Placa Tacker SISTEMA Tacker EPS150

6 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Placa Tacker SISTEMA Tacker EPS150 Fisa tehnica FIȘĂ TEHNICĂ

PLACĂ TACKER
Placă Tacker h.20...
Pagina 2-Placa Tacker SISTEMA Tacker EPS150 Fisa tehnica SITATE MINIMĂ

_
CONDUCTIVITATE TERMICĂ (valoare...
SITATE MINIMĂ _ CONDUCTIVITATE TERMICĂ (valoare de calcul): >0,034 W /mk CLASA DE COMBUSTIBILITATE EPS din materie primă ingifugata. Euroclasa E pentru reacția la foc (conform SR EN 13501-1+A1 /2010) 1 www.sistema.com.ro FIȘĂ FIȘĂ TEHNICĂ TEHNICĂ FACTOR DE REZISTENȚĂ LA DIFUZIA VAPORILOR DE APĂ: 30-70 MARCARE EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(1)-Sb(1)-P(3)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-TR200-WL(T)3-WD(V)1 TRANSPORT ȘI DEPOZITARE Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul panourilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale pe care le pot deteriora( diluanți, substanțe combustibile, vopsele, materiale care se pot deplasa în timpul transportului). Depozitarea se face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de căldură, ev ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Folie Tacker

Fisa tehnica
1 p | RO
Panou cu nuturi pentru sistem redus

Fisa tehnica
2 p | RO
Panou H10