Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S

Limba: Romana
213 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S Fisa tehnica Romana Fişa tehnică de...
Pagina 2-Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S Fisa tehnica Romana te aparente ®...
Pagina 3-Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S Fisa tehnica Romana le de construcŃii ...
Pagina 4-Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S Fisa tehnica Romana sitate Răşină...
Pagina 5-Acoperire de protectie pentru beton SIKA Sikagard®-680 S Fisa tehnica Romana ru a permite...
ru a permite respiraŃia d = 140 µm SD, H2O = 2.4 m µH2O = 1.8 x 104 ≤4m Sikagard®-680 S 2/5 InformaŃii despre sistem Structura sistemului Sikagard -680 S incolor: Ca protecŃie şi conservare la betonul cu agregate aparente: ® 2 x Sikagard -680 S incolor ® ® Sikagard -680 S strat final: În mod normal : ® 2 x Sikagard -680 S colorat În cazul nuanŃelor de galben deschis şi roşu: ® 3 x Sikagard -680 S colorat În cazul combinării cu amorse sau impregnări de hidrofobizare: ® ® 1 - 2 x Sikagard -702 W sau Sikagard -700 S ® 2 x Sikagard -680 S colorat Detalii de aplicare Consum Consum aproximativ la aplicare kg/m² per strat Produs Sikagard®-680 S incolor Sikagard®-680 S colorat Per strat ~ 0.15 kg/m2 ~ 0.20 kg/m2 Pregătirea substratului Beton expus, fără acoperiri existente: SuprafaŃa trebuie să fie uscată, stabilă şi fără particule desprinse sau friabile. Metodele de pregătire adecvate sunt curăŃirea cu abur, cu jet de apă de înaltă presiune ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate