Mortar de reprofilare SIKA Sika® MonoTop®-614

Limba: Romana
46 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Mortar de reprofilare SIKA Sika® MonoTop®-614 Fisa tehnica Romana Fişa tehnica de produs...
Pagina 2-Mortar de reprofilare SIKA Sika® MonoTop®-614 Fisa tehnica Romana uction

Avantaje

Atestate...
Pagina 3-Mortar de reprofilare SIKA Sika® MonoTop®-614 Fisa tehnica Romana la compresiune RezistenŃa...
Pagina 4-Mortar de reprofilare SIKA Sika® MonoTop®-614 Fisa tehnica Romana de adecvate, astfel...
de adecvate, astfel încât să se 2 obŃină o rezistenŃă la smulgere pe suprafata de cel puŃin 1,5 N/mm pe toată suprafaŃa. Premisa pentru crearea unei bune legături între stratul suport şi mortar o reprezintă rugozitatea adecvată a stratului suport. Adâncimea medie a asperităŃii trebuie să fie cât mai mare, totuşi cel puŃin 1 mm (Verificare în funcŃie de metoda petei de nisip conform RVS 15.346, fila 1). Pentru prelucrarea manuala, cu punte de aderenŃă, este necesară o adâncime a asperităŃii de cel puŃin 0,5 mm. Metodele adecvate pentru tratarea stratului suport sunt jet de apă cu înaltă presiune sau sablarea cu nisip. Alte tipuri de tratare, precum slefuirea, frezarea etc. necesită o prelucrare ulterioară cu jet, pentru a îndepărta marginile fasiilor prelucrate. Stratul suport trebuie umezit cel puŃin 12 ore înainte şi trebuie lăsat să se usuce până devine umed-mat. CondiŃii de aplicare / Limite Temperatura de aplicare InstrucŃiuni de apli ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Reparatii si protectii pe beton, la cosuri de fum si turnuri de racire

Catalog, brosura
5 p | RO
Sika® MonoTop®-910N Sika®MonoTop®-620
Sistem pentru etansarea rosturilor si a fisurilor - Sikadur-Combiflex

Catalog, brosura
8 p | RO
Sikadur®-30 Sikadur®-31 CF Normal Sikadur®-31 CF Rapid Sikadur®-330 Sikadur®-42 Sikadur®-52