Masa de spaclu pentru inchiderea porilor SIKA Sika® MonoTop®-620

Limba: Romana
104 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Masa de spaclu pentru inchiderea porilor SIKA Sika® MonoTop®-620 Fisa tehnica Romana Fişa...
Pagina 2-Masa de spaclu pentru inchiderea porilor SIKA Sika® MonoTop®-620 Fisa tehnica Romana ...
Pagina 3-Masa de spaclu pentru inchiderea porilor SIKA Sika® MonoTop®-620 Fisa tehnica Romana 00 kg/L...
00 kg/L RezistenŃa (după 28 zile) RezistenŃa la compresiune 30 – 35 N/mm 2 RezistenŃa la intindere din încovoiere 4 – 6 N/mm 2 RezistenŃa de smulgere pe suprafata 1,5 – 2,5 N/mm (pe beton sau mortar pentru reparaŃii) 2 Cca. 15400 N/mm Cca. 11 . 10 proºC -6 2 Modul E (static) Coeficientul termic de dilataŃie α RezistenŃa la difuzia dioxidului de carbon (µCO2) RezistenŃa la difuzia vaporilor de apă (µH2O) Cca. 350 Cca. 120 IndicaŃii aplicare Raportul de amestec Timpul de aplicare (la +23ºC) Tip normal: 4,5 – 5,0 l apă la un sac de 25 kg 35 – 45 minute Limite Temperatura de aplicare Grosimea stratului per etapă de lucru Consumul de material Minimă +8ºC Maximă +30ºC Tip normal: minim 1,5 mm Maxim 5,0 mm Pentru 1 l mortar proaspăt sunt necesare 1,7 kg praf. Consumul de material este în funcŃie de structura suprafeŃei betonului şi este de 2 cca. 3,4 kg mortar uscat per m pentru un strat de 2 mm grosime. Stratul suport din beton trebuie să fie solid ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Mortar sintetic pentru subturnari si fixari

Fisa tehnica
4 p | RO
Sikadur®-42
Mortar de reparatii si reprofilari

Fisa tehnica
3 p | RO
Sika® MonoTop®-612