Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®-161

Limba: Romana
48 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 2-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 3-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 4-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 5-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 6-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
Pagina 7-Amorsa bicomponenta epoxidica, mortar de nivelare si reparatii, strat intermediar SIKA Sikafloor®...
lor şi nivelarea suprafeŃei acestuia trebuie executate cu produse corespunzătoare din gamele de materiale Sikafloor®, SikaDur® şi SikaGard®. Pentru a obŃine o suprafaŃă netedă stratul suport din beton sau de şapă trebuie amorsat sau nivelat. Punctele mai înalte trebuie nivelate prin slefuire. Tot praful si materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe toate suprafeŃele înainte de aplicarea produsului, de preferinŃă prin periere şi/sau aspirare. Aplicare CondiŃii / Limitări Temperatura stratului suport +10° min. / +30° max. C C Temperatura ambientală +10° min. / +30° max. C C < 4% părŃi conŃinut umed Umiditatea stratului suport Metodă de testare: umidometru Sika®-Tramex, măsurare CM sau prin metoda uscării la cald. Nu este recomandată umiditatea ascendenta, conform standardelor ASTM (testul cu folia de polietilenă). Umiditatea relativă a aerului Max. 80% r.h. Punctul de roua AtenŃie la condens! Temperatura suport ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Membrana hidroizolanta cu aplicare prin pulverizare

Fisa tehnica
8 p | RO
Sikalastic®-821 LV
Lucru în România