Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1

Limba: Romana
164 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana ROMANIA

@

MINISTERUL...
Pagina 2-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana e calitate.

SECRETAR DE...
Pagina 3-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana I/E $I SP E C IAL E,...
Pagina 4-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana 04:
Pagina 5-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana re;

lot;
masa net6.
...
Pagina 6-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana cu
modific6rile gi...
Pagina 7-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana 

dezvoltAnd...
Pagina 8-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana atare

Este asigurati de...
Pagina 9-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana c{ie conformitate cu...
Pagina 10-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana abil pand b 9 noiembrie ...
Pagina 11-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana 
producdtor in figele...
Pagina 12-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana n

trebuie sd fie curat,...
Pagina 13-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana l strat de finisare nu...
Pagina 14-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana di volumetrice cu apa....
Pagina 15-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana va prepara folosind...
Pagina 16-Agrement tehnic SIKA SikaLatex®, Sika® -1 Certificare produs Romana ehnicd a
produsului....
ehnicd a produsului. Personalul va purta echipament de protec{ie corespunzdtor va respecta regulile de igiena muncii. ca punte de aderen{5 nu se va Trebuie amestecat cu nisip qi cu ciment (1:l) + qi Sikalatex; - dupd aplicarea mortarului sau a betonului trebuie luate m6surile de tratare ulterioare, specifice mortdrelor gi betoanelor; eficien{a punfii de aderen{5 nu este datd de grosimea de aplicare a acesteia, datd reaclia Sikalatex cu cimentul. - 2.3. Caietul de prescripfii tehnice 2.3.1. Condifii de concepfie fiind de fac obiectul prezentului agrement tehnic Produsele care indeplinesc cerintele impuse de producdtor in Figele tehnice de produs. 2.2.4.4. Pregitirea Sigunit 49 gantier, gi aplicarea 2.3.2. Condifii de fabricare produsului Sigunit 49 AF inainte de introducerea acestuia in maqina de torcret. Dozajul maxim este ln pe amestecul gata preparat, AF se adaugd a produselor este asigurati qi gararfiath de cdtre producdtor, prh certificate de calitate, Calitate ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Aditiv de impermeabilizare pentru mortare

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® -1
Aditiv lichid pentru mortare si punte de aderenta

Fisa tehnica
3 p | RO
SikaLatex®
Lucru în România