Agrement tehnic SIKA Sika® -1

Limba: Romana
144 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana ROMANIA

@

MINISTERUL DEZVOLTARII...
Pagina 2-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana e calitate.

SECRETAR DE STAT,...
Pagina 3-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana I/E $I SP E C IAL E, TENCUIELI, PLACAJE ...
Pagina 4-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana 04:
Pagina 5-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana re;

lot;
masa net6.

Fiecare

lot de...
Pagina 6-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana cu
modific6rile gi completdrile...
Pagina 7-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana 

dezvoltAnd rezisten{ele necesare timp ...
Pagina 8-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana atare

Este asigurati de mentinerea in...
Pagina 9-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana c{ie conformitate cu normele interne de ...
Pagina 10-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana abil pand b 9 noiembrie 201I.

SIKA...
Pagina 11-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana 
producdtor in figele tehnice.

amestec ...
Pagina 12-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana n

trebuie sd fie curat, f[r6 uleiuri
...
Pagina 13-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana l strat de finisare nu va con{ine Sika 1...
Pagina 14-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana di volumetrice cu apa. Acest amestec va ...
Pagina 15-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana va prepara folosind Sikalatex+api : l:2;...
Pagina 16-Agrement tehnic SIKA Sika® -1 Certificare produs Romana ehnicd a
produsului. Personalul va purta...
ehnicd a produsului. Personalul va purta echipament de protec{ie corespunzdtor va respecta regulile de igiena muncii. ca punte de aderen{5 nu se va Trebuie amestecat cu nisip qi cu ciment (1:l) + qi Sikalatex; - dupd aplicarea mortarului sau a betonului trebuie luate m6surile de tratare ulterioare, specifice mortdrelor gi betoanelor; eficien{a punfii de aderen{5 nu este datd de grosimea de aplicare a acesteia, datd reaclia Sikalatex cu cimentul. - 2.3. Caietul de prescripfii tehnice 2.3.1. Condifii de concepfie fiind de fac obiectul prezentului agrement tehnic Produsele care indeplinesc cerintele impuse de producdtor in Figele tehnice de produs. 2.2.4.4. Pregitirea Sigunit 49 gantier, gi aplicarea 2.3.2. Condifii de fabricare produsului Sigunit 49 AF inainte de introducerea acestuia in maqina de torcret. Dozajul maxim este ln pe amestecul gata preparat, AF se adaugd a produselor este asigurati qi gararfiath de cdtre producdtor, prh certificate de calitate, Calitate ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Aditiv de impermeabilizare pentru mortare

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® -1
Masa de spaclu flexibila din bitum-cauciuc

Fisa tehnica
3 p | RO
Sika® Igolflex® N
Lucru în România