Elemente de etansare pentru cabluri electrice si tevi PROMAT

Limba: Romana
Produse încluse în această documentație: PROMASEAL, PROMASEAL PL, PROMASEAL ST, PROMASTOP, PROMASTOP SYSTEMKITT, PROMASTOP UNICOLLAR
20 afisari
PROMAT Best Insulating Performance nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Catalog, brosura
Această informaţie nu mai este valabilă.
Pagina 1-Elemente de etansare pentru cabluri electrice si tevi
 PROMAT PROMASEAL, PROMASEAL PL, PROMASEAL ST,...
Produse Promat - Servicii Promat 2 Flanºa de þeavã termoizolantã PROMASTOP® Descrierea produsului Flanºa de þeavã termoizolantã PROMASTOP® constã din douã jumãtãþi de carcasã din plãci de oþel care ulterior pot fi montate simplu pe o þeavã din material plastic tencuit anterior într-o trecere pentru þevi. Domenii de utilizare Flanºa de þeavã termoizolantã PROMASTOP® -în caz de incendiu- închide golurile prin care trec þevile din material inflamabil prin pereþi ºi planºee, împiedicând astfel extinderea focului ºi fumului în urmãtorul compartiment. Ambalare Flanºele de þeavã termoizolante PROMASTOP® - cu excepþia flanºelor de dimensiuni mari ºi ramificaþiilor de þeavã, respectiv cu excepþia flanºelor coturilor de þeavã - sunt împachetate câte 2 bucãþi într-o cutie de carton. Cãrãmidã PROMASTOP® de închidere antifoc a golurilor pt. þevi Descrierea produsului Cãrãmizile PROMASTOP® de închidere a golurilor pt. þevi, sunt ... ascunde