Lege nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

19.05.2011   |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
1219 vizualizari

Parlamentul Romaniei
Lege nr. 5/2000
din 06/03/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 12/04/2000

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. 1. -
(1) Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integranta din prezenta lege.
    (2) In intelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.
   Art. 2. - Legea evidentiaza zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.
   Art. 3. - Lucrarile de salvare, protejare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publica, de interes national.
   Art. 4. -
(1) Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in anexa nr. I la prezenta lege.
    (2) Regimul zonelor naturale protejate de interes national se reglementeaza prin lege speciala.
   Art. 5. -
(1) Valorile de patrimoniu cultural de interes national sunt prevazute in anexa nr. III la prezenta lege.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniu, vor delimita, in baza unor studii de specialitate, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural, prevazute in anexa nr. III.
   (3) In vederea instituirii zonelor protejate autoritatile administratiei publice locale vor intocmi documentatiile de urbanism si regulamentele aferente, elaborate si aprobate potrivit legii, care vor cuprinde masurile necesare de protectie si conservare a valorilor de patrimoniu cultural national din zona.
   (4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va intocmi Metodologia de elaborare a documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
   Art. 6. - Anexele nr. I si III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe masura identificarii de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum si a modificarilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea si delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.
   Art. 7. - Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi in documentatiile de amenajare a teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor.
   Art. 8. -
(1) Lucrarile necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes national se vor executa numai in baza avizelor si aprobarilor autoritatilor administrative si forurilor stiintifice din domeniu, prevazute de lege. Aceste lucrari se cuprind in listele de investitii anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale, si se finanteaza, in completare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, prin legile bugetare anuale.
    (2) Finantarea totala sau partiala a lucrarilor se poate face si de alti investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donatii sau din alte fonduri alocate de organisme internationale sau din resurse financiare obtinute in baza unor conventii bilaterale ori multilaterale, in conditiile stabilite de lege.
   Art. 9. - Nerespectarea masurilor specifice de conservare si de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
   Art. 10. -
(1) Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a valorilor de patrimoniu cultural, prevazute in anexa nr. III, in conditiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protectie a monumentelor istorice, de 100 metri in municipii si orase, de 200 metri in comune si de 500 metri in afara localitatilor.
    (2) Distantele sunt masurate de la limita exterioara a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995.
   Art. 11. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi dispozitiile referitoare la avizarea lucrarilor in zonele de protectie a monumentelor, prevazute la art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificarile ulterioare, nu se mai aplica in cazul valorilor de patrimoniu cultural national prevazute in anexa nr. III la prezenta lege.

   Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

   PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

   Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

   Bucuresti, 6 martie 2000.
   Nr. 5.

   ANEXA Nr. I

   I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL

SI MONUMENTE ALE NATURII*)

   1.0. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale
  
---------------------------------------------------------------------------------------
Pozitia       Denumirea                  Suprafata                Judetul
                                           (ha)
---------------------------------------------------------------------------------------
   A    Delta Dunarii                   580.000,00  Tulcea, Constanta
   B    Domogled-Valea Cernei            60.100,00  Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
   C    Retezat                          38.047,00  Hunedoara
   D    Portile de Fier                 115.655,80  Caras-Severin, Mehedinti
   E    Cheile Nerei-Beusnita            37.100,00  Caras-Severin
   F    Muntii Apuseni                   75.784,00  Alba, Bihor, Cluj
   G    Rodna                            46.399,00  Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava
   H    Bucegi                           32.663,00  Arges, Brasov, Dambovita, Prahova
   I    Cheile Bicazului-Hasmas           6.575,00  Neamt, Harghita
   J    Ceahlau                           8.396,00  Neamt
   K    Calimani                         24.041,00  Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures
   L    Cozia                            17.100,00  Valcea
   M    Piatra Craiului                  14.800,00  Arges, Brasov
   N    Gradistea Muncelului-Cioclovina  10.000,00  Hunedoara
   O    Semenic-Cheile Carasului         36.664,80  Caras-Severin
   P    Muntii Macinului                 11.321,00  Tulcea
   R    Balta Mica a Brailei             17.529,00  Braila
---------------------------------------------------------------------------------------
 

   ____________
   *) Elaborata in baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului inconjurator.
   Potrivit legii, Delta Dunarii are regim de rezervatie a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial si de zona umeda de importanta internationala (sit Ramsar).
   Unele suprafete din perimetrul parcurilor nationale Retezat si Rodna au regimul de rezervatie a biosferei, potrivit programului UNESCO-Omul si Biosfera.
   La pct. 2.0 din prezenta anexa, prescurtarile PN, DD vor avea urmatoarele semnificatii:
   PN - rezervatii naturale incluse in perimetrul parcurilor nationale sau naturale;
   DD - rezervatii naturale incluse in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".

   2.0. Rezervatii si monumente ale naturii
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                       Denumirea                                           Localizarea                       Suprafata
crt.                                                                                                              (ha)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0                             1                                                    2                                3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      Judetul Alba

2.1.   Detunata Goala                                       Comuna Bucium                                          24,00
2.2.   Rapa Rosie                                           Orasul Sebes                                           25,00
2.3.   Detunata Flocoasa                                    Comuna Bucium                                           5,00
2.4.   Pintenii din Coasta Jinei                            Comuna Sugag, satul Dobra                               1,00
2.5    Oul Arsitei                                          Comuna Sasciori, satul Tonea si comuna Pianu            0,20
2.6.   Masa Jidovului                                       Comuna Sugag, satul Tau Bistra                          0,20
2.7.   Stanca Grunzii                                       Comuna Sugag, satul Tau Bistra                          0,20
2.8.   Piatra Despicata                                     Comuna Rosia Montana                                    0,20
2.9.   Pestera Vanatarile Ponorului                         Comuna Ponor                                            5,00
2.10.  Pestera Ghetarul Scarisoara PN-F                     Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.11.  Pestera Ghetarul de la Vartop PN-F                   Comuna Arieseni, satul Casa de Piatra                  (1,00)
2.12.  Cheile Rametului                                     Comuna Ramet, satul Valea Manastirii                   40,00
2.13.  Huda lui Papara PN-F                                 Comuna Salciua, satul Sub Piatra                       (4,50)
2.14.  Padurea Vidolm                                       Comuna Ocolis, satul Vidolm                            44,20
2.15.  Poiana cu narcise de la Negrileasa                   Comuna Bucium                                           5,00
2.16.  Molhasurile Capatanei                                Comuna Bistra                                           5,00
2.17.  Poienile cu narcise din Tecsesti                     Comuna Intregalde, satul Tecsesti                       2,00
2.18.  Iezerul Surianul                                     Orasul Cugir                                           20,00
2.19.  Calcarele de la Ampoita                              Comuna Metes, satul Ampoita                            10,00
2.20.  Cheile Intregalde                                    Comuna Intregalde, satul Modolesti                     25,00
2.21   Cheile Valisoarei                                    Comuna Livezile, satul Valisoara                       20,00
2.22.  Sesul Craiului-Scarita Belioara                      Comuna Posaga, satul Posaga de Sus                     47,70
2.23.  Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului        Comuna Metes                                            2,00
2.24.  Dealul cu Melci                                      Comuna Vidra                                            5,00
2.25.  Paraul Bobii                                         Municipiul Aiud, satul Garbova de Sus                   1,50
2.26.  Calcarele de la Valea Mica                           Orasul Zlatna, satul Valea Mica                         1,00
2.27.  Padurea Sloboda                                      Municipiul Aiud                                        20,00
2.28.  Iezerul Ighiel                                       Comuna Ighiu, satul Ighiel                             20,00
2.29.  Taul fara fund de la Bagau                           Lopadea Noua                                            7,40
2.30.  Cheile Gardisoarei PN-F                              Comuna Arieseni                                       (15,00)
2.31.  Cheile Ordancusei PN-F                               Comuna Garda de Sus                                   (10,00)
2.32.  Cheile Albacului PN-F                                Comuna Albac                                          (35,00)
2.33.  Cheile Vaii Morilor                                  Comuna Vidra, satul Ponorel                            30,00
2.34.  Cheile Posegii                                       Comuna Posaga, satul Posaga de Sus                     10,00
2.35.  Cheile Runcului                                      Comuna Ocolis, satul Runc                              20,00
2.36.  Cheile Pociovalistei                                 Comuna Ocolis, satul Runc                              25,00
2.37.  Cheile Glodului                                      Comuna Almasu Mare, satul Glod                         20,00
2.38.  Cheile Cibului                                       Comuna Almasu Mare                                     15,00
2.39.  Cheile Caprei                                        Orasul Zlatna, satul Fenes                             15,00
2.40.  Cheile Ampoitei                                      Comuna Metes, satul Lunca Ampoitei                     15,00
2.41.  Cheile Vaii Cetatii                                  Comuna Galda de Jos                                    10,00
2.42.  Cheile Galditei si Turcului                          Comuna Intregalde                                      80,00
2.43.  Cascada Varciorog                                    Comuna Arieseni                                         5,00
2.44.  Cascada Pisoaia                                      Comuna Vidra, satul Nemesi                              5,00
2.45.  Piatra Cetii                                         Comuna Intregalde                                      75,00
2.46.  Luncile Prigoanei                                    Comuna Sugag                                           15,00
2.47.  Piatra Bulbuci                                       Orasul Zlatna, satul Fenes                              3,00
2.48.  Piatra Tomii                                         Comuna Ceru Bacainti, satul Bulbuc                      1,00
2.49.  Piatra Varului                                       Comuna Metes                                            1,00
2.50.  Piatra Boului                                        Comuna Metes                                            3,00
2.51.  Piatra Poienii                                       Comuna Ighiu, satul Ighiel                              1,00
2.52.  Piatra Grohotisului                                  Comuna Ighiu, satul Ighiel                              5,00
2.53.  Bulzul Galzii                                        Comuna Galda de Jos                                     3,00
2.54.  Cheile Galzii                                        Comuna Galda de Jos                                     1,00
2.55.  Cheile Tecsestilor                                   Comuna Intregalde                                       5,00
2.56.  Cheile Pravului                                      Comuna Ramet, satul Cheia                               3,00
2.57.  Cheile Piatra Baltii                                 Comuna Ramet, satul Cheia                               2,00
2.58.  Cheile Geogelului                                    Comuna Ponor                                            5,00
2.59.  Cheile Plaiului                                      Comuna Livezile                                         2,00
2.60.  Avenul din Hoanca Urzicarului PN-F                   Comuna Rosia Montana, satul Vartop                     (1,00)
2.61.  Coiba Mica PN-F                                      Comuna Arieseni, satul Casa de Piatra                  (1,00)
2.62.  Coiba Mare PN-F                                      Comuna Arieseni, satul Casa de Piatra                  (1,00)
2.63.  Pestera Vartopasu                                    Comuna Arieseni, satul Casa de Piatra                   1,00
2.64.  Huda Orbului PN-F                                    Comuna Arieseni, satul Casa de Piatra                  (1,00)
2.65.  Hodobana PN-F                                        Comuna Arieseni, satul Hodobana                        (1,00)
2.66.  Avenul cu doua intrari PN-F                          Comuna Arieseni, satul Hodobana                        (1,00)
2.67.  Izbucul Tauzului PN-F                                Comuna Arieseni, satul Hodobana                        (1,00)
2.68.  Hoanca Apei PN-F                                     Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.69.  Avenul de la Tau PN-F                                Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.70.  Pojarul Politei PN-F                                 Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.71.  Avenul din sesuri PN-F                               Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.72.  Izbucul Politei PN-F                                 Comuna Garda de Sus                                    (0,20)
2.73.  Izbucul Cotetul Dobrestilor PN-F                     Comuna Garda de Sus                                    (0,20)
2.74.  Pestera de sub Zgurasti PN-F                         Comuna Garda de Sus                                    (1,00)
2.75.  Pestera Poarta lui Ionele PN-F                       Comuna Garda de Sus                                    (0,10)
2.76.  Pestera Dirninii PN-F                                Comuna Horea, satul Matisesti                          (1,00)
2.77.  Izbucul Matisesti  PN-F                              Comuna Horea, satul Matisesti                          (1,00)
2.78.  Pesterile Lucia                                      Comuna Sohodol                                          1,00
2.79.  Pestera de la Grosi                                  Comuna Salciua, satul Sub Piatra                        1,00
2.80.  Cheile Mandrutului                                   Comuna Scarisoara                                       3,50
2.81.  Cheile Silosului                                     Comuna Rimetea, satul Coltesti                          3,00
2.82.  Cheile Manastirii                                    Comuna Ramet, satul Valea Manastirii                   15,00
2.83.  Piatra Corbului                                      Comuna Rosia Montana                                    5,00

                                                      Judetul Arad

2.84.  Pestera Valea Morii                                  Comuna Moneasa                                          5,00
2.85.  Dosul Laurului                                       Comuna Gurahont, satul Zimbru                          32,20
2.86.  Baltele Gurahont                                     Comuna Gurahont                                         2,00
2.87.  Runcu-Grosi                                          Comuna Barzava                                        261,80
2.88.  Poiana cu narcise Rovina                             Orasul Ineu                                             0,10
2.89.  Balta Rovina                                         Orasul Ineu                                           120,00
2.90.  Balta Soimos                                         Orasul Lipova                                           1,00
2.91.  Padurea Sic                                          Comuna Carand, satul Selistea                          17,80
2.92.  Pestera lui Dutu                                     Comuna Savarsin, satul Caprioara                        0,10
2.93.  Pestera Sinesie                                      Comuna Savarsin                                         0,10
2.94.  Locul fosilifer Monorostia                           Comuna Barzava                                          0,10
2.95.  Locul fosilifer Zabalt                               Comuna Dorgos, satele Ususau si Zabalt                  5,00
2.96.  Padurea de stejar pufos de la Carand                 Comuna Carand                                           2,10
2.97.  Rezervatia de soluri saraturate                      Comuna Socodor                                         95,00
2.98.  Arboretul Macea                                      Comuna Macea                                           20,50

