Plastifiant pentru betoane de transport de consistenta normala si lucrabilitate extinsa SIKA Sika® BV-101

Limba: Romana
78 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Plastifiant pentru betoane de transport de consistenta normala si lucrabilitate extinsa SIKA...
Pagina 2-Plastifiant pentru betoane de transport de consistenta normala si lucrabilitate extinsa SIKA...
t are următoarele proprietăŃi: Raport A/C redus datorită reducerii de apă (implicit densităŃi şi rezistenŃe ridicate) ConsistenŃă fluidă datorită efectului de fluidizare (implicit costuri reduse de punere în operă şi vibrare) MenŃinerea lucrabilităŃii Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tab. 2 (PlastifianŃi / Reducători de apă). Utilizabil în Ńările membre U.E. Construction Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Lichid/ Culoare maronie Lignosulfonat 1,160 ±0,03 g/cm³ ca. 5 < 0,1 % <1,5 % 1 Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai ambalaje de stocare curate. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de min 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute. Mod de utilizare Dozaj reco ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N