Mortar gata preparat SIKA Sika® Refit

Limba: Romana
73 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Mortar gata preparat SIKA Sika® Refit Fisa tehnica Romana Fişă tehnică de produs EdiŃia 04...
Pagina 2-Mortar gata preparat SIKA Sika® Refit Fisa tehnica Romana pozitare/ Valabilitate Aproximativ 15 ...
pozitare/ Valabilitate Aproximativ 15 luni în condiŃii uscate de depozitare, în ambalajul original sigilat nedeteriorat. Pulbere gri închis şi gri deschis Saci de 25 kg. Date tehnice Densitate Aprox. 1,3 kg/l Informatii despre sistem Detalii de aplicare Consum / Dozare cca.1,8 kg pulbere/ m /mm 25 kg.pulbere cu 6-7 l apă 2 Raport de amestec Timp de punere în operă Pregătirea stratului suport în funcŃie de temperatură şi de cantitatea de apă dozată, circa 20 de minute Stratul suport trebuie să fie curat şi stabil, fără urme de praf sau particule friabile SuprafaŃa, conform ÖNORM B4200, partea 6, trebuie prelucrată prin metode adecvate, astfel încât să se obŃină pe întreaga suprafaŃă o rezistenŃă la smulgere 2 de min. 1,5 N/mm . Resturile de decofrol şi eventuale substanŃe de tratare antievaporare, particulele de ciment sau beton desprinse, trebuie îndepărtate. SuprafeŃele de beton absorbante trebuie umezite corespunzător înainte de aplicarea mo ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Masa de spaclu pentru inchiderea porilor

Fisa tehnica
3 p | RO
Sika® MonoTop®-620
Mortar sintetic pentru subturnari si fixari

Fisa tehnica
4 p | RO
Sikadur®-42