Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-700 S

Limba: Romana
86 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-700 S Certificare produs Romana ROMANIA
MINTSTERUL...
Pagina 2-Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-700 S Certificare produs Romana e tehnici
e tehnici "Produse speciale pentru protecfia anticorozivi a structurilor de beion gi zidirib aferente lucririlor de infrastructuri feroviari. SISTEMELE SIKAGARD", cod ST Nr.-02t2010, avizat de cNcF ,,cFR" s.A. gi AFER gi anexa la prezentul agrement tehnic. Clasa de risc a produsului feroviar critic este 24. Prezentul agrement tehnic este vatabil p6ni ta data de 25.01.2012, in condifiile respectirii prevederilor din documentul tehnic de referinfi 9i Ordinul M.T. nr. 290/2000. Data eliberirii,' 26.01,201 I Valabilitatea prezentul ui ag urmitoarele conditii Data,' prelungegte DIRECTOR GENERAL, pini la data de . . . . . . . in Anexd la Agrementul Tehnic Feroviar Seria. AT nr. 5012011 SISTEM SIKAGARD DE ACOPERIRE RIGIDA PEruTNU PROTECTIA SUPRAFETELOR STRUCTURILOR DIN BETON GENERALTTATT gt DOMENTU DE UTtL|ZARE Produsele care alcdtuiesc sistemul Sikagard sunt adecvate pentru protectia elementelor structurale impotriva pitrunderii apei, pentru linerea sub control a umiditdfii gi cr ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate