Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia ECOSE® KNAUF INSULATION Decibel, AKUSTIC BOARD, EKOBOARD

Limba: Romana
1 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 2-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 3-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 4-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 5-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 6-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 7-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 8-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 9-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 10-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 11-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
Pagina 12-Certificare SDS - fisa cu datele de securitate pentru vata minerala de sticla cu tehnologia...
carea nu este aplicabilă în conformitate cu Regulamentul European 1272/2008, Nota Q 7/11 Data revizuirii: 27.09.2016 Revizuire: 4.0 Înlocuieşte data: 04.07.2016 Vata minerala de sticla cu ECOSE® Technology SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 12.1. Toxicitate Toxicitate Prin compoziţia sa produsul nu prezintă ecotoxicitate pentru aer, apă sau sol. 12.2. Persistenţă şi degradabilitate Persistenţă şi degradabilitate Produs anorganic inert, cu adeziv întărit, inert, pe bază de polimeri, derivat din amidon vegetal; 0 - 13% 12.3. Potenţial de bioacumulare Potanţial de bioacumulare Nu se bioacumulează. 12.4. Mobilitate în sol Mobilitatea Nu este considerat mobil. Sub 1% carbon organic dizolvabil, dacă este eliminat la groapa de gunoi. 12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB Rezultatele evaluarii PBT şi vPvB Nu este relevant. 12.6. Alte efecte adverse Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/ă. SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 13.1. ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Vata minerala de sticla

Fisa tehnica
2 p | RO
EKOBOARD
Pereti de compartimentare

Catalog, brosura
9 p | RO
AKUSTIC BOARD EKOBOARD Decibel