Antrenor de aer SIKA Sika® LPS A-94

Limba: Romana
134 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Antrenor de aer SIKA Sika® LPS A-94 Fisa tehnica Romana Fisă tehnică de produs
EdiŃie...
Pagina 2-Antrenor de aer SIKA Sika® LPS A-94 Fisa tehnica Romana sa părŃii fine
Astfel se obŃin...
sa părŃii fine Astfel se obŃin betoane şi mortare, cu următoarele caracteristici : O reŃea de pori de aer uniform distribuiŃi, care indeplineşte normele referitoare la aer oclus şi la distanŃa dintre porii de aer antrenaŃi RezistenŃe sporite la gelivitate şi la acŃiunea sărurilor antiîngheŃ SucŃiune capilară redusă ÎmbunătăŃirea lucrabilităŃii, datorită efectului de rulment Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tabel 5 (Antrenori de aer) Cf. DIN V 18998 Poate fi folosit la realizarea betoanelor cu agregate sensibile la alcalii. Test de compatibilate cu plastifianŃi si superplastifianŃi Sika (BV, FM , Sika ViscoCrete, Sika Plast). Poate fi utilizat in toate Ńările membre U.E. Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Lichid/ Maroniu Tenside sintetice 1,00±0,02 kg/l ca. 7 ≤ 0,1 % ≤ 0,5 % Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate. Containe ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România