                                                      Judetul Arges

2.99.  Microrelieful carstic de la Cetateni                 Comuna Cetateni                                        10,00
2.100. Granitul de la Albesti                               Comuna Albesti de Muscel                                0,50
2.101. Locul fosilifer Suslanesti                           Comuna Mioarele, satul Suslanesti                       3,50
2.102. Calcarul numulitic de la Albesti                     Comuna Albesti de Muscel                                1,50
2.103. Poiana cu narcise Negrasi                            Comuna Negrasi                                          4,10
2.104. Zona carstica - Cheile Dambovita -                   Comunele Rucar si Dambovicioara                    (2.000,00)
       Dambovicioara - Brusturet PN-M
2.105. Golul alpin Moldoveanu - Capra                       Comunele Arefu si Nucsoara                          5.000,00
2.106. Pestera de la Piscul Negru                           Comuna Arefu                                            0,50
2.107. Pestera Dobrestilor                                  Comuna Dambovicioara                                    0,50
2.108. Pestera nr. 15                                       Comuna Dambovicioara                                    0,50
2.109. Pestera Dambovicioara PN-M                           Comuna Dambovicioara                                   (0,50)
2.110. Pestera Uluce PN-M                                   Comuna Dambovicioara                                   (0,50)
2.111. Pestera Stanciului PN-M                              Comuna Dambovicioara                                   (0,50)
2.112. Avenul din Grind                                     Comuna Dambovicioara                                    0,50
2.113. Lacul Iezer                                          Comuna Nucsoara                                         0,60
2.114. Lacul Zarna                                          Comuna Rucar                                            0,50
2.115. Lacul Jgheburoasa                                    Comuna Rucar                                            2,00
2.116. Lacul Hartop I                                       Comuna Rucar                                            0,30
2.117. Lacul Hartop II                                      Comuna Rucar                                            0,35
2.118. Lacul Hartop V                                       Comuna Rucar                                            1,00
2.119. Lacul Manastirii                                     Comuna Rucar                                            0,60
2.120. Lacul Valea Rea                                      Comuna Rucar                                            0,50
2.121. Lacul Buda                                           Comuna Nucsoara                                         0,40
2.122. Lacurile Izvorul-Museteica                           Comuna Nucsoara                                         0,30
2.123. Lacul Scarisoara Galbena                             Comuna Rucar                                            2,00
2.124. Lacul Galbena IV                                     Comuna Rucar                                            0,20
2.125. Valea Valsanului                                     Comunele Musatesti, Bradulet, Arefu, Nucsoara      10.000,00

                                                      Judetul Bacau

2.126. Dealul Perchiu                                       Municipiul Onesti                                      90,00
2.127. Padurea Runc                                         Orasul Buhusi, localitatea Runcu                       57,50
2.128. Padurea Izvorul Alb                                  Orasul Darmanesti                                       3,00
2.129. Padurea Arsura                                       Comuna Margineni                                       34,50
2.130. Padurea de pini                                      Orasul Moinesti                                        15,00
2.131. Tuful de la Valea Uzului                             Orasul Darmanesti                                       0,10
2.132. Tuful de Falcau                                      Orasul Slanic-Moldova                                   0,10
2.133. Cineritele de Nutasca-Ruseni                         Comuna Cleja                                            0,10
2.134. Rezervatia de arini Dofteana                         Comuna Dofteana                                         0,10
2.135. Punctul fosilifer La Runc                            Comuna Gura Vaii                                        0,10
2.136. Punctul fosilifer Carligata                          Comuna Margineni                                        0,10
2.137. Strate tip pentru "Formatiunea de Pietrosu"          Comuna Margineni                                        0,10
2.138. Puncte fosilifere in conglomeratele de Pietricica    Comuna Nicolae Balcescu                                 0,10
2.139. Strate tip pentru "Formatiunea de Supan"             Orasul Comanesti                                        0,10
2.140. Calcarele cu Litothamnius                            Orasul Slanic-Moldova, localitatea Ciresoaia            0,10

                                                      Judetul Bihor

2.141. Groapa Ruginoasa - Valea Seaca PN-F                  Orasul Nucet, satul Baita                             (20,40)
2.142. Pietrele Galbenei PN-F                               Comuna Pietroasa                                       (6,30)
2.143. Piatra Bulzului PN-F                                 Comuna Pietroasa                                       (1,40)
2.144. Ghetarul Focul Viu  PN-F                             Comuna Pietroasa                                       (0,10)
2.145. Avenul Bortigului PN-F                               Comuna Pietroasa                                       (0,10)
2.146. Varful Buteasa                                       Comuna Bulz                                             2,00
2.147. Molhasurile din Valea Izbucelor PN-F                 Comuna Pietroasa                                      (80,00)
2.148. Faneata Izvoarelor Crisul Pietros  PN-F              Comuna Pietroasa                                       (1,00)
2.149. Cetatile Ponorului PN-F                              Comuna Pietroasa                                      (14,90)
2.150. Valea Galbenei PN-F                                  Comuna Pietroasa                                      (70,50)
2.151. Valea Sighistelului  PN-F                            Comuna Campani, satul Sighistel                      (412,60)
2.152. Pietrele Boghii  PN-F                                Comuna Pietroasa                                      (38,40)
2.153. Saritoarea Bohodeiului PN-F                          Comuna Pietroasa                                      (32,90)
2.154. Cetatea Radesei PN-F                                 Comuna Budureasa                                      (20,00)
2.155. Poiana Florilor PN-F                                 Comuna Pietroasa                                       (1,00)
2.156. Platoul Carstic Padis  PN-F                          Comuna Pietroasa                                      (39,00)
2.157. Depresiunea Balileasa PN-F                           Comuna Pietroasa                                            -
2.158. Groapa de la Barsa PN-F                              Comuna Pietroasa                                      (30,00)
2.159. Varful Biserica Motului PN-F                         Comuna Pietroasa                                       (3,00)
2.160. Platoul carstic Lumea Pierduta PN-F                  Comuna Pietroasa                                      (39,00)
2.161. Izbucul intermitent de la Calugari                   Comuna Carpinet                                        14,40
2.162. Faneata Valea Rosie                                  Comuna Cetariu, satul Saldabagiu de Munte               4,00
2.163. Ferice Plai si Hoanca                                Comuna Buntesti                                         0,10
2.164. Avenul Campeneasa cu Izbucul Boiu                    Orasul Vascau                                           1,00
2.165. Defileul Crisului Repede                             Comuna Vadul Crisului                                 219,70
2.166. Pestera Ciurului Ponor                               Comuna Rosia                                            1,00
2.167. Pestera Ciurului Izbuc                               Comuna Rosia                                            0,10
2.168. Pestera Osoiu                                        Comuna Varciorog, satul Fasca                           0,10
2.169. Pestera Ursilor-Chiscau                              Comuna Pietroasa, satul Chiscau                         1,00
2.170. Pestera Valea Lesului                                Comuna Bulz                                             0,10
2.171. Pestera Vantului                                     Comuna Suncuius                                         0,10
2.172. Pestera lui Micula                                   Comuna Pietroasa, satul Giulesti                        0,10
2.173. Pestera Galaseni                                     Comuna Magesti, satul Galaseni                          0,10
2.174. Defileul Crisului Negru la Borz                      Comuna Soimi, satul Borz                               12,00
2.175. Padurea cu narcise din Osorhei                       Comuna Osorhei                                          2,00
2.176. Varful Carligati (Versantul Sudic) PN-F              Comuna Budureasa                                      (10,00)
2.177. Paraul Petea                                         Comuna Sanmartin                                        4,00
2.178. Dealul Pacau                                         Comuna Soimi                                           15,00
2.179. Poiana cu narcise de la Goroniste                    Comuna Tinca                                            1,00
2.180. Piatra Graitoare (coasta de S-E a Braiesei)          Comuna Budureasa                                        5,00
2.181. Valea Iadei cu Syringa josichaea                     Comuna Bulz, satul Remeti                               2,00
2.182. Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi               Comuna Simian                                           5,00
2.183. Complexul hidrografic Valea Rece                     Comuna Salacea                                          2,00
2.184. Lacul Cicos                                          Comuna Sacuieni                                        10,00
2.185. Gruiul Pietrii                                       Comuna Lugasu de Jos                                    0,40
2.186. Calcarele tortoniene de la Miheleu                   Comuna Lazareni                                         0,10
2.187. Locul fosilifer de pe Dealul Simleului               Comuna Sanmartin, satul Betfia                          5,00
2.188. Calcarele tortoniene de la Tasad                     Comuna Dragesti                                         0,40
2.189. Locul fosilifer din Valea Lionii-Pestis              Orasul Alesd, satul Pestis                              0,01
2.190. Lentila 204 Brusturi - Cornet                        Comuna Astileu                                          0,10
2.191. Calcarele cu hippuriti din Valea Crisului            Comuna Bratca                                           0,40
2.192. Locul fosilifer de la Cornitel                       Comuna Borod                                            0,01
2.193. Pestera Meziad                                       Comuna Remetea                                          0,10
2.194. Colonia de Pasari de la Padurea Radvani              Comuna Cefa                                             3,00
2.195. Izvoarele mezotermale Rabagani                       Comuna Rabagani                                         0,50
2.196. Pestera Vacii                                        Comuna Rosia                                            0,10
2.197. Pestera Grust                                        Comuna Rosia                                            0,10
2.198. Pestera Igrita                                       Comuna Astileu                                          0,10
2.199. Pestera Farcz                                        Comuna Rosia                                            0,10
2.200. Pestera Toplita                                      Comuna Dobresti                                         0,10

                                                Judetul Bistrita-Nasaud

2.201. Piatra Corbului                                      Comuna Cetate, satul Budacu de Sus                      5,00
2.202. Masivul de sare de la Saratel                        Comuna Sieu-Magherus, satul Saratel                     5,00
2.203. Vulcanii Noroiosi La Gloduri                         Comuna Monor                                            2,00
2.204. Rapa cu papusi                                       Comuna Mariselu, satul Domnesti                         2,00
2.205. Zavoaiele Borcutului                                 Comuna Romuli                                           1,00
2.206. Pestera Tausoare                                     Comuna Rebrisoara                                      71,00
2.207. Poiana cu narcise de pe Sesul Mogosenilor            Comuna Nimigea                                          6,00
2.208. La Saratura                                          Comuna Sintereag, satul Blajenii de Jos                 5,00
2.209. Poiana cu narcise pe de masivul Saca                 Comuna Rodna, satul Valea Vinului                       5,00
2.210. Poiana cu narcise pe de Sesul Vaii Budacului         Comuna Cetate, satul Orheiu Bistritei                   6,00
2.211. Piatra Fantanele                                     Comuna Prundul Bargaului                                5,00
2.212. Piatra Cusmei                                        Comuna Livezile, satul Cusma                            5,00
2.213. Padurea Posmus                                       Comuna Sieu-Magherus                                    2,00
2.214. Valea Repedea                                        Comuna Bistrita Bargaului                             222,00
2.215. Taul Zanelor                                         Comuna Bistrita Bargaului                              15,00
2.216. Lacul Zagra                                          Comuna Zagra                                            1,00
2.217. Locul fosilifer Rapa Mare                            Comuna Cetate, satul Budacu de Sus                      1,00
2.218. Cheile Bistritei Ardelene                            Comuna Bistrita Bargaului                              50,00
2.219. Pestera din Valea Cobaselului                        Comuna Sant                                             1,00
2.220. Rapa Verde                                           Comuna Cetate, satul Budacu de Sus                      1,00
2.221. Comarnic                                             Comuna Livezile                                         5,00
2.222. Crovul de la Larion                                  Comuna Lunca Ilvei                                    250,00
2.223. Izvoarele Mihaiesei                                  Comuna Maieru, satul Anies                             50,00
2.224. Stancile Tatarului                                   Comuna Bistrita Bargaului                              25,00
2.225. Ineu Lala PN-G                                       Comunele Sant, Lesu, Rodna                         (2.568,00)

                                                    Judetul Botosani

2.226. Stanca Stefanesti                                    Comuna Stefanesti                                       1,00
2.227. Turbaria de la Dersca                                Comuna Dersca                                          10,00
2.228. Bucecea - Baltile Siretului                          Comuna Bucecea                                          2,00
2.229. Stanca Ripiceni                                      Comuna Ripiceni                                         1,00
2.230. Padurea Ciornohal                                    Comuna Calarasi                                        76,50
2.231. Padurea Tudora                                       Comuna Tudora                                         117,60
2.232. Arinisul de la Horlaceni                             Comuna Sendriceni                                       5,00
2.233. Fagetul secular Stuhoasa                             Comuna Suharau                                         60,70

                                                     Judetul Brasov

2.234. Bucegi (Abruptul Bucsoiu, Malaesti, Gaura) PN-H      Orasul Rasnov, comunele Bran, Moieciu              (1.634,00)
2.235. Locul fosilifer de la Vama Strunga PN-H              Comuna Moieciu                                        (10,00)
2.236. Piatra Craiului PN-M                                 Orasul Zarnesti                                    (1.459,00)
2.237. Cheile Zarnesilor PN-M                               Comuna Moieciu                                       (109,80)
2.238. Stanca bazaltica de la Rupea                         Orasul Rupea                                            9,00
2.239. Coloanele de bazalt de la Racos                      Comuna Racos                                            1,10
2.240. Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplita            Comuna Comana, satul Comana de Jos                      1,00
2.241. Vulcanii Noroiosi de la Baile Homorod                Comuna Homorod                                          0,10
2.242. Microcanionul in bazalt de la Hoghiz                 Comuna Hoghiz                                           2,00
2.243. Cheile Dopca                                         Comuna Hoghiz                                           4,00
2.244. Locul fosilifer Ormenis                              Comuna Ormenis                                          4,00
2.245. Locul fosilifer Carhaga                              Comuna Racos                                            1,60
2.246. Locul fosilifer Purcareni                            Comuna Tarlungeni                                       0,20
2.247. Pestera Barlogul Ursului                             Comuna Apata                                            1,00
2.248. Pestera Valea Cetatii                                Orasul Rasnov                                           1,00
2.249. Pestera Liliecilor                                   Comuna Moieciu                                          1,00
2.250. Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului             Comuna Sercaia, satul Vad                             394,90
2.251. Dealul Cetatii - Lempes                              Comuna Harman                                         274,50
2.252. Mlastina Harman                                      Comuna Harman                                           2,00
2.253. Postavarul (Muntele)                                 Municipiul Brasov                                   1.025,50
2.254. Cotul Turzunului                                     Comuna Hoghiz                                           0,20
2.255. Tampa (Muntele)                                      Municipiul Brasov                                     188,20
2.256. Stejerisul Mare                                      Municipiul Brasov                                      16,30
2.257. Padurea Bogatii                                      Comunele Maierus si Hoghiz                              8,50
2.258. Padurea si mlastinile eutrofe de la Prejmer          Comuna Prejmer                                        252,00

                                                     Judetul Braila

2.259. Padurea Camenita                                     Comuna Sutesti                                          1,30
2.260. Lacul Jirlau - Visani                                Comunele Jirlau, Visani, Galbenu                      930,00

