Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F

Limba: Romana
153 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana I

MINISTERUL DEZVOLTARII...
Pagina 2-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana T'
CONSTRUCTII PRESEDINTELE...
Pagina 3-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana $I SPECIALE, TENCUIELI, PLACAJE...
Pagina 4-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana u adaosuri minerale.

. .

1.2...
Pagina 5-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana fii din industria chimic6, stalii...
Pagina 6-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana 
Isiend, sdndtate si mediu

2.2...
Pagina 7-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana o baza unei re{ete ,proprii in...
Pagina 8-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana odus se poate utiliza (aplica)...
Pagina 9-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana face obiectul prezentului...
Pagina 10-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana d), se adaugd componenta B...
Pagina 11-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana zistenfa acesteia la solicitdri...
Pagina 12-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana ace obiectul agrementului tehnic ...
Pagina 13-Agrement tehnic SIKA Sika® Poxitar F Certificare produs Romana  muncii gi igiena sanitari in
...
muncii gi igiena sanitari in aderenld intre straturi, motiv pentru care va fi necesard activarea stratului vigoare, precum specifice cuprinse in fi$a tehnicd a qi instructiunile urmatd de de este sablarea sau perierea, desprdfuire inainte de aplicarea stratului urmdtor. produsului. Personalul va purta echipament de protecfie corespunzitor va respecta regulile de igiena muncii. gi intre SikaCor Zinc R qi Sika Poxitar F timpul pentru reacoperire este de 24 ore la o temperaturd de 200c. Temperatura de aplicare este de minim +50C. in condilii nefavorabile (e". influenle ale umiditSlii aerului asupra stratului proaspit aplicat) pot apdrea schimbdri aspectului suprafetei in culoare qi textur6, care rilt influenleazi insd performanfele finale ale produsului. La temperaturd de 200C, intlrirea finald se obline dup6 aprox. 8-10 zile. intirirea are loc qi la temperaturi scdzute (sub +100C1, dat drxeazd, mai mult. Procesul de intirire poate avea loc gi sub ap6. Consumul specific este ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate