Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W

Limba: Romana
86 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana...
Pagina 2-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana ...
Pagina 3-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana oane ...
Pagina 4-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana e.
...
Pagina 5-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana...
Pagina 6-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana simi...
Pagina 7-Acoperire epoxidica bicomponenta pe baza de apa SIKA Sikafloor®-2530 W Fisa tehnica Romana e de ...
e de pe toate suprafeŃele înainte de aplicarea produsului, de preferinŃă prin periere şi/sau aspirare. Conditii de aplicare/ Limitări Temperatura stratului suport min. +10° / max. +30° C C min. +10° / max. +30° C C Temperatura ambientală Umiditatea stratului suport ≤ 6% părŃi conŃinut umed. Metodă de testare: umidometru Sika®-Tramex, măsurare CM sau prin metoda uscării la cald. Nu este recomandată umiditatea ascendenta, conform standardelor ASTM (testul cu folia de polietilenă). Umiditatea relativă a aerului Max. 75% r.h., trebuie asigurată o ventilaŃie adecvată cu aer curat pentru a îndepărta excesul de umezeală în timpul întăririi. Punctul de rouă AtenŃie la condens! Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafata trebuie să fie cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de roua pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. InstrucŃiuni de aplicare Sikafloor®-2530 W 3/7 Raport de am ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România