Aditiv pentru beton folosit pentru reducerea suctiunii capilare SIKA Sika® DM2

Limba: Romana
179 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Aditiv pentru beton folosit pentru reducerea suctiunii capilare SIKA Sika® DM2 Fisa tehnica...
Pagina 2-Aditiv pentru beton folosit pentru reducerea suctiunii capilare SIKA Sika® DM2 Fisa tehnica...
e la alcalii. Utilizabil in Ńările membre U.E. Construction Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Ambalaj Lichid/ alb Stearat de calciu 1,03 kg/l ca. 11 < 0,1 % <0,5 % Bidon: 30kg Butoi: 200kg Container: 1000kg A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃii închişi valabil min. 1 an. 0,2 – 0,8 % din masa cimentului. Sika DM2 se dozează în staŃie, odată cu apa de amestec, sau spre finalul malaxării. Timpul de malaxare va fi ajustat în funcŃie de tipul şi puterea malaxorului. Se recomandă menŃinerea unui timp de malaxare de min. 45-60 de secunde. CondiŃii de depozitare / Valabilitate Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 1 Notă InformaŃii suplimentare ProtecŃia muncii Înainte de f ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România