Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid

Limba: Romana
195 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid Fisa tehnica...
Pagina 2-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid Fisa tehnica...
Pagina 3-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid Fisa tehnica...
Pagina 4-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid Fisa tehnica...
Pagina 5-Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic SIKA Sikadur®-31 CF Rapid Fisa tehnica...
mm2 3 zile 13 – 23 N/mm2 12 – 22 N/mm2 7 zile 13 – 23 N/mm2 14 – 24 N/mm2 ForŃa de aderenŃă (Conform EN ISO 4624, EN 1542 ŞI EN 12188) Timpul Temperatura Substratul ForŃa de aderenŃă 1 zi + 20° C Beton uscat > 4 N/mm * 1 zi + 20° C Beton umed > 4 N/mm * 1 zi + 10° C O Ńel 6 – 10 N/mm 3 zile + 5° C O Ńel 10 – 14 N/mm 2 3 zile +10° C O Ńel 11 – 15 N/mm 2 3 zile +20° C O Ńel 13 – 17 N/mm 2 2 2 2 * Cedare 100% a betonului Modulul de elasticitate (Conform ISO 527) La compresiune: 2 ∼ 6’000 N/mm ( 14 zile la +20° C) Alungirea la rupere La tracŃiune: 2 ∼ 5’500 N/mm ( 14 zile la +20° C) (Conform ASTM D695) 0,5 ± 0,1% (7 zile la +20° C) (Conform ISO 75) Sikadur®-31 CF Rapid 3/5 InformaŃii privind sistemul Detalii de aplicare Consum / dozaj Consumul de Sikadur -31 CF Rapid este de ∼1,94 kg/m /mm. Calitatea substratului Mortarul şi betonul trebuie să fie mai vechi de 28 de zile (în funcŃie ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game

Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic

Fisa tehnica
6 p | RO
Sikadur®-31 DW
Adeziv si mortar de reparatie bi-component, tixotropic

Fisa tehnica
5 p | RO
Sikadur®-31 CF Normal