Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-552 W-Aquaprimer, Sikagard®-550 W Elastic (M)

Limba: Romana
105 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-552 W-Aquaprimer, Sikagard®-550 W Elastic (M)...
Pagina 2-Agrement tehnic feroviar SIKA Sikagard®-552 W-Aquaprimer, Sikagard®-550 W Elastic (M)...
Produse speciale pentru protecfia anticorozivi a structurilor de beton 9i zidirie aferente lucririlor de infrastructuri feroviari. SISTEMELE SIKAGARD", cod ST Nr. 02/2010, avizat de CNCF ,,CFR" S.A. gi AFER gi anexa la prezentul agrement tehnic. Clasa de risc a produselor feroviare critice este 2A, Prezentul agrement tehnic este valabil pAni la data de 25.01.2012, in condiliile respectirii prevederilor din documentul tehnic de referinfi gi Ordinul M.T. nr. 290/2000. Data eliberirii,' 26.01 .201 1 Valabilitatea prezentului urmitoarele conditii Data,' prelungegte DIRECTOR GENERAL, pini la data de . . .... . Tn Anexd la Agrementul Tehnic Feroviar Seria: AT nr. 4912011 SISTEME SIKAGARD DE ACOPERIRE ELASTIGA PENTRU PROTECTIA SUPRAFETELOR STRUCTURILOR DIN BETON GENERALTTATI 9l DOMENIU DE UTILIZARE produsele care alcdtuiesc sistemele Sikagard sunt adecvate pentru proteclia elementelor structurale impotriva pdtrunderii apei, pentru !inerea sub control a umiditdlii 9i creqterea rezisti ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate