Aviz tehnic PROMAT CAFCO 300

Limba: Romana
39 afisari
PROMAT Best Insulating Performance nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Certificare produs
Această informaţie nu mai este valabilă.
Pagina 1-Aviz tehnic
 PROMAT CAFCO 300 Certificare produs Romana ROMANIA

CONSILIUL TEHNIC PENTRU PERMANENT...
ROMANIA CONSILIUL TEHNIC PENTRU PERMANENT CONSTRUCTII AVIZTEHNIC inbaza procesuluiverbal nr. 1-80, din datade 01.08.2006 al Comisieide avizare nr. I a agrementelor tehnicein construc{ii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZEAZA TAVORABIL: agrementul tehnicnr. 016-03/180-2006, elaborat ICECON BUCURESTI, pentru de PRODUSE CAFCO TIP MAI\DOLITE CP 2 SI CAFCO 3OO PENTRU PROTECTIA LA FOC A STRUCTT]RILOR DE REZISTENTA - MAREA BRITANIE, al cdrui producdtor CAFCO INTERNATIONAL este BRITANIE. Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pdnd la data de 01.08.2008 9i se poate prelungi in situalia in care titularul face dovadamenfinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,conformprevederilor menfionate cap.,,conditii"din agrementul la tehnic. Agrementul tehnicestevalabilpdndla datade 31.05.2009, pentru titular,producdtor gi dishibuitoriidin anexa agrementul la tehnicqi nu tine loc de certi SA MAREA PRE$EDI Marin PRELIiNGIT pAni la datade........... PRELUNGITpffni la ... ascunde