Documentatie atasata la

Declaratie conformitate SIKA Sika Monotop® 108 Waterplug

Limba: Romana
38 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Declaratie conformitate SIKA Sika Monotop® 108 Waterplug Certificare produs Romana DECLARAȚIE...
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Sika MonoTop®-108 WaterPlug Mortar de stopare a infiltrațiilor de apă, cu întărire rapidă 1 PRODUS-TIP codul unic de identificare al produsului-tip: 2 TIPUL lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul 3 UTILIZAREA sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții 4 NUMELE Sika MonoTop® 02 07 01 01 001 0 000284 -108_WaterPlug (a se vedea ambalajul – zi/lună/an/lot fabricație) Este un mortar de ciment cu priză rapidă pentru stoparea infiltrațiilor de apă atât prin elemente din beton, cât și prin elemente de zidarie. denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului 6 NUMELE şi adresa de contact a reprezentantului autorizat 5 Sika Italia S.p.A. Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia Sika România S.R.L. Sediul Central: RO-050562, Bucureşti, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea For ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Mortar semi-elastic pentru impermeabilizare si protectie

Fisa tehnica
5 p | RO
SikaTop®Seal-107
Agrement tehnic

Certificare produs
12 p | RO
SikaTop®Seal-107
Lucru în România