Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Normal

Limba: Romana
327 afisari
SIKA Romania nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Normal Fisa tehnica...
Fişă tehnică de produs EdiŃia 17/08/2007 Nr. de identificare: 02 04 02 03 001 0 000039 Sikadur®-31 CF Normal Sikadur®-31 CF Normal Construction Adeziv epoxidic, tixotropic, bi-component ® Descrierea produsului Sikadur -31 CF Normal este un adeziv structural şi un mortar de reparaŃii fără solvenŃi, bi-component, tixotropic, cu toleranŃă la umezeală, pe bază de răşini epoxidice şi adaosuri speciale, destinat utilizării la temperaturi cuprinse între +10° C şi +30° C. Utilizări Ca adeziv structural şi mortar pentru: Elemente din beton Piatră naturală dură Produse ceramice şi cimentoase Mortar, cărămizi, zidărie OŃel, fontă, aluminiu Lemn Poliester, răşini epoxidice Sticlă Ca mortar de reparaŃii şi adeziv pentru: ColŃuri şi muchii Umplerea găurilor şi a altor goluri AplicaŃii pe verticală şi suspendate (pe plafoane) Ca material pentru închiderea rosturilor şi sigilarea fisurilor: Repararea marginilor ascuŃite / muchiilor la rosturi ş ... ascunde