃă pe suprafaŃa formei( distribuire constantă a densităŃii si rezistenŃei pe palet) RezistenŃe crescute la compresiune Creşte rezistenŃele la gelivitate ÎmbunătaŃeşte durabilitatea si durata de viaŃă Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tab. 9 (ImpermeabilizanŃi). ConŃine numai componente conforme cu DIN 934-1:2008, Anexa A1. Utilizabil în Ńările membre U.E. 1 Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid/incolor Polimeri 1,00 ± 0,01 g/cm3 ca. 4,5 < 0,10 % < 0,5 % Butoi: ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România