Agrement tehnic feroviar - Sistemul Sika Monotop - Rom SIKA Sika® MonoTop®-620, Sika® MonoTop®-614, Sika® MonoTop®-612

Limba: Romana
98 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Agrement tehnic feroviar - Sistemul Sika Monotop - Rom SIKA Sika® MonoTop®-620, Sika®...
Pagina 2-Agrement tehnic feroviar - Sistemul Sika Monotop - Rom SIKA Sika® MonoTop®-620, Sika®...
Pagina 3-Agrement tehnic feroviar - Sistemul Sika Monotop - Rom SIKA Sika® MonoTop®-620, Sika®...
sau ziddrie (de cdrimidd/piatri) aferente lucririlor de artd ( tuneluri, poduri gi podete de cale ferati,etc.) din domeniul feroviar. PREZENTAREA PRODUSELOR CARE COMPUN SISTEMUL SIKA MONOTOP: Sika MonoTop 910N Descriere: este strat de acoperire monocomponent, pe bazd de ciment, imbunitdtit cu aditivi - sintetici gi microsilice. Actioneazd ca protectie gi pasivare a armdturii 9i ca punte de aderen{d. Utilizare: este folosit pentru proteclia armdturilor; la repararea defecliunilor betonului armat insotite de coroziunea armiturii; ca punte de aderentd pe beton gi morlar; la reprofilarea defectiunilor betonului cu sistemul de mortare de reprofilare Sika MonoTop; Avantaje: se aplici numai cu apd; aplicarea este simpli gi ugoard; aderenla foarte bund pe olel 9i beton; are efect puternic de blocare a apei gi clorurilor; este insensibil la umezeald', are rezistenti mecanici bund; este aplicabil gi prin procedeul de torcretare umedd. Sika MonoTop 612 - Descriere: este un modar monocomponen ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Masa de spaclu pentru inchiderea porilor

Fisa tehnica
3 p | RO
Sika® MonoTop®-620
Mortar sintetic pentru subturnari si fixari

Fisa tehnica
4 p | RO
Sikadur®-42