Plastifiant pentru beton de consistenta normala si pentru beton impermeabil SIKA Sika® BV-40

Limba: Romana
71 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Plastifiant pentru beton de consistenta normala si pentru beton impermeabil SIKA Sika® BV-40 ...
Pagina 2-Plastifiant pentru beton de consistenta normala si pentru beton impermeabil SIKA Sika® BV-40 ...
curgerii lente Durabilitate crescută SuprafeŃe vizibile îmbunătăŃite Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tab. 2 (PlastifianŃi / Reducători de apă). Utilizabil în Ńările membre U.E. Construction Domenii de utilizare Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Lichid/ Culoare maronie Lignosulfonat 1,184 ±0,004 g/cm³ ca. 5 < 0,1 % <0,5 % 1 Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai ambalaje de stocare curate. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de min 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute. Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 0,9 % din masa cimentului Sika BV 40 se dozează în staŃie, odată cu apa de amestec, sau spre finalul malaxării. Timpul de malaxare va fi a ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N