                                                      Judetul Buzau

2.261. Vulcanii Noroiosi Paclele Mari                       Comuna Scortoasa                                       15,20
2.262. Vulcanii Noroiosi Paclele Mici                       Comuna Berca                                           10,20
2.263. Sarea lui Buzau                                      Comuna Viperesti                                        0,80
2.264. Blocurile de calcar de la Badila                     Comuna Viperesti                                        1,00
2.265. Padurea Crivineni                                    Comuna Patarlagele                                     14,10
2.266. Padurea Bradeanu                                     Comuna Bradeanu                                         5,80
2.267. Platoul Meledic                                      Comuna Manzalesti                                      67,50
2.268. Padurea "Lacurile Bisoca"                            Comuna Bisoca                                          10,00
2.269. Dealul cu Lilieci Cernatesti                         Comuna Cernatesti                                       3,00
2.270. Padurea cu tisa                                      Comuna Chiojdu                                        150,00
2.271. Balta Alba                                           Comuna Balta Alba                                     600,00
2.272. Balta Amara                                          Comuna Balta Alba                                     900,00
2.273. Focul Viu - Lopatari                                 Comuna Lopatari                                         0,03
2.274. Piatra Alba "La Grunj"                               Comuna Manzalesti                                      0,025
2.275. Chihlimbarul de Buzau                                Comuna Colti                                            2,52

                                                  Judetul Caras-Severin

2.276. Rezervatia Cheile Nerei - Beusnita PN-E              Comunele Sasca Montana si Sopotul Nou              (3.081,30)
2.277. Valea Ciclovei - Ilidia PN-E                         Comuna Ciclova Romana                              (1.865,60)
2.278. Cheile Susarei PN-E                                  Comuna Sasca Montana                                 (246,00)
2.279. Izvorul Bigar PN-E                                   Comuna Bozovici                                      (176,60)
2.280. Lisovacea PN-E                                       Comunele Bozovici si Lapusnicu Mare                   (33,00)
2.281. Ducin PN-E                                           Comuna Lapusnicu Mare                                (260,70)
2.282. Cheile Carasului PN-O                                Comuna Carasova                                    (3.028,30)
2.283. Izvoarele Carasului PN-O                             Orasul Anina                                         (578,00)
2.284. Izvoarele Nerei PN-O                                 Comuna Prigor                                      (5.028,00)
2.285. Cheile Garlistei PN-O                                Orasul Anina, comuna Goruia                          (517,00)
2.286. Barzavita PN-O                                       Comuna Valiug                                      (3.406,90)
2.287. Buhui-Marghitas PN-O                                 Orasul Anina                                         (979,00)
2.288. Pestera Comarnic PN-O                                Comuna Carasova                                        (0,10)
2.289. Pestera Popovat PN-O                                 Comuna Carasova                                        (0,10)
2.290. Pestera Buhui PN-O                                   Orasul Anina                                           (0,10)
2.291. Groposu PN-O                                         Municipiul Resita                                    (883,60)
2.292. Rezervatia Domogled PN-B                             Orasul Baile Herculane                             (2.382,80)
2.293. Coronini - Bedina PN-B                               Orasul Baile Herculane, comuna Mehadia             (3.864,80)
2.294. Iauna - Craiova PN-B                                 Comunele Cornereva si Mehadia                      (1.545,10)
2.295. Iardasita PN-B                                       Comuna Mehadia                                       (501,60)
2.296. Belareca PN-B                                        Comunele Cornereva si Mehadia                      (1.665,70)
2.297. Pestera Barzoni PN-B                                 Comuna Cornereva                                       (0,10)
2.298. Valea Mare PN-D                                      Orasul Moldova Noua                                (1.179,00)
2.299. Balta Nera - Dunare PN-D                             Comuna Socol                                          (10,00)
2.300. Faneata cu narcise Zervesti                          Comuna Turnu Ruieni                                    40,00
2.301. Locul fosilifer Soceni                               Comuna Ezeris                                           0,40
2.302. Cheile Globului                                      Comuna Iablanita                                      225,00
2.303. Cheile Rudariei                                      Comuna Eftimie Murgu                                  250,00
2.304. "Cuptor" - Bradisoru de Jos                          Orasul Oravita                                          0,50
2.305. "Sfinxul Banatean"                                   Comuna Toplet                                           0,50
2.306. "Rapa Neagra"                                        Comuna Mehadia                                          5,00
2.307. Rapa cu lastuni din Valea Divici                     Comuna Pojejena                                         5,00
2.308. Dealul Petrolea - Cuptoare                           Comuna Cornea                                           5,00
2.309. Valea Greatca                                        Comuna Mehadia                                          9,00
2.310. Ravena Crouri                                        Comuna Iablanita                                        7,00
2.311. Ogasul Slatinic                                      Comuna Bozovici                                         1,00
2.312. Bazias                                               Comuna Socol                                          170,90
2.313. Padurea Ezerisel                                     Comuna Ezeris                                         120,00
2.314. Locul fosilifer de la Apadia                         Comuna Brebu                                            1,00
2.315. Locul fosilifer de la Delinesti                      Comuna Paltinis                                         4,00
2.316. Locul fosilifer de la Ezeris                         Comuna Ezeris                                           2,00
2.317. Locul fosilifer de la Globu Craiovei                 Comuna Iablanita                                        2,00
2.318. Locul fosilifer de la Petrosnita                     Comuna Bucosnita                                        3,00
2.319. Locul fosilifer de la Tarnova                        Comuna Tarnova                                          2,00
2.320. Locul fosilifer de la Tirol                          Comuna Doclin                                           0,50
2.321. Locul fosilifer de la Valea Pai                      Comuna Ramna                                            2,00
2.322. Locul fosilifer de la Zorlentu Mare                  Comuna Zorlentu Mare                                    3,00

                                                    Judetul Calarasi

2.323. Padurea Ciornuleasa                                  Comuna Mitreni                                         75,20

                                                      Judetul Cluj

2.324. Cariera Corabia                                      Comuna Gilau, satul Somesul Rece                        2,00
2.325. Pestera Varfurasu                                    Comuna Margau                                           1,00
2.326. Fanatele Suatu (I si II)                             Comuna Suatu                                            9,20
2.327. Fanatele Clujului-Coparsaie                          Municipiul Cluj-Napoca                                  1,50
2.328. Fanatele Clujului-Valea lui Craiu                    Municipiul Cluj-Napoca                                  1,00
2.329. Valea Morilor                                        Comuna Feleacu                                          1,00
2.330. Paraul Dumbrava                                      Comuna Ciurila                                          0,50
2.331. Cheile Turzii                                        Comuna Mihai Viteazu                                  104,00
2.332. Lacul Stiucilor                                      Comuna Fizesu Gherlii                                  26,00
2.333. Valea Legiilor                                       Comuna Geaca                                           13,50
2.334. Stufarisurile de la Sic                              Comuna Sic                                              2,00
2.335. Fagetul Clujului                                     Municipiul Cluj-Napoca                                 10,00
2.336. Pestera Mare (de pe Valea Firei) PN-F                Comuna Margau                                          (2,00)
2.337. Pestera din Piatra Ponorului PN-F                    Comuna Margau                                          (2,00)
2.338. Gipsurile de la Leghia                               Comuna Aghiresu                                         1,00
2.339. Locul fosilifer Corus                                Comuna Baciu                                            2,00
2.340. Molhasul Mare de la Izbuc                            Comuna Belis                                            8,00
2.341. Cheile Baciului                                      Comuna Baciu                                            3,00
2.342. Cheile Turenilor                                     Comuna Tureni                                          25,00
2.343. Saraturile si Ocna Veche                             Municipiul Turda                                       10,00
2.344. Parcul Muntii Apuseni PN-F                           Comuna Belis                                       (6.200,00)

                                                    Judetul Constanta

2.345. Vama Veche - 2 Mai (Acvatoriul litoral marin)        Comuna Limanu, satul Vama Veche                      5.000,00
2.346. Grindul Chituc DD-A                                  Comuna Corbu                                       (2.300,00)
2.347. Grindul Lupilor DD-A                                 Comuna Mihai Viteazu                               (2.075,00)
2.348. Corbu-Nuntasi - Histria DD-A                         Comunele Istria si Corbu                           (1.610,00)
2.349. Cetatea Histria DD-A                                 Comuna Istria                                        (350,00)
2.350. Peretii calcarosi de la Petrosani                    Comuna Deleni                                           4,80
2.351. Locul fosilifer Aliman                               Comuna Aliman                                          15,00
2.352. Reciful neojurasic de la Topalu                      Comuna Topalu                                           8,00
2.353. Locul fosilifer Credinta                             Comuna Cobadin                                          6,00
2.354. Locul fosilifer Cernavoda                            Orasul Cernavoda                                        3,00
2.355. Locul fosilifer Seimenii Mari                        Comuna Seimeni                                          0,50
2.356. Pestera La Adam                                      Comuna Targusor                                         5,00
2.357. Pestera Gura Dobrogei                                Comuna Targusor                                         5,00
2.358. Pestera Limanu                                       Comuna Limanu                                           1,00
2.359. Valu lui Traian                                      Comuna Valu lui Traian                                  5,00
2.360. Padurea Hagieni                                      Comuna Albesti                                        392,90
2.361. Padurea Dumbraveni                                   Comuna Dumbraveni                                     345,70
2.362. Recifii jurasici Cheia                               Comuna Targusor                                       170,00
2.363. Padurea Canaraua Fetii                               Comuna Baneasa                                        168,30
2.364. Fantanita - Murfatlar                                Orasul Basarabi                                        66,40
2.365. Padurea Esechioi                                     Comuna Ostrov                                          26,00
2.366. Dunele marine de la Agigea                           Municipiul Constanta                                   25,00
2.367. Dealul Alah Bair                                     Comuna Crucea                                          10,00
2.368. Lacul Agigea                                         Municipiul Constanta, comuna Agigea                    86,80
2.369. Canaralele din Portul Harsova                        Orasul Harsova                                          5,30
2.370. Locul fosilifer Movila Banului                       Municipiul Mangalia                                     4,00
2.371. Obanul Mare si Pestera Movile                        Municipiul Mangalia                                    12,00

                                                     Judetul Covasna

2.372. Mestecanisul de la Reci                              Comuna Reci                                            48,20

                                                    Judetul Dambovita

2.373. Pestera Cocora (inclusiv Cheile Ursilor)             Comuna Moroeni                                       (307,00)
2.374. Cheile Tatarului                                     Comuna Moroeni                                       (144,30)
2.375. Valea Horoabei                                       Comuna Moroeni                                         (5,70)
2.376. Orzea - Zanoaga                                      Comuna Moroeni                                       (841,20)
2.377. Zanoaga - Lucacila                                   Comuna Moroeni                                        259,40
2.378. Rezervatia Plaiul Domnesc                            Comuna Moroeni                                          0,50
2.379. Pestera Rateiului                                    Comuna Moroeni                                          1,50
2.380. Turbaria Laptici                                     Comuna Moroeni                                         14,90
2.381. Poiana Crucii                                        Comuna Moroeni                                          0,50
2.382. Rezervatia Plaiul Hotilor                            Comuna Moroeni                                          0,50
2.383. Izvorul de la Corbii Ciungi                          Comuna Corbii Mari                                      5,00

                                                      Judetul Dolj

2.384. Poiana Bujorului din padurea Plenita                 Comuna Plenita                                         50,00
2.385. Valea Rea - Radovan                                  Orasul Segarcea si comuna Radovan                      20,00
2.386. Dunele Dabuleni ("La Cetate")                        Comuna Dabuleni                                         8,00
2.387. Pajistea halofila Gighera                            Comuna Gighera                                          4,00
2.388. Pajistea Cetate (din Lunca Dunarii)                  Comuna Cetate                                           6,00
2.389. Pajistea Gogosu-Stefanel                             Comuna Gogosu                                          10,00
2.390. Locul fosilifer Bucovat                              Comuna Bucovat                                          4,00
2.391. Locul fosilifer Dranic                               Comuna Dranic                                           6,00
2.392. Ciuperceni-Desa                                      Comuna Ciupercenii Noi                                200,00
2.393. Lacul Adunatii de Geormana                           Comuna Bratovoesti                                    102,00
2.394. Complexul lacustru Preajba-Facai                     Municipiul Craiova, localitatea Facai si               28,00
                                                            Comuna Malu Mare, satul Preajba
2.395. Balta Cilieni-Bailesti                               Orasul Bailesti                                        47,00
2.396. Lacul Ionele                                         Comuna Desa                                             3,20
2.397. Balta Neagra                                         Comuna Desa                                             1,20
2.398. Balta Lata                                           Comuna Ciupercenii Noi                                 28,00
2.399. Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele    Comuna Teslui, satul Fantanele                       80,00 km
2.400. Raul Balasan amonte de Bailesti                      Comuna Teslui, satul Fantanele                       36,00 km
2.401. Lacul Caraula                                        Comuna Caraula                                         28,00

                                                     Judetul Galati

2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi                   Comuna Fundeni, satul Hanu Conachi                    199,30
2.403. Padurea Garboavele                                   Municipiul Galati                                     230,00
2.404. Padurea Breana-Roscani                               Comuna Baneasa                                         78,30
2.405. Locul fosilifer Tirighina-Barbosi                    Municipiul Galati                                       1,00
2.406. Locul fosilifer Rates                                Municipiul Tecuci                                       1,50
2.407. Padurea Fundeanu                                     Comuna Draguseni                                       53,20
2.408. Padurea Talasmani                                    Orasul Beresti                                         20,00
2.409. Padurea Buciumeni                                    Comunele Buciumeni si Brahasesti                       71,20
2.410. Ostrovul Prut                                        Municipiul Galati                                      62,00
2.411. Balta Potcoava                                       Comuna Branistea                                       49,00
2.412. Balta Talabasca                                      Comuna Tudor Vladimirescu                             139,00
2.413. Locul fosilifer Beresti                              Orasul Beresti                                         49,00
2.414. Lunca joasa a Prutului                               Comuna Cavadinesti                                     81,00
2.415. Lacul Pochina                                        Comuna Suceveni                                        74,80
2.416. Lacul Vlascuta                                       Comuna Mastacani                                       41,80
2.417. Padurea Poganesti                                    Comuna Baneasa                                         33,50

                                                     Judetul Giurgiu

2.418. Padurea Oloaga-Gradinari                             Comuna Comana                                         248,00
2.419. Padurea Padina Tatarului                             Comuna Comana                                         230,00
2.420. Padurea Manafu                                       Orasul Ghimpati                                        28,00
2.421. Rezervatia Tesila                                    Comuna Schitu, satul Vlasin                            52,50

                                                      Judetul Gorj

2.422. Piatra Closanilor (inclusiv pesterile Closani        Comuna Pades, satul Closani                        (1.730,00)
       si Cioaca cu Brebenei) PN-B
2.423. Ciucevele Cernei PN-B                                Comuna Pades, satul Cerna-Sat                      (1.166,00)
2.424. Pestera Muierii                                      Comuna Baia de Fier                                    19,00
2.425. Pestera Martel PN-B                                  Comuna Pades                                           (2,00)
2.426. Cheile Corcoaiei PN-B                                Comuna Pades, satul Cerna-Sat                         (34,00)
2.427. Sfinxul Lainicilor                                   Orasul Bumbesti-Jiu                                     1,00
2.428. Piatra Buha                                          Comuna Sacelu                                           1,00
2.429. Piatra Andreaua                                      Comuna Tismana, satul Sohodol                           1,00
2.430. Piatra Biserica Dracilor                             Comuna Sacelu, satul Blahnita de Sus                    1,00
2.431. Izvoarele Izvernei                                   Comuna Tismana                                        500,00
2.432. Izbucul Jalesului                                    Comuna Runcu                                           20,00
2.433. Pestera Gura Plaiului                                Comuna Tismana                                         10,00
2.434. Pestera Lazului                                      Comuna Pades                                            2,00
2.435. Pestera Iedului                                      Comuna Baia de Fier                                     1,00
2.436. Cotul cu Aluni                                       Comuna Tismana                                         25,00
2.437. Rezervatia botanica Cioclovina                       Comuna Tismana                                         12,00
2.438. Padurea Tismana-Pocruia                              Comuna Tismana                                         51,60
2.439. Padurea Gorganu                                      Comuna Pades, satul Motru Sec                          21,30
2.440. Padurea Polovragi                                    Comuna Polovragi                                       10,00
2.441. Formatiunile eocene de la Sacelu                     Comuna Sacelu                                           1,00
2.442. Cheile Sohodolului                                   Comuna Runcu                                          350,00
2.443. Muntele Oslea                                        Comunele Pades si Tismana                             280,00
2.444. Cheile Oltetului si Pestera Polovragi                Comuna Polovragi                                      150,00
2.445. Cornetul Pocruiei                                    Comuna Tismana                                         70,00
2.446. Piatra Borostenilor                                  Comuna Pestisani                                       28,00
2.447. Locul fosilifer Grosera                              Comuna Aninoasa                                         1,00
2.448. Locul fosilifer Garbovu                              Comuna Turceni                                          1,00
2.449. Locul fosilifer Buzesti                              Comuna Crasna                                           1,00
2.450. Locul fosilifer Saulesti                             Comuna Saulesti                                         1,00
2.451. Locul fosilifer Valea Desului                        Comuna Vladimir                                         1,00
2.452. Valea Sodomului                                      Comuna Sacelu                                           1,00
2.453. Valea Ibanului                                       Comuna Scoarta, satul Bobu                              1,00
2.454. Padurea Barcului                                     Orasul Novaci                                          25,00
2.455. Stancile Rafaila                                     Orasul Bumbesti-Jiu                                     1,00
2.456. Izvoarele minerale Sacelu                            Comuna Sacelu                                           1,00
2.457. Dealul Gornacelu                                     Comuna Schela, satul Gornacel                           1,00

                                                    Judetul Harghita

2.458. Muntele de sare Praid                                Comuna Praid                                           60,00
2.459. Rezervatia geologica de la Sancraieni                Comuna Sancraieni                                      10,00
2.460. Lacul Rat                                            Comuna Mugeni                                          10,00
2.461. Dealul Melcului (Firtus)                             Comuna Corund                                           8,00
2.462. Vulcanii Noroiosi de la Filias                       Orasul Cristuru Secuiesc                                1,00
2.463. Pestera Sugau                                        Comuna Suseni                                          17,00
2.464. Avenul Licas PN-I                                    Orasul Gheorgheni, localitatea Lacul Rosu              (5,00)
2.465. Tinovul Luci                                         Comuna Sancraieni                                     273,00
2.466. Mlastina Dupa Lunca                                  Comuna Voslabeni                                       40,00
2.467. Tinovul de la Plaiesii de Jos                        Comuna Plaiesii de Jos                                 15,00
2.468. Poiana narciselor de la Vlahita                      Orasul Vlahita                                         20,00
2.469. Piemontul Nyeres                                     Comuna Joseni                                          20,00
2.470. Pietrele Rosii                                       Comuna Tulghes                                         10,00
2.471. Mlastina cea Mare                                    Comuna Remetea                                          4,00
2.472. Mlastina Valea de Mijloc                             Comuna Tusnad, satul Tusnadu Nou                        4,00
2.473. Mlastina Benes                                       Comuna Tusnad, satul Vrabia                             4,00
2.474. Paraul Dobreanului                                   Comuna Bilbor                                           4,00
2.475. Mlastina Buýdos - Santimbru                          Comuna Sancraieni                                       3,00
2.476. Mlastina Nadas                                       Comuna Tusnad, satul Tusnadul Nou                       4,00
2.477. Mlastina Dumbrava Harghitei                          Comuna Lueta                                            2,00
2.478. Mlastina Borsaros-Sancraieni                         Comuna Sancraieni                                       1,00
2.479. Scaunul Rotund                                       Orasul Borsec                                          40,00
2.480. Rezervatia Lacul Iezer din Calimani PN - K           Orasul Toplita                                       (322,00)
2.481. Rezervatia botanica Borsec                           Orasul Borsec                                           2,00
2.482. Cheile Bicazului si Lacul Rosu PN-I                  Orasul Gheorgheni                                  (2.128,00)
2.483. Masivul Hasmasul Mare, Piatra Singuratica-           Comuna Sandominic                                    (800,00)
       Hasmasul Negru PN-I
2.484. Piatra Soimilor                                      Orasul Baile Tusnad                                     1,00
2.485. Cheile Varghisului si pesterile din chei             Comuna Meresti                                        800,00
2.486. Lacul Sfanta Ana                                     Comuna Sanmartin, satul Lazaresti                     240,00
2.487. Tinovul Mohos                                        Comuna Sanmartin, satul Lazaresti                     240,00
2.488. Dealul Firtus                                        Comuna Corund                                          40,00
2.489. Popasul pasarilor de la Sanpaul                      Comuna Martinis                                        10,00
2.490. Mlastina Nyirkert                                    Comuna Tusnad                                           4,00
2.491. Cascada de apa termala                               Orasul Toplita                                          0,50
2.492. Mlastina Csemo-Vrabia                                Comuna Tusnad                                           5,00
2.493. Lacul Dracului                                       Comuna Carta                                           20,00

                                                    Judetul Hunedoara

2.494. Rezervatia stiintifica Gemenele PN-C                 Comuna Rau de Mori                                 (1.629,40)
2.495. Pestera cu Corali PN-C                               Orasul Uricani, satul Campu lui Neag                   (0,50)
2.496. Pestera Zeicului PN-C                                Orasul Uricani, satul Campu lui Neag                   (1,00)
2.497. Complexul carstic Ponorici - Cioclovina PN-N         Comuna Bosorod                                         (1,50)
2.498. Piatra Crinului                                      Municipiul Petrosani                                    0,50
2.499. Pestera Sura Mare                                    Comuna Pui                                              5,00
2.500. Pestera Tecuri                                       Comuna Baru, satul Baru Mare                            2,00
2.501. Locul fosilifer Lapugiu de Sus                       Comuna Lapugiu de Jos                                   5,00
2.502. Locul fosilifer cu dinozauri de la Sanpetru          Comuna Santamaria-Orlea, satul Sanpetru                 5,00
2.503. Pestera Cizmei                                       Comuna Bulzestii de Sus                                 1,00
2.504. Dealul Colt si Dealul Zanoaga                        Municipiul Deva                                        78,40
2.505. Fanatele Pui                                         Comuna Pui                                             13,00
2.506. Fanatele cu narcise Nucsoara                         Comuna Salasu de Sus                                   20,00
2.507. Mlastina Pesteana                                    Comuna Densus, satul Pesteana                           2,00
2.508. Calcarele de la Fata Fetii                           Comuna Rau de Mori                                      3,00
2.509. Varful Poieni                                        Comuna Salasu de Sus, satul Ohaba de sub                0,80
                                                            Piatra
2.510. Magurile Sacarambului                                Comuna Certeju de Sus, satul Sacaramb                  13,00
2.511. Padurea Chizid                                       Municipiul Hunedoara                                   50,00
2.512. Padurea Bejan                                        Municipiul Deva                                        70,00
2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor                        Comuna Pui, satele Ohaba si Ponor                      10,00
2.514. Muntele Vulcan                                       Comuna Buces                                            5,00
2.515. Podul natural de la Grohot                           Comuna Bulzestii de Sus, satul Grohot                   1,00
2.516. Padurea Slivut                                       Orasul Hateg                                           40,00
2.517. Calcarele din Dealul Magura                          Comuna Baita, satul Craciunesti                       120,00
2.518. Dealul Cetatii Deva                                  Municipiul Deva                                        30,00
2.519. Magura Uroiului                                      Orasul Simeria                                         10,00
2.520. Tufurile calcaroase din Valea Bobalna                Comuna Rapoltu Mare                                    12,50
2.521. Cheile Madei                                         Comuna Balsa, satul Mada                               10,00
2.522. Cheile Crivadiei                                     Comuna Banita, satul Crivadia                          10,00
2.523. Dealul si Pestera Bolii                              Comuna Banita                                          10,00
2.524. Arboretumul Simeria                                  Orasul Simeria                                         70,00
2.525. Codrii seculari pe Valea Dobrisoarei si Prisloapei   Comuna Batrana                                        139,30
2.526. Padurea Pojoga                                       Comuna Zam, satul Pojoga                               20,00
2.527. Calcarele de la Godinesti                            Comuna Zam, satul Godinesti                             6,00
2.528. Cheile Jietului                                      Orasul Petrila                                         10,00
2.529. Cheile Ribicioarei si Uibarestilor                   Comuna Ribita                                          20,00
2.530. Cheile Cernei                                        Comuna Lunca Cernii de Jos                              2,00
2.531. Cheile Taia                                          Orasul Petrila                                          2,00
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Bai                        Comuna Geoagiu                                          8,00
2.533. Rezervatia Boholt                                    Comuna Soimus, satul Boholt                             1,00
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus                         Comuna Gurasada                                        50,00
2.535. Paleofauna reptiliana Tustea                         Comuna Unirea, satul Tustea                             0,50

                                                      Judetul Iasi

2.536. Fanetele seculare Valea lui David                    Comuna Letcani                                         46,36
2.537. Fagetul Secular Humosu                               Comuna Siretel                                         73,30
2.538. Padurea Uricani                                      Comuna Miroslava, satul Uricani                        68,00
2.539. Padurea Roscani                                      Comuna Trifesti                                        34,60
2.540. Padurea Catalina-Cotnari                             Comuna Cotnari                                          7,60
2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea                       Comuna Barnova                                          5,80
2.542. Bohotin - Pietrosu                                   Comuna Raducaneni, satul Bohotin                        0,91
2.543. Poiana cu Schit                                      Comuna Grajduri                                         9,50
2.544. Poieni - Carbunariei                                 Comuna Schitu Duca                                      9,20
2.545. Padurea Frumusica                                    Comuna Madarjac                                        97,30
2.546. Padurea Tatarusi                                     Comuna Tatarusi                                        49,90
2.547. Pietrosu                                             Comuna Dobrovat                                        83,00
2.548. Padurea Icuseni                                      Comuna Victoria                                        11,60
2.549. Lunca Mircesti (Vasile Alecsandri)                   Comuna Mircesti                                        26,30
2.550. Punctul fosilifer Baiceni                            Comuna Cucuteni, satul Baiceni                          3,23
2.551. Saraturile din Valea Ilenei                          Comuna Dumesti                                          5,90
2.552. Prutetul Balalau                                     Comuna Probota                                         24,89
2.553. Balta Teiva Visina                                   Comuna Popricani                                        6,90
2.554. Cotul Bran pe Raul Prut                              Comuna Golaiesti, satul Bran                           10,00
2.555. Cotul Salageni                                       Comuna Grozesti                                         5,81
2.556. Raul Prut                                            Comunele Bivolari, Trifesti, Golaiesti,             4.316,00
                                                            Probota, Tutora, Prisacani, Gorban
2.557. Acumularea Chirita                                   Comuna Holboca                                         78,00
2.558. Acumularea Parcovaci                                 Orasul Harlau                                          50,00
2.559. Padurea Dancu-Iasi                                   Comuna Holboca                                         10,80

                                                      Judetul Ilfov

2.560. Lacul Snagov                                         Comuna Snagov                                         100,00
2.561. Padurea Snagov                                       Comuna Snagov                                          10,00

                                                    Judetul Maramures

2.562. Izvorul Batrana PN-G                                 Comuna Moisei                                          (0,50)
2.563. Pietrosul Mare PN-G                                  Orasul Borsa                                       (3.300,00)
2.564. Lacul Albastru                                       Orasul Baia Sprie                                       0,50
2.565. Rezervatia fosilifera Chiuzbaia                      Orasul Baia Sprie, localitatea Chiuzbaia               50,00
2.566. Pestera Valenii Somcutei                             Comuna Somcuta Mare                                     5,00
2.567. Pestera cu Oase                                      Comuna Baiut                                            0,50
2.568. Lacul Morarenilor                                    Comuna Ocna Sugatag, satul Breb                        20,00
2.569. Stancariile Salhoi-Zambroslavele                     Orasul Borsa                                            5,00
2.570. Mlastina Poiana Brazilor                             Comuna Sapanta                                          3,00
2.571. Mlastinile Vlaschinescu                              Municipiul Baia Mare                                    3,00
2.572. Taul lui Dumitru                                     Municipiul Baia Mare, satul Firiza                      3,00
2.573. Padurea Ronisoara                                    Comuna Rona de Sus                                     62,00
2.574. Padurea Craiasa                                      Comuna Ocna Sugatag                                    44,00
2.575. Padurea Bavna                                        Comuna Satulung, satul Fersig si comuna                26,00
                                                            Miresu Mare
2.576. Padurea de larice Costui                             Comuna Rona de Sus                                      0,70
2.577. Creasta Cocosului                                    Comuna Desesti, satul Mara                             50,00
2.578. Cheile Tatarului                                     Comuna Desesti, satul Mara                             15,00
2.579. Cheile Babei                                         Comuna Coroieni, satul Beba                            15,00
2.580. Cornu Nedeii - Ciungii Balasinii                     Orasul Borsa                                          800,00
2.581. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare       Municipiul Baia Mare                                  500,00
2.582. Pestera si izbucul Izvorul Albastru al Izei          Comuna Sacel                                          100,00
2.583. Cheile Lapusului (intre Groapele si Impreunaturi)    Orasul Targu Lapus                                  25,00 km
2.584. Padurea cu pini Comja                                Orasul Seini                                            0,50
2.585. Arcer - Tibles Bran                                  Comuna Suciu de Sus, satul Grosii Tiblesului          150,00
2.586. Varful Farcau - lacul Vinderelu - Varful             Comuna Repedea                                        100,00
       Mihailescu
2.587. Pestera Boiu Mare                                    Comuna Boiu Mare                                        0,50
2.588. Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu                Comuna Repedea                                        100,00
2.589. Piatra Rea                                           Orasul Borsa                                           50,00
2.590. Mlastina Iezerul Mare                                Comuna Desesti                                          5,00
2.591. Coloanele de la Limpedea                             Municipiul Baia Mare                                    3,00
2.592. Rozeta de piatra Ilba                                Comuna Cicarlau, satul Ilba                             0,50
2.593. Dealul Solovan                                       Municipiul Sighetu Marmatiei                            1,02
2.594. Mlastina Taul Negru                                  Comuna Baiut, satul Strambu-Baiut                       1,00

                                                    Judetul Mehedinti

2.595. Pestera Epuran                                       Comuna Ciresu, satul Jupanesti                          1,00
2.596. Izvorul si stancariile de la Camana                  Comuna Podeni                                          25,00
2.597. Gura Vaii-Varciorova PN-D                            Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea        (305,00)
                                                            Gura Vaii
2.598. Valea Oglanicului                                    Comuna Breznita-Ocol                                  150,00
2.599. Lunca Vanjului                                       Orasul Vanju Mare                                      14,00
2.600. Padurea de liliac Ponoarele                          Comuna Ponoarele                                       20,00
2.601. Tufarisurile mediteraneene de la Isverna             Comuna Isverna                                         10,00
2.602. Varful lui Stan PN-B                                 Comuna Isverna                                       (120,00)
2.603. Valea Tesna PN-B                                     Comuna Balta                                         (160,00)
2.604. Padurea Borovat                                      Comuna Balvanesti                                      30,00
2.605. Padurea Bunget                                       Comuna Burila Mare                                     18,20
2.606. Padurea Draghiceanu                                  Comuna Obarsia-Closani                                 60,00
2.607. Dealul Duhovnei                                      Comuna Ilovita                                         50,00
2.608. Dealul Varanic                                       Comuna Breznita-Ocol                                  350,00
2.609. Cazanele Mari si Cazanele Mici PN-D                  Comuna Dubova                                        (215,00)
2.610. Locul fosilifer Svinita PN-D                         Comuna Svinita                                        (95,00)
2.611. Locul fosilifer Bahna PN-D                           Comuna Ilovita                                        (10,00)
2.612. Padurea Starmina                                     Comuna Hinova                                         100,30
2.613. Complexul carstic de la Ponoarele                    Comuna Ponoarele                                       00,00
2.614. Peretii calcarosi de la Izvoarele Cosustei           Comuna Balta                                           60,00
2.615. Cheile Cosustei                                      Comuna Balta                                           50,00
2.616. Cornetul Babelor si Cerboanei                        Comuna Balta                                           40,00
2.617. Cornetul Piatra Incalecata                           Comuna Isverna                                         12,00
2.618. Cheile Topolnitei si Pestera Topolnitei              Comuna Ciresu                                          60,00
2.619. Cornetul Baltii                                      Comuna Balta                                           30,00
2.620. Cornetul Vaii si Valea Manastirii                    Orasul Baia de Arama                                   40,00
2.621. Locul fosilifer Malovat                              Comuna Malovat                                          6,00
2.622. Cracul Gaioara PN-D                                  Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea          (5,00)
                                                            Gura Vaii
2.623. Tufarisurile mediteraneene Cornetul Obarsia-Closani  Comuna Obarsia-Closani                                  60,00
2.624. Cracul Crucii PN-D                                   Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea          (2,00)
                                                            Gura Vaii
2.625. Fata Virului PN-D                                    Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea          (6,00)
                                                            Varciorova
2.626. Locul fosilifer Pietrele Rosii                       Comuna Husnicioara                                      1,00

                                                      Judetul Mures

2.627. Rezervatia de bujori Zau de Campie                   Comuna Zau de Campie                                    3,10
2.628. Padurea Mociar                                       Comuna Solovastru                                      48,00
2.629. Padurea Sabed                                        Comuna Ceuasu de Campie                                59,00
2.630. Rezervatia cu lalea pestrita Valenii de Mures        Comuna Brancovenesti                                    2,50
2.631. Lacul Faragau                                        Comuna Faragau                                         35,00
2.632. Rezervatia de stejar pufos                           Municipiul Sighisoara                                  11,90
2.633. Molidul de rezonanta din padurea Lapusna             Comuna Gurghiu                                         77,80
2.634. Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana                Comuna Sangiorgiu de Padure                             5,80
2.635. Stejarii seculari de la Breite                       Municipiul Sighisoara                                  70,00
2.636. Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi              Orasul Sovata                                          79,00
2.637. Poiana cu narcise Gurghiu                            Comuna Gurghiu                                          3,00
2.638. Defileul Deda-Toplita                                Comunele Deda si Stanceni                           6.000,00
2.639. Defileul Muresului                                   Comunele Lunca Bradului si Rastolnita               7.733,00
2.640. Stejarii seculari de la Sangiorgiu de Mures          Comuna Sangiorgiu de Mures                              0,10

                                                      Judetul Neamt

2.641. Polita cu Crini PN-J                                 Comuna Ceahlau                                       (370,00)
2.642. Cascada Duruitoarea PN-J                             Comuna Ceahlau                                         (1,00)
2.643. Cheile Bicazului PN-I                                Comuna Bicaz-Chei                                 (11.600,00)
2.644. Stanca Serbesti                                      Comuna Stefan cel Mare                                  5,00
2.645. Rezervatia forestiera Dobreni                        Comuna Dobreni                                         37,00
2.646. Piatra Teiului                                       Comuna Poiana Teiului                                   0,20
2.647. Pestera Tosorog                                      Comuna Bicazul Ardelean                                 0,10
2.648. Pestera Munticelu                                    Comuna Bicazul Ardelean                                 1,00
2.649. Dealul Vulpii-Botoaia (Ochiul de Stepa)              Municipiul Piatra-Neamt                                 2,00
2.650. Padurea Gosman                                       Comuna Tarcau                                         175,00
2.651. Locul fosilifer Cozla                                Municipiul Piatra-Neamt                                10,00
2.652. Cheile Sugaului                                      Comuna Bicaz-Chei                                      90,00
2.653. Locul fosilifer Cernegura                            Municipiul Piatra-Neamt                               198,20
2.654. Locul fosilifer Pietricica                           Municipiul Piatra-Neamt                                39,50
2.655. Locul fosilifer Agircia                              Municipiul Piatra-Neamt                                 1,00
2.656. Codrii de Arama                                      Comuna Agapia                                           7,00
2.657. Codrii de Argint                                     Comuna Agapia                                           2,00
2.658. Rezervatia de Zimbri - Neamt                         Comuna Vanatori-Neamt                              11.500,00
2.659. Rezervatia forestiera Pangarati                      Comuna Pangarati                                        2,00
2.660. Paraul Borcuta                                       Comuna Borca                                            1,20
2.661. Lacul Izvorul Muntelui                               Orasul Bicaz                                          150,00
2.662. Rezervatia faunistica Brates                         Comuna Tarcau                                          30,70
2.663. Rezervatia faunistica Borca                          Comuna Borca                                          357,00

                                                       Judetul Olt

2.664. Padurea Seaca Optasani                               Comuna Spineni, satul Optasani                        135,00
2.665. Padurea Branistea Catarilor                          Comunele Obarsia si Stefan cel Mare                   301,30
2.666. Padurea Calugareasca                                 Comuna Radomiresti, satul Craciunel                    40,00
2.667. Casa Padurii din Padurea Potelu                      Comuna Ianca                                            1,50
2.668. Rezervatia de bujori a Academiei                     Comuna Stoicanesti                                     54,90
2.669. Rezervatia de arborete de garnita                    Comuna Poboru                                         121,00

                                                     Judetul Prahova

2.670. Muntele de Sare Slanic Prahova                       Orasul Slanic                                           2,00
2.671. Locul fosilifer Plaiul Hotilor                       Orasul Sinaia                                           6,00
2.672. Abruptul Prahovean Bucegi PN-H                       Orasele Busteni si Sinaia                          (3.478,00)
2.673. Muntii Coltii lui Barbes PN-H                        Orasul Sinaia                                      (1.513,00)
2.674. Tigaile din Ciucas                                   Comuna Maneciu, satul Cheia                             3,00
2.675. Arinisul de la Sinaia-Cumpatul                       Orasul Sinaia                                          32,10

                                                    Judetul Satu Mare

2.676. Padurea Urziceni                                     Comuna Urziceni                                        38,00
2.677. Dunele de nisip Foieni                               Comuna Foieni                                          10,00
2.678. Tinoavele din Muntii Oas                             Comuna Camarzana                                        1,00
2.679. Mlastina Vermes                                      Comuna Sanislau                                        10,00
2.680. Cursul inferior al Raului Tur                        Comuna Calinesti-Oas                                 43,00 km
2.681. Padurea Runc                                         Comuna Pomi, satul Borlesti                            68,50

                                                      Judetul Salaj

2.682. Gradina Zmeilor                                      Comuna Balan, satul Galgau Almasului                    3,00
2.683. Pietrele Mosu si Baba                                Comuna Napradea, satul Somes Guruslau                   0,20
2.684. Poiana cu narcise de la Racas-Hida                   Comuna Hida, satul Racas                                1,50
2.685. Calcarele de Rona                                    Orasul Jibou, localitatea Rona                          0,50
2.686. Balta Cehei                                          Orasul Simleu Silvaniei, localitatea Cehei             18,20
2.687. Lunca cu lalea pestrita - Valea Salajului            Orasul Cehu Silvaniei                                  10,00
2.688. Rezervatia peisagistica Stana Clitului               Comuna Babeni, satul Clit                              16,00
2.689. Gresiile de pe Stanca Dracului                       Comuna Hida                                             1,00
2.690. Rezervatia peisagistica Tusa-Barcau                  Comuna Sag, satul Tusa                                 15,00
2.691. Mlastina de la Iaz                                   Comuna Plopis, satul Iaz                               10,00
2.692. Padurea "La Castani"                                 Comuna Ileanda, satul Rogna                             7,80
2.693. Stejarisul Panic                                     Comuna Hereclean, satul Panic                           2,20
2.694. Stejarisul de balta Panic                            Comuna Hereclean, satul Panic                           1,70

                                                      Judetul Sibiu

2.695. Lacul fara fund Ocna Sibiului                        Orasul Ocna Sibiului                                    0,20
2.696. Calcarele eocene de la Turnu Rosu - Porcesti         Comuna Turnu Rosu                                      60,00
2.697. Calcarele cu hippuriti de la Cisnadioara             Orasul Cisnadie, localitatea Cisnadioara                1,00
2.698. Dealul Zackel                                        Municipiul Sibiu, comuna Slimnic                       11,00
2.699. Suvara Sasilor                                       Orasul Talmaciu                                        20,00
2.700. Canionul Mihaileni                                   Comuna Mihaileni                                       16,00
2.701. Valea Balii                                          Comuna Cartisoara                                     180,00
2.702. Vulcanii Noroiosi Hasag                              Comuna Loamnes, satul Hasag                             1,00
2.703. La Grumaji                                           Comuna Jina                                             2,00
2.704. Pintenul din coasta Jinei                            Comuna Jina                                             2,00
2.705. Iezerele Cindrelului                                 Comuna Gura Raului                                    609,60
2.706. Parcul Natural Dumbrava Sibiului                     Municipiul Sibiu                                      993,00
2.707. Parcul Natural Cindrel                               Comuna Jina                                         9.873,00
2.708. Masa Jidovului                                       Comuna Jina                                             2,00
2.709. Golul Alpin al Muntilor Fagaras intre                Comuna Arpasu de Jos si orasul Avrig                6.989,20
       Podragu - Suru

                                                     Judetul Suceava

2.710. Doisprezece Apostoli PN-K                            Comuna Dorna Candrenilor                             (200,00)
2.711. Rezervatia Bila-Lala PN-G                            Comuna Carlibaba                                     (325,10)
2.712. Moara Dracului                                       Municipiul Campulung Moldovenesc                        1,30
2.713. Piatra Tibaului                                      Comuna Carlibaba                                       20,30
2.714. Piatra Buhei                                         Municipiul Campulung Moldovenesc                        2,00
2.715. Tinovul Poiana Stampei                               Comuna Poiana Stampei                                 681,80
2.716. Fanatele montane Todirescu                           Municipiul Campulung Moldovenesc                       44,30
2.717. Tinovul Sarul Dornei                                 Comuna Sarul Dornei                                    36,00
2.718. Fanatele seculare Ponoare                            Comuna Bosanci                                         24,50
2.719. Fanatele seculare Frumoasa                           Comuna Moara                                            9,50
2.720. Tinovul Gaina - Lucina                               Comuna Moldova-Sulita                                   1,00
2.721. Padurea (Quercetumul) Crujana                        Comuna Patrauti                                        39,40
2.722. Pietrele Doamnei                                     Municipiul Campulung Moldovenesc                      253,00
2.723. Codrul Secular Slatioara                             Comuna Stulpicani, satul Slatioara                  1.064,20
2.724. Codrul Secular Giumalau                              Comuna Pojorata                                       309,50
2.725. Rachitisul Mare                                      Comuna Moldova-Sulita                                 116,40
2.726. Fagetul Dragomirna                                   Comuna Mitocul Dragomirnei                            134,80
2.727. Padurea Zamostea - Lunca                             Comuna Zamostea                                       107,60
2.728. Cheile Zugrenilor                                    Orasul Vatra Dornei                                   150,10
2.729. Cheile Lucavei                                       Comuna Moldova-Sulita                                  24,30
2.730. Jnepenisul cu Pinus cembra-Calimani PN-K             Orasul Vatra Dornei                                  (384,20)
2.731. Piatra Pinului si Piatra Soimului                    Orasul Gura Humorului                                   0,50
2.732. Clipa de calcare triasice Paraul Cailor              Comuna Breaza                                           0,10
2.733. Stratele cu Aptychus de la Pojorata                  Comuna Fundu Moldovei                                   1,00
2.734. Fanatele seculare de la Calafindesti                 Comuna Calafindesti                                    17,30

                                                      Judetul Timis

2.735. Padurea Cenad                                        Comuna Cenad                                          279,20
2.736. Lunca Poganisului                                    Comunele Tormac si Sacosu Turcesc                      75,50
2.737. Movila Sisitak                                       Comuna Sanpetru Mare                                    0,50
2.738. Arboretumul Bazos                                    Comuna Remetea Mare                                    60,00
2.739. Locul fosilifer Radmanesti                           Comuna Bara                                             4,00
2.740. Mlastinile Satchinez                                 Comuna Satchinez                                      236,00
2.741. Padurea Bistra                                       Comuna Ghiroda                                         19,90
2.742. Beba Veche                                           Comuna Beba Veche, satul Pordeanu                   2.187,00
2.743. Mlastinile Murani                                    Comuna Pischia, satul Murani                          200,00
2.744. Insula Mare Cenad                                    Comuna Cenad                                            3,00
2.745. Insula Igris                                         Comuna Sanpetru Mare                                    3,00
2.746. Saraturile Dinias                                    Comuna Peciu Nou                                        4,00
2.747. Pajistea cu narcise Batesti                          Orasul Faget                                           20,00
2.748. Lacul Surduc                                         Comuna Fardea                                         362,00

                                                     Judetul Tulcea

2.749. Saraturile Murighiol DD-A                            Comuna Murighiol                                      (87,00)
2.750. Rosca - Buhaiova DD-A                                Comuna Chilia Veche                                (9.625,00)
2.751. Padurea Letea DD-A                                   Comuna C.A. Rosetti                                (2.825,00)
2.752. Grindul si Lacul Raducu DD-A                         Comuna C.A. Rosetti                                (2.500,00)
2.753. Lacul Nebunu DD-A                                    Comuna Pardina                                       (115,00)
2.754. Complexul Vatafu - Lungulet DD-A                     Orasul Sulina                                      (1.625,00)
2.755. Padurea Caraorman DD-A                               Comuna Crisan                                      (2.250,00)
2.756. Arinisul Erenciuc DD-A                               Comuna Sfantu Gheorghe                                (50,00)
2.757. Insula Popina DD-A                                   Comuna Sarichioi                                      (98,00)
2.758. Complexul Sacalin Zatoane DD-A                       Comuna Sfantu Gheorghe                            (21.410,00)
2.759. Complexul Periteasca - Leahova DD-A                  Comunele Jurilovca si Murighiol                    (4.125,00)
2.760. Capul Dolosman DD-A                                  Comuna Jurilovca                                     (125,00)
2.761. Lacul Potcoava DD-A                                  Comuna Sfantu Gheorghe                               (652,00)
2.762. Lacul Belciug DD-A                                   Comuna Sfantu Gheorghe                               (110,00)
2.763. Lacul Rotundu DD-A                                   Orasul Isaccea                                       (228,00)
2.764. Padurea Valea Fagilor PN-P                           Comuna Luncavita                                     (154,00)
2.765. Rezervatia Naturala Dealul Bujorului                 Orasul Babadag                                         50,80
2.766. Rezervatia de liliac Valea Oilor                     Orasul Babadag                                          0,35
2.767. Rezervatia de liliac Fantana Mare                    Comuna Ciucurova, satul Fantana Mare                    0,30
2.768. Varful Secarul                                       Comuna Ciucurova, satul Atmagea                        34,50
2.769. Rezervatia botanica Korum Tarla                      Orasul Babadag                                          2,00
2.770. Locul fosilifer Dealul Bujoarele                     Comuna Turcoaia                                         8,00
2.771. Rezervatia Geologica Agighiol                        Comuna Valea Nucarilor, satul Agighiol                  9,70
2.772. Padurea Niculitel                                    Comuna Niculitel                                       11,00

                                                     Judetul Vaslui

2.773. Locul fosilifer Malusteni                            Comuna Malusteni                                       10,00
2.774. Locul fosilifer Nisiparia Hulubat                    Municipiul Vaslui                                       2,50
2.775. Movila lui Burcel                                    Comuna Miclesti                                        12,00
2.776. Tanacu - Coasta Rupturile                            Comuna Tanacu                                           6,00
2.777. Padurea Badeana                                      Comuna Tutova                                         126,70
2.778. Padurea Harboanca                                    Comuna Stefan cel Mare                                 43,10
2.779. Padurea Balteni                                      Comuna Balteni                                         22,00
2.780. Faneata de la Glodeni                                Orasul Negresti, satul Glodeni                          6,00

                                                     Judetul Valcea

2.781. Piramidele din Valea Stancioiului                    Municipiul Ramnicu Valcea, comuna Goranu               12,00
2.782. Piramidele de la Slatioara                           Comunele Slatioara si Stroesti                         10,50
2.783. Pestera Caprelor                                     Orasul Baile Olanesti                                   0,50
2.784. Avenul Piciorul Boului                               Comuna Caineni                                          0,10
2.785. Pestera Liliecilor                                   Comuna Costesti                                         1,00
2.786. Pestera Munteanu - Murgoci                           Orasul Olanesti                                         1,00
2.787. Pestera Pagodelor                                    Orasul Olanesti                                         0,30
2.788. Pestera Rac                                          Orasul Olanesti                                         0,20
2.789. Pestera Valea Bistrita                               Orasul Olanesti                                         0,25
2.790. Pestera cu Lac                                       Orasul Olanesti                                         0,10
2.791. Pestera cu Perle                                     Orasul Olanesti                                         0,50
2.792. Pestera Arnautilor                                   Orasul Olanesti                                         0,40
2.793. Pestera Clopot                                       Orasul Olanesti                                         0,10
2.794. Jnepenisul Stricatul                                 Comuna Voineasa                                        15,00
2.795. Mlastina Mosoroasa                                   Orasul Olanesti                                         0,25
2.796. Padurea Tisa Mare                                    Comuna Lungesti                                        50,00
2.797. Padurea Silea                                        Comuna Lungesti, satul Fumureni                        25,00
2.798. Padurea Calinesti - Brezoi                           Orasul Brezoi                                         200,00
2.799. Caldarea Galcescu                                    Comuna Voineasa                                       200,00
2.800. Rezervatia Miru-Bora                                 Comuna Voineasa                                        25,00
2.801. Rezervatia Ocnele Mari                               Orasul Ocnele Mari                                     15,00
2.802. Rezervatia Radita - Manzu                            Orasul Olanesti                                        10,00
2.803. Iezerul Latorita                                     Comuna Malaia                                          10,00
2.804. Muntele Stogu                                        Orasul Olanesti                                        10,00
2.805. Padurea Latorita                                     Comuna Malaia                                           7,10
2.806. Rezervatia Sterpu-Dealul Negru                       Comuna Voineasa                                         5,00
2.807. Rezervatia Cristesti                                 Comuna Voineasa                                         3,00
2.808. Padurea Valea Cheii                                  Orasul Olanesti                                         1,50
2.809. Rezervatia paleontologica Golesti                    Comuna Golesti                                         10,00

                                                     Judetul Vrancea

2.810. Caldarile Zabalei - Zarna Mica - Raoaza              Comuna Naruja                                         350,00
2.811. Focul Viu de la Andreiasu de Jos                     Comuna Andreiasu de Jos                                12,00
2.812. Muntele Goru                                         Comuna Naruja                                         388,10
2.813. Lacul Negru - Cheile Narujei I                       Comuna Nistoresti                                      20,00
2.814. Padurea Verdele - Cheile Narujei II                  Comuna Nistoresti                                     250,00
2.815. Padurea Cenaru                                       Comuna Andreiasu de Jos                               383,20
2.816. Padurea Lepsa-Zboina                                 Comuna Tulnici, satul Lepsa                           210,70
2.817. Padurea Schitu-Dalhauti                              Comuna Carligele                                      188,20
2.818. Cascada Misina                                       Comuna Nistoresti                                     183,50
2.819. Groapa cu Pini                                       Comuna Tulnici                                         11,10
2.820. Padurea Reghiu - Scruntaru                           Comuna Reghiu                                          95,70
2.821. Rapa Rosie - Dealul Morii                            Comuna Tulnici                                         49,60
2.822. Stramtura - Coza                                     Comuna Tulnici                                         15,00
2.823. Rezervatia Algheanu                                  Comuna Vrancioaia                                      10,00
2.824. Cascada Putnei                                       Comuna Tulnici, satul Lepsa                            10,00
2.825. Paraul Bozu                                          Comuna Valea Sarii, satul Prisaca                       5,00
2.826. Valea Tisitei                                        Comuna Tulnici                                        307,00
2.827. Lunca Siretului                                      Municipiul Focsani                                    388,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


   II. GRUPAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA TERITORIALA

A ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NATIONAL

   1.0. Carpatii si Subcarpatii Orientali
   1.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul            Denumirea                            Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   G       Rodna                         Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava
   H       Bucegi                        Arges, Dambovita, Brasov, Prahova
   I       Cheile Bicazului-Hasmas       Neamt, Harghita
   J       Ceahlau                       Neamt
   K       Calimani                      Suceava, Mures, Bistrita-Nasaud
--------------------------------------------------------------------------------
 

   1.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Neamt, Harghita, Bacau, Covasna,
Brasov, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita
--------------------------------------------------------------------------------
 

   2.0. Carpatii Meridionali si Subcarpatii Getici
   2.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   B      Domogled-Valea Cernei                  Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
   C      Retezat                                Hunedoara
   L      Cozia                                  Valcea
   M      Piatra Craiului                        Arges, Brasov
   N      Gradistea Muncelului-Cioclovina        Hunedoara
--------------------------------------------------------------------------------
 

   2.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Alba, Arges, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Sibiu, Timis, Valcea
--------------------------------------------------------------------------------
 

   3.0. Muntii si dealurile Banatului
   3.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   D      Portile de Fier                        Caras-Severin, Mehedinti
   E      Cheile Nerei-Beusnita                  Caras-Severin
   O      Semenic-Cheile Carasului               Caras-Severin
--------------------------------------------------------------------------------
 

   3.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Caras-Severin, Mehedinti
--------------------------------------------------------------------------------
 

   4.0. Muntii Apuseni si Dealurile Crisanei
   4.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   F      Muntii Apuseni                         Alba, Arad, Bihor, Cluj
--------------------------------------------------------------------------------
 

   4.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Salaj
--------------------------------------------------------------------------------
 

   5.0. Dealurile Clujului
   5.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   5.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Alba, Cluj, Mures
--------------------------------------------------------------------------------
 

   6.0. Podisul Somesan
   6.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   6.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Maramures, Salaj
--------------------------------------------------------------------------------
 

   7.0. Podisul Sucevei si Campia Moldovei
   7.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   7.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Botosani, Iasi, Suceava
--------------------------------------------------------------------------------
 

   8.0. Podisul Barladului
   8.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   8.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Iasi, Galati, Neamt, Vaslui
--------------------------------------------------------------------------------
 

   9.0. Podisul Dobrogei
   9.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   P      Muntii Macinului                       Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------
 

   9.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Constanta, Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------
 

   10.0. Campia Careilor
   10.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   10.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Bihor, Satu Mare
--------------------------------------------------------------------------------
 

   11.0. Campia Muresului si Timisului
   11.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   11.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Arad, Timis
--------------------------------------------------------------------------------
 

   12.0. Campia Vlasiei
   12.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - nu cuprind
   12.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Dambovita, Giurgiu, Ilfov
--------------------------------------------------------------------------------
 

   13.0. Lunca Dunarii
   13.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   R      Balta Mica a Brailei                   Braila
--------------------------------------------------------------------------------
 

   13.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
  
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
Braila, Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman
--------------------------------------------------------------------------------
 

   14.0. Delta Dunarii
   14.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
  
--------------------------------------------------------------------------------
Simbolul              Denumirea                              Judetul
--------------------------------------------------------------------------------
   A      Delta Dunarii                          Constanta, Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------
 

   NOTA:
   Gruparea geografica a zonelor naturale protejate cuprinsa in prezenta anexa se regaseste in anexa nr. II.

   ANEXA Nr. II

  

A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATE

ZONE NATURALE

   ANEXA Nr. III

   I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL

(MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA)

   1. Monumente si ansambluri de arhitectura

   a) Cetati
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea                   Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 a)1.  Cetatea Alba Carolina               Municipiul Alba Iulia                          Alba
 a)2.  Cetatea Calnic                      Comuna Calnic, satul Calnic                    Alba
 a)3.  Cetatea Greavilor                   Comuna Garbova, satul Garbova                  Alba
 a)4.  Cetatea Aradului                    Municipiul Arad                                Arad
 a)5.  Cetatea Soimos                      Orasul Lipova                                  Arad
 a)6.  Cetatea Poenari                     Comuna Arefu, satul Capatanenii Ungureni       Arges
 a)7.  Cetatea Oratia                      Comuna Dambovicioara, satul Podul Dambovitei   Arges
 a)8.  Cetatea Biharia                     Comuna Biharia, satul Biharia                  Bihor
 a)9.  Donjonul Cheresig                   Comuna Girisu de Cris, satul Cheresig          Bihor
a)10.  Cetatea Oradea                      Municipiul Oradea                              Bihor
a)11.  Cetatea Bran                        Comuna Bran, satul Bran                        Brasov
a)12.  Cetatea Fagaras                     Municipiul Fagaras                             Brasov
a)13.  Cetatea Rasnov                      Orasul Rasnov                                  Brasov
a)14.  Cetatea Rupea                       Orasul Rupea                                   Brasov
a)15.  Cetatea Feldioara                   Comuna Feldioara, satul Feldioara              Brasov
a)16.  Cetatea lui Negru Voda              Comuna Lisa, satul Breaza                      Brasov
a)17.  Cetatea Dabaca                      Comuna Dabaca, satul Dabaca                    Cluj
a)18.  Cetatea Bologa                      Comuna Poieni, satul Bologa                    Cluj
a)19.  Cetatea Balvanyos                   Comuna Turia, satul Turia                      Covasna
a)20.  Fortificatii oras Targoviste        Municipiul Targoviste                          Dambovita
a)21.  Cetatea Giurgiu                     Municipiul Giurgiu                             Giurgiu
a)22.  Turnul Crivadia                     Comuna Banita, satul Crivadia                  Hunedoara
a)23.  Cetatea Deva                        Municipiul Deva                                Hunedoara
a)24.  Cetatea Malaiesti                   Comuna Salasu de Sus, satul Malaiesti          Hunedoara
a)25.  Cetatea Colti                       Comuna Rau de Mori, satul Suseni               Hunedoara
a)26.  Cetatea Chioarului                  Comuna Remetea Chioarului, satul Berchez       Maramures
a)27.  Cetatea Severinului                 Municipiul Drobeta-Turnu Severin               Mehedinti
a)28.  Cetatea Targu Mures                 Municipiul Targu Mures                         Mures
a)29.  Cetatea Saschiz                     Comuna Saschiz, satul Saschiz                  Mures
a)30.  Cetatea Neamtului                   Orasul Targu-Neamt                             Neamt
a)31.  Cetatea Turnu Rosu                  Orasul Talmaciu, satul Boita                   Sibiu
a)32.  Cetatea Slimnicului                 Comuna Slimnic, satul Slimnic                  Sibiu
a)33.  Cetatea de scaun a Sucevei          Municipiul Suceava                             Suceava
a)34.  Cetatea Turnu                       Municipiul Turnu Magurele                      Teleorman
a)35.  Cetatea Enisala                     Comuna Sarichioi, satul Enisala                Tulcea
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   b) Ansambluri curti domnesti ruinate
  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea              Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-----------------------------------------------------------------------------------------
 b)1.  Vestigiile curtii domnesti              Municipiul Curtea de Arges       Arges
 b)2.  Ruinele curtii domnesti cu Turnul       Municipiul Targoviste            Dambovita
       Chindiei si incinta fortificata
 b)3.  Vestigiile curtii domnesti              Municipiul Iasi                  Iasi
 b)4.  Vestigiile curtii domnesti              Municipiul Suceava               Suceava
 b)5.  Ruinele curtii domnesti                 Municipiul Bucuresti
       Curtea Veche
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

   c) Biserici fortificate - cetati
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 c)1.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Harman, satul Harman                 Brasov
 c)2.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Prejmer, satul Prejmer               Brasov
 c)3.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Homorod, satul Homorod               Brasov
 c)4.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Sanpetru, satul Sanpetru             Brasov
       evanghelica
 c)5.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Bunesti, satul Viscri                Brasov
       evanghelica
 c)6.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Cata, satul Drauseni                 Brasov
       evanghelica fortificata
 c)7.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Cata, satul Cata                     Brasov
       evanghelica
 c)8.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Darjiu, satul Darjiu                 Harghita
       unitariana
 c)9.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Vanatori, satul Archita              Mures
c)10.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Atel, satul Atel                     Sibiu
       evanghelica
c)11.  Biserica evanghelica cu cetatea     Comuna Biertan, satul Biertan               Sibiu
c)12.  Biserica cu incinta                 Comuna Biertan, satul Richis                Sibiu
c)13.  Cetatea sateasca cu biserica        Orasul Cisnadie                             Sibiu
c)14.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Merghindeal, satul Dealu Frumos      Sibiu
c)15.  Biserica evanghelica cu             Comuna Laslea, satul Malancrav              Sibiu
       fortificatii
c)16.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Mosna, satul Mosna                   Sibiu
c)17.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Valea Viilor, satul Valea Viilor     Sibiu
c)18.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Bazna, satul Bazna                   Sibiu
       evanghelica fortificata
c)19.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Brateiu, satul Buzd                  Sibiu
       evanghelica
c)20.  Cetatea sateasca cu biserica        Comuna Darlos, satul Curciu                 Sibiu
       evanghelica
c)21.  Cetatea sateasca cu biserica        Orasul Medias, satul Ighisu Nou             Sibiu
       evanghelica
c)22.  Cetatea sateasca cu biserica        Orasul Dumbraveni, satul Saros pe Tarnave   Sibiu
       evanghelica
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

   d) Castele, conace, palate
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea                   Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 d)1.  Castelul Bethlen-Haller             Comuna Cetatea de Balta, satul               Alba
                                           Cetatea de Balta
 d)2.  Castelul Bethlen                    Comuna Sona, satul Sanmiclaus                Alba
 d)3.  Castelul Macea                      Comuna Macea                                 Arad
 d)4.  Ansamblul fortificat al conacului   Comuna Balilesti, satul Golesti              Arges
       Golestilor
 d)5.  Castelul Banffy                     Comuna Bontida, satul Bontida                Cluj
 d)6.  Castelul-Cetate                     Orasul Gherla                                Cluj
 d)7.  Castelul Kornis                     Comuna Mica, satul Manastirea                Cluj
 d)8.  Ansamblul Palatului Brancovenesc    Comuna Potlogi, satul Potlogi                Dambovita
 d)9.  Conacul Cotofenilor                 Comuna Almaj, satul Cotofenii din Fata       Dolj
d)10.  Casa de piatra Udriste Nasturel     Comuna Hotarele, satul Heresti               Giurgiu
d)11.  Palatul Druganescu                  Comuna Floresti-Stoenesti, satul Stoenesti   Giurgiu
d)12.  Castelul Lazar                      Comuna Lazarea, satul Lazarea                Harghita
d)13.  Castelul Corvinilor                 Municipiul Hunedoara                         Hunedoara
d)14.  Ruinele Curtii cneziale a           Comuna Rau de Mori, satul Rau de Mori        Hunedoara
       Candestilor cu paraclisul
d)15.  Palatul Cantacuzino-Pascanu         Orasul Pascani                               Iasi
d)16.  Palatul Alexandru Ioan Cuza         Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa            Iasi
d)17.  Ansamblul Biserica Adormirea        Comuna Deleni, satul Deleni                  Iasi
       Maicii Domnului, Conacul
       Cantacuzino-Deleanu, zidul de
       incinta
d)18.  Ansamblul Palatului Brancovenesc    Comuna Mogosoaia, satul Mogosoaia            Ilfov
       si biserica
d)19.  Castelul Bethlen                    Comuna Danes, satul Cris                     Mures
d)20.  Palatul Teleky                      Comuna Gornesti, satul Gornesti              Mures
d)21.  Ruinele palatului postelnicului     Comuna Filipestii de Targ, satul             Prahova
       Constantin Cantacuzino              Filipestii de Targ
d)22.  Conacul Filipescu                   Comuna Filipestii de Targ, satul             Prahova
                                           Filipestii de Targ
d)23.  Ansamblul Castelului Peles          Orasul Sinaia                                Prahova
d)24.  Castelul Lonyai                     Comuna Mediesu Aurit, satul Mediesu Aurit    Satu Mare
d)25.  Castelul Karoly                     Municipiul Carei                             Satu Mare
d)26.  Castelul Bathory                    Orasul Simleu Silvaniei                      Salaj
d)27.  Conacul Rosetti - Bals              Comuna Codaesti, satul Pribesti              Vaslui
d)28.  Conacul Rosetti - Solescu           Comuna Solesti, satul Solesti                Vaslui
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   e) Cule
  
------------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea            Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
------------------------------------------------------------------------------------
 e)1.  Cula Izvoranu              Comuna Brabova, satul Brabova            Dolj
 e)2.  Cula Cernat                Comuna Cernatesti, satul Cernatesti      Dolj
 e)3.  Cula Cornoiu               Orasul Bumbesti-Jiu, satul Curtisoara    Gorj
 e)4.  Casa cula Cartianu         Comuna Turcinesti, satul Cartiu          Gorj
 e)5.  Casa cula a Glogovenilor   Comuna Glogova, satul Glogova            Gorj
 e)6.  Cula Cioaba                Comuna Slivilesti, satul Siacu           Gorj
 e)7.  Cula Crasnaru              Comuna Aninoasa, satul Groserea          Gorj
 e)8.  Casa cula Cutui            Comuna Brosteni, satul Brosteni          Mehedinti
 e)9.  Cula Tudor Vladimirescu    Comuna Simian, satul Cerneti             Mehedinti
e)10.  Cula Duca                  Comuna Maldaresti, satul Maldaresti      Valcea
e)11.  Cula Greceanu              Comuna Maldaresti, satul Maldaresti      Valcea
------------------------------------------------------------------------------------
 

   f) Cladiri civile urbane
  
--------------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea            Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
--------------------------------------------------------------------------------------
 f)1.  Palatul voievodal                Municipiul Alba Iulia          Alba
 f)2.  Palatul baroc                    Municipiul Oradea              Bihor
 f)3.  Primaria                         Municipiul Oradea              Bihor
 f)4.  Ansamblul de cladiri "Sirul      Municipiul Oradea              Bihor
       canonicilor"
 f)5.  Casa Ioan Zidarul                Municipiul Bistrita            Bistrita-Nasaud
 f)6.  Casa Argintarului                Municipiul Bistrita            Bistrita-Nasaud
 f)7.  Sirul Sugalete                   Municipiul Bistrita            Bistrita-Nasaud
 f)8.  Asezamintele Sofian              Municipiul Botosani            Botosani
 f)9.  Casa Sfatului                    Municipiul Brasov              Brasov
f)10.  Casa Hirscher                    Municipiul Brasov              Brasov
f)11.  Scoala Romaneasca din Schei      Municipiul Brasov              Brasov
f)12.  Hotel "Aro"                      Municipiul Brasov              Brasov
f)13.  Teatrul vechi                    Orasul Oravita                 Caras-Severin
f)14.  Casa Matei Corvin                Municipiul Cluj-Napoca         Cluj
f)15.  Palatul Banffy                   Municipiul Cluj-Napoca         Cluj
f)16.  Teatrul National                 Municipiul Cluj-Napoca         Cluj
f)17.  Palatul Toldalagyi - Korda       Municipiul Cluj-Napoca         Cluj
f)18.  Casa Bathory                     Municipiul Turda               Cluj
f)19.  Hotel "Rex"                      Municipiul Constanta-Mamaia    Constanta
f)20.  Casa Glogovenilor                Municipiul Craiova             Dolj
f)21.  Casa Baniei                      Municipiul Craiova             Dolj
f)22.  Prefectura                       Municipiul Craiova             Dolj
f)23.  Palatul Mihail                   Municipiul Craiova             Dolj
f)24.  Palatul Administrativ            Municipiul Galati              Galati
f)25.  Palatul Justitiei                Municipiul Galati              Galati
f)26.  Magna Curia                      Municipiul Deva                Hunedoara
f)27.  Casa Dosoftei                    Municipiul Iasi                Iasi
f)28.  Casa Basota                      Municipiul Iasi                Iasi
f)29.  Casa Bals                        Municipiul Iasi                Iasi
f)30.  Palatul Rosetti - Roznoveanu     Municipiul Iasi                Iasi
f)31.  Palatul domnitorului Alexandru   Municipiul Iasi                Iasi
       Ioan Cuza
f)32.  Teatrul National                 Municipiul Iasi                Iasi
f)33.  Palatul Culturii                 Municipiul Iasi                Iasi
f)34.  Casa Vlad Dracul                 Municipiul Sighisoara          Mures
f)35.  Casa cu cerb                     Municipiul Sighisoara          Mures
f)36.  Teatrul National                 Municipiul Caracal             Olt
f)37.  Casa Hagi Prodan                 Municipiul Ploiesti            Prahova
f)38.  Halele Centrale                  Municipiul Ploiesti            Prahova
f)39.  Casa Nicolae Iorga               Orasul Valenii de Munte        Prahova
f)40.  Turnul Sfatului                  Municipiul Sibiu               Sibiu
f)41.  Casa Thomas Altenberger, Casa    Municipiul Sibiu               Sibiu
       Johann Lula formand Ansamblul
       vechii primarii
f)42.  Palatul Brukenthal               Municipiul Sibiu               Sibiu
f)43.  Hanul Domnesc                    Municipiul Suceava             Suceava
f)44.  Hanul Manuc                      Municipiul Bucuresti
f)45.  Casa Melik                       Municipiul Bucuresti
f)46.  Palatul Ghica-Tei                Municipiul Bucuresti
f)47.  Casa Sutu                        Municipiul Bucuresti
f)48.  Palatul Stirbei                  Municipiul Bucuresti
f)49.  Ateneul Roman                    Municipiul Bucuresti
f)50.  "Bufetul" - Arhitect Mincu       Municipiul Bucuresti
f)51.  Scoala Centrala de Fete          Municipiul Bucuresti
f)52.  Palatul Justitiei                Municipiul Bucuresti
f)53.  Blocul "Aro"                     Municipiul Bucuresti
f)54.  Ansamblul Palatului Cotroceni    Municipiul Bucuresti
f)55.  Hotel "Bulevard"                 Municipiul Bucuresti
f)56.  Casa Vernescu                    Municipiul Bucuresti
f)57.  Palatul C.E.C.                   Municipiul Bucuresti
f)58.  Palatul Postelor                 Municipiul Bucuresti
f)59.  Palatul Cantacuzino              Municipiul Bucuresti
f)60.  Casa Oprea Soare                 Municipiul Bucuresti
f)61.  Vila Minovici                    Municipiul Bucuresti
f)62.  Scoala de Arhitectura            Municipiul Bucuresti
f)63.  Muzeul Taranului Roman           Municipiul Bucuresti
f)64.  Primaria Capitalei               Municipiul Bucuresti
f)65.  Facultatea de Drept              Municipiul Bucuresti
f)66.  Ministerul Industriilor          Municipiul Bucuresti
f)67.  Academia Militara                Municipiul Bucuresti
f)68.  Palatul Consiliului de Ministri  Municipiul Bucuresti
f)69.  Casa din sos. Kiseleff nr. 49    Municipiul Bucuresti
f)70.  Parcul de locuinte UCB           Municipiul Bucuresti
--------------------------------------------------------------------------------------
 

   g) Ansambluri urbane
  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea                Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
-----------------------------------------------------------------------------------------
 g)1.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Alba Iulia          Alba
 g)2.  Ansamblul urban fortificat          Orasul Sebes                   Alba
 g)3.  Centrul istoric                     Comuna Rosia Montana,
                                           satul Rosia Montana            Alba
 g)4.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Campulung           Arges
 g)5.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Curtea de Arges     Arges
 g)6.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Bistrita            Bistrita-Nasaud
 g)7.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Botosani            Botosani
 g)8.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Brasov              Brasov
 g)9.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Braila              Braila
g)10.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Cluj-Napoca         Cluj
g)11.  Centrul istoric                     Orasul Gherla                  Cluj
g)12.  Centrul istoric Targoviste          Municipiul Targoviste          Dambovita
g)13.  Ansamblul monumental creat de       Municipiul Targu Jiu           Gorj
       Constantin Brancusi
g)14.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Sighisoara          Mures
g)15.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Caracal             Olt
g)16.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Sibiu               Sibiu
g)17.  Ansamblul urban fortificat          Municipiul Medias              Sibiu
g)18.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Timisoara           Timis
g)19.  Centrul istoric Sulina              Orasul Sulina                  Tulcea
g)20.  Centrul istoric al orasului         Municipiul Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

