Adeziv universal pentru lipiri elastice SIKA SikaBond® AT-Universal

Limba: Romana
4 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Adeziv universal pentru lipiri elastice SIKA SikaBond® AT-Universal Fisa tehnica Romana Fişă...
Pagina 2-Adeziv universal pentru lipiri elastice SIKA SikaBond® AT-Universal Fisa tehnica Romana el...
Pagina 3-Adeziv universal pentru lipiri elastice SIKA SikaBond® AT-Universal Fisa tehnica Romana ...
Pagina 4-Adeziv universal pentru lipiri elastice SIKA SikaBond® AT-Universal Fisa tehnica Romana 5)

2
...
5) 2 Modul de elasticitate E 0.6 N/mm pentru alungire 100% (+23°C / 50% u.r.) Alungirea la rupere ~ 400% (+23°C / 50% u.r.) Revenire elastică > 70% (+23°C / 50% u.r.) (DIN EN ISO 8340) (DIN 53 504) (DIN EN ISO 7389 B) RezistenŃă RezistenŃă chimică Rezistent la apă, apă de mare, baze diluate, lapte de ciment şi detergenŃi cu dispersie în apă. Nu rezistă la alcool, acizi organici, baze concentrate, acizi concentraŃi, hidrocarburi clorurate şi aromatice. Nu rezistă sau rezistă o perioadă scurtă la acizi minerali concentraŃi, la solvenŃi organici (cetone, esteri aromatici ), alcool şi solvenŃi pentru lac şi vopsea, acizi organici şi soluŃii sau solvenŃi caustici. Pentru informaŃii detaliate contactaŃi Serviciul Tehnic al Sika Romania SRL. InformaŃii despre sistem Detalii de aplicare Consum Aplicare în cordon pentru lipire: ~ 44 ml de adeziv / 1 m liniar de lipitură (cu vârf decupat triunghiular) Calitatea stratului suport Stratul suport tre ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Sigilant siliconic cu intarire acetoxi

Fisa tehnica
3 p | RO
Sikasil®-Universal
Solvent pe baza de poliuretan

Fisa tehnica
1 p | RO
Sika® Primer 215
Lucru în România