Alte reglementari

Ordin nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

19.05.2011   |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
4740 vizualizari

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Ordin nr. 839/2009
din 12/10/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 23/11/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

   In temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, si ale art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, cu modificarile ulterioare,

   ministrul dezvoltarii regionale si locuintei emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
   ___________
   *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 si 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexa la Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 63/N/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se abroga.

   Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei,

Vasile Blaga

   Bucuresti, 12 octombrie 2009.
   Nr. 839.

   ANEXA
     NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii

4740 vizualizari
Publicat in Monitorul Oficial la data: 23 November 2009

Ce parere ai? Logheaza-te ca sa poti comenta: