Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52

Limba: Romana
216 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI...
Pagina 2-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana SECRETAR DE STAT,
PRESEDINTELE...
Pagina 3-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana COROZIW 8I SPECULE, TENCUIELI,...
Pagina 4-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana bile la aceasti daIA.

in

1.
...
Pagina 5-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana de material

este

insofit de o...
Pagina 6-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana sfrat-suport umed.

Produsul care...
Pagina 7-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana alitatea mediului.

o

Siguronld in...
Pagina 8-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana tamentului Tehnic. La frnalizarea...
Pagina 9-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana ultd{i particulare
intr-o lucrare...
Pagina 10-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana abel
Temperatura Tip normal 75 minute...
Pagina 11-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana Inainte de

deschiderea

Toate...
Pagina 12-Agrement tehnic SIKA Sikadur®-52 Certificare produs Romana ucf,tor in Figa tehnicd de produs.
...
ucf,tor in Figa tehnicd de produs. LABOf{ATOn Cinrnnr pas,.4l9 CONSTRUCTII Laborator Central Construcfii CCF SRL 2.3.2. Condifii de fabricare Calitatea constantd a produsului este asiguratd qi gararrtatL de cdfre producltor, prin certificate de calitate, emise pentru produsul finit, pe Ioturi conformitate cu de fabrica(ie, standardul SR EN ISO/CEI 17050- Pentru depozitarea de scurtd gi de lungi duratii producitorul va preciza prin fiqa tehnici de securitate condiliile de depozitare (temperatrrd, clase de periculozitate, etc.). in 2.3.4. Condifii de punere in operi l:2005. constantei unnf,regte reallzarea producfiei in conformitate prevederile standardului cu prevederile ISO 9001:2008 actelor normative din Jara de origine. in vederea asigurlrii calitltTli, producitorul Produsul care face obiectul acestui agrement tehnic satisface cerinfele impuse de reglementdrile romdnegti in vigoare: cu gi "Norme generale de Protectie a muncii", elaborate de Ministerul Muncii qi Protec ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Reparatii si protectii pe beton, la cosuri de fum si turnuri de racire

Catalog, brosura
5 p | RO
Sika® MonoTop®-910N Sika®MonoTop®-620
Sistem pentru etansarea rosturilor si a fisurilor - Sikadur-Combiflex

Catalog, brosura
8 p | RO
Sikadur®-30 Sikadur®-31 CF Normal Sikadur®-31 CF Rapid Sikadur®-330 Sikadur®-42 Sikadur®-52