   h) Biserici din lemn
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                  Denumirea                  Unitatea administrativ-teritoriala        Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 h)1.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Berghin, satul Ghirbom                Alba
 h)2.  Biserica Sfanta Treime                 Comuna Vidra, satul Goiesti                  Alba
 h)3.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Ponor, satul Geogel                   Alba
 h)4.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Vadu Motilor, satul Lazesti           Alba
 h)5.  Biserica de lemn veche Sfintii         Comuna Farau, satul Silea                    Alba
       Arhangheli
 h)6.  Biserica de lemn                       Comuna Brazii, satul Buceava-Soimus          Arad
 h)7.  Biserica Pogorarea Sfantului Duh       Comuna Halmagiu, satul Bodesti               Arad
 h)8.  Biserica Inaltarea Domnului            Comuna Plescuta, satul Budesti               Arad
 h)9.  Biserica Inaltarea Domnului            Comuna Cosesti, satul Jupanesti              Arges
h)10.  Biserica Vovidenia                     Comuna Margineni, satul Luncani              Bacau
h)11.  Biserica de lemn a fostului schit      Comuna Corbasca, satul Poglet                Bacau
       Pogletu
h)12.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Pomezeu, satul Campani de Pomezeu     Bihor
h)13.  Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Sambata, satul Copaceni               Bihor
h)14.  Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Tetchea, satul Hotar                  Bihor
h)15.  Biserica Sfantul Teodor Tiron          Comuna Rieni, satul Rieni                    Bihor
h)16.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Derna, satul Sacalasau                Bihor
h)17.  Biserica Sfintii Voievozi              Comuna Baluseni, satul Baluseni              Botosani
h)18.  Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Braesti, satul Braesti                Botosani
h)19.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Bobalna, satul Cremenea               Cluj
h)20.  Biserica Pogorarea Sfantului Duh       Comuna Manastireni, satul Dretea             Cluj
h)21.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Capusu Mare, satul Paniceni           Cluj
h)22.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Catcau, satul Salisca                 Cluj
       "din deal"
h)23.  Biserica de lemn                       Comuna Chinteni, satul Salistea Veche        Cluj
h)24.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Sic, satul Sic                        Cluj
h)25.  Biserica Sfintii Voievozi              Comuna Balanesti, satul Balanesti            Gorj
h)26.  Biserica Cuvioasa Paraschiva           Comuna Balanesti, satul Glodeni              Gorj
h)27.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Lelesti, satul Lelesti                Gorj
h)28.  Biserica "Intrarea in Biserica"        Comuna Cruset, satul Slavuta                 Gorj
h)29.  Biserica Sfantul Dumitru               Comuna Schela, satul Schela                  Gorj
h)30.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Bilbor, satul Bilbor                  Harghita
h)31.  Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Sandominic, satul Sandominic          Harghita
h)32.  Biserica fostei Manastiri              Orasul Toplita                               Harghita
       Sfantul Ilie din Sauceni
h)33.  Biserica Cuvioasa Paraschiva           Comuna Miroslovesti, satul Miroslovesti      Iasi
h)34.  Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Dumesti, satul Pausesti               Iasi
h)35.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Bogdan Voda, satul Bogdan Voda        Maramures
h)36.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Budesti, satul Budesti                Maramures
h)37.  Biserica Nasterea Maicii Domnului      Comuna Calinesti, satul Calinesti            Maramures
h)38.  Biserica Nasterea Maicii Domnului      Comuna Ieud, satul Ieud                      Maramures
h)39.  Biserica Nasterea Maicii Domnului      Comuna Ieud, satul Ieud                      Maramures
       ("din deal")
h)40.  Biserica Sfanta Paraschiva             Comuna Poienile Izei, satul Poienile Izei    Maramures
h)41.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Sisesti, satul Plopis                 Maramures
h)42.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Sisesti, satul Surdesti               Maramures
h)43.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Remetea Chioarului, satul Remetea     Maramures
                                              Chioarului
h)44.  Biserica Sfintii Arhangheli            Orasul Targu Lapus, satul Rogoz              Maramures
h)45.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Rozavlea, satul Rozavlea              Maramures
h)46.  Biserica Cuvioasa Paraschiva           Comuna Ocna Sugatag, satul Sat-Sugatag       Maramures
h)47.  Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Sacalaseni, satul Sacalaseni          Maramures
h)48.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Barsana, satul Barsana                Maramures
h)49.  Biserica Sfantul Dumitru               Orasul Baia de Arama, satul Negoesti         Mehedinti
h)50.  Biserica Taierea Capului               Comuna Brosteni, satul Capatanesti           Mehedinti
       Sfantului Ioan Botezatorul
h)51.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Balta, satul Costesti                 Mehedinti
h)52.  Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Tamna, satul Valea Ursului            Mehedinti
h)53.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Lunca, satul Baita                    Mures
h)54.  Biserica Sfantul Ioan Botezatorul      Comuna Ceausu de Campie, satul Porumbeni     Mures
h)55.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Panet, satul Panet                    Mures
h)56.  Biserica de lemn Sfantul Nicolae       Orasul Reghin                                Mures
h)57.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Sarmasu, satul Sarmasel               Mures
h)58.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Galesti, satul Troita                 Mures
h)59.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Acatari, satul Valeni                 Mures
h)60.  Biserica de lemn Sfanta Troita         Municipiul Piatra-Neamt                      Neamt
       a fostului schit Cozla - Draga
h)61.  Biserica Schimbarea la Fata            Municipiul Piatra-Neamt, localitatea         Neamt
                                              Valeni
h)62.  Biserica de lemn Cuvioasa              Comuna Farcasa, satul Farcasa                Neamt
       Paraschiva
h)63.  Biserica Adormirea Maicii              Comuna Leleasca, satul Leleasca              Olt
       Domnului
h)64.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Socond, satul Soconzel                Satu Mare
h)65.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Hida, satul Baica                     Salaj
h)66.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Romanasi, satul Ciumarna              Salaj
h)67.  Biserica Pogorarea Sfantului Duh       Comuna Fildu de Jos, satul Fildu de Sus      Salaj
h)68.  Biserica Nasterea Maicii Domnului      Comuna Romanasi, satul Pausa                 Salaj
h)69.  Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Romanasi, satul Poarta Salajului      Salaj
h)70.  Biserica Sfanta Maria                  Comuna Letca, satul Letca                    Salaj
h)71.  Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Napradea, satul Vadurele              Salaj
h)72.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Brosteni, satul Brosteni              Suceava
h)73.  Biserica Sfantul Spiridon              Comuna Draguseni, satul Draguseni            Suceava
h)74.  Biserica Intrarea in Biserica          Comuna Putna, satul Putna                    Suceava
       dupa Traditie
h)75.  Biserica de lemn Sfantul Nicolae       Comuna Puiesti, satul Cetatuia               Vaslui
       a fostului schit Stramba
h)76.  Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Lipovat, satul Lipovat                Vaslui
h)77.  Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Solesti, satul Stioborani             Vaslui
h)78.  Biserica de lemn Cuvioasa              Comuna Vaideeni, satul Marita                Valcea
       Paraschiva
h)79.  Biserica de lemn Adormirea             Comuna Costesti, satul Pietreni              Valcea
       Maicii Domnului
h)80.  Biserica Cuvioasa Paraschiva           Comuna Ruginesti, satul Ruginesti            Vrancea
h)81.  Biserica de lemn Cuvioasa              Comuna Valea Sarii, satul Valea Sarii        Vrancea
       Paraschiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   i) Muzee etnografice in aer liber
  
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Denumirea                Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------------
i)1.  Muzeul Viticulturii si Pomiculturii   Comuna Stefanesti, satul Golesti        Arges
i)2.  Muzeul Etnografic al Transilvaniei    Municipiul Cluj-Napoca                  Cluj
i)3.  Muzeul Etnografic Curtisoara          Orasul Bumbesti-Jiu, satul Curtisoara   Gorj
i)4.  Muzeul Etnografic al Maramuresului    Municipiul Sighetu Marmatiei            Maramures
i)5.  Muzeul Civilizatiei Populare          Municipiul Sibiu                        Sibiu
      Traditionale
i)6.  Muzeul Etnografic                     Comuna Bujoreni, satul Bujoreni         Valcea
i)7.  Muzeul Satului                        Municipiul Bucuresti
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

   j) Biserici rupestre
  
----------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea               Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------
j)1.  Schitul Negru Voda                 Comuna Cetateni, satul Cetateni       Arges
j)2.  Schitul Corbii de Piatra           Comuna Corbi, satul Jgheaburi         Arges
j)3.  Complexul de biserici si           Comuna Bozioru, satul Nucu            Buzau
      chilii rupestre
j)4.  Ansamblul monastic rupestru:       Orasul Basarabi, satul Basarabi       Constanta
      biserici, incaperi, galerii
j)5.  Complexul rupestru                 Comuna Independenta                   Constanta
j)6.  Chilia lui Daniil Sihastrul        Comuna Putna, satul Putna             Suceava
----------------------------------------------------------------------------------------
 

   k) Biserici si ansambluri manastiresti
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                       Unitatea administrativ-teritoriala          Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  k)1. Catedrala romano-catolica              Municipiul Alba Iulia                        Alba
       Sfantul Mihail
  k)2. Catedrala Sfanta Treime                Municipiul Blaj                              Alba
  k)3. Biserica fostei manastiri ortodoxe     Comuna Stremt, satul Geoagiu de Sus          Alba
  k)4. Manastirea Ramet                       Comuna Ramet, satul Ramet                    Alba
  k)5. Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Lupsa, satul Lupsa                    Alba
  k)6. Biserica Sfantul Nicolae               Orasul Zlatna                                Alba
  k)7. Biserica evanghelica                   Orasul Sebes                                 Alba
  k)8. Manastirea Hodos Bodrog                Comuna Pecica, satul Bodrogu Vechi           Arad
  k)9. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Halmagiu, satul Halmagiu              Arad
 k)10. Biserica Radna                         Orasul Lipova, localitatea Radna             Arad
 k)11. Biserica Sfantul Gheorghe              Municipiul Pitesti                           Arges
 k)12. Ansamblul Manastirii Negru Voda        Municipiul Campulung                         Arges
 k)13. Biserica Sfantul Nicolae               Municipiul Curtea de Arges                   Arges
       (Domneasca)
 k)14. Biserica Episcopala a Manastirii       Municipiul Curtea de Arges                   Arges
       Argesului
 k)15. Ansamblul fostei Manastiri             Comuna Aninoasa, satul Aninoasa              Arges
       Aninoasa
 k)16. Fosta Manastire Tutana                 Comuna Baiculesti, satul Tutana              Arges
 k)17. Fosta Manastire Valea                  Comuna Titesti, satul Valea Manastirii       Arges
 k)18. Biserica Hartesti                      Comuna Titesti, satul Bucsenesti-Lotasi      Arges
 k)19. Biserica Adormirea Maicii              Comuna Balilesti, satul Bajesti              Arges
       Domnului, cu ruinele curtii lui
       Mares Bajescu
 k)20. Biserica fostului schit Bradet         Comuna Bradulet, satul Bradet                Arges
 k)21. Biserica Manastirii Cotmeana           Comuna Cotmeana, satul Cotmeana              Arges
 k)22. Biserica Precista                      Municipiul Bacau                             Bacau
 k)23. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Municipiul Onesti, localitatea Borzesti      Bacau
 k)24. Catedrala romano-catolica              Municipiul Oradea                            Bihor
 k)25. Biserica ortodoxa "cu Luna"            Municipiul Oradea                            Bihor
 k)26. Biserica evanghelica                   Comuna Galatii Bistritei, satul Herina       Bistrita-Nasaud
 k)27. Biserica Sfantul Nicolae -             Municipiul Botosani                          Botosani
       Popauti, cu turnul
 k)28. Biserica Intampinarea Domnului si      Municipiul Botosani                          Botosani
       Sfintii Imparati (Ruset)
 k)29. Biserica Uspenia (Adormirea Maicii     Municipiul Botosani                          Botosani
       Domnului), cu clopotnita
 k)30. Biserica domneasca Sfantul             Municipiul Botosani                          Botosani
       Gheorghe, cu clopotnita
 k)31. Biserica Sfantul Nicolae, cu           Municipiul Dorohoi                           Botosani
       clopotnita
 k)32. Biserica Neagra                        Municipiul Brasov                            Brasov
 k)33. Biserica Sfantul Bartolomeu            Municipiul Brasov                            Brasov
 k)34. Biserica Sfantul Nicolae din Schei     Municipiul Brasov                            Brasov
 k)35. Biserica brancoveneasca Sfantul        Municipiul Fagaras                           Brasov
       Nicolae
 k)36. Biserica ortodoxa Sfantul Nicolae      Orasul Rasnov                                Brasov
 k)37. Biserica manastirii brancovenesti      Comuna Voila, satul Sambata de Sus           Brasov
 k)38. Biserica evanghelica                   Comuna Sercaia, satul Halmeag                Brasov
 k)39. Fosta Manastire Maxineni               Comuna Maxineni, satul Maxineni              Braila
 k)40. Biserica Sfantul Arhanghel Mihail      Municipiul Braila                            Braila
 k)41. Ansamblul fostei manastiri             Municipiul Ramnicu Sarat                     Buzau
 k)42. Ansamblul fostei Manastiri Bradu       Comuna Tisau, satul Hales                    Buzau
 k)43. Biserica fostei Manastiri              Comuna Plataresti, satul Plataresti          Calarasi
       Plataresti
 k)44. Biserica romano-catolica Sfantul       Municipiul Cluj-Napoca                       Cluj
       Mihail
 k)45. Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe      Municipiul Cluj-Napoca                       Cluj
 k)46. Biserica reformata Matia               Municipiul Cluj-Napoca                       Cluj
 k)47. Manastirea Franciscanilor              Municipiul Cluj-Napoca                       Cluj
 k)48. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Feleacu, satul Feleacu                Cluj
       a fostei Manastiri Feleac
 k)49. Biserica armeneasca                    Orasul Gherla                                Cluj
 k)50. Biserica ortodoxa a Episcopiei         Comuna Vad, satul Vad                        Cluj
       Vadului si Feleacului
 k)51. Geamia Esmahan Sultan                  Municipiul Mangalia                          Constanta
 k)52. Ruinele bisericii si vestigiile        Comuna Bradut, satul Filia                   Covasna
       complexului medieval
 k)53. Biserica reformata                     Municipiul Sfantu Gheorghe, satul            Covasna
                                              Chilieni
 k)54. Biserica romano-catolica               Comuna Ghelinta, satul Ghelinta              Covasna
 k)55. Manastirea Dealu                       Municipiul Targoviste                        Dambovita
 k)56. Biserica Domneasca                     Municipiul Targoviste                        Dambovita
 k)57. Biserica Sfanta Vineri                 Municipiul Targoviste                        Dambovita
 k)58. Manastirea Stelea                      Municipiul Targoviste                        Dambovita
 k)59. Biserica Targului                      Municipiul Targoviste                        Dambovita
 k)60. Biserica fostei Manastiri Cobia        Comuna Cobia, satul Manastirea               Dambovita
 k)61. Manastirea Bucovat                     Municipiul Craiova, localitatea Mofleni      Dolj
 k)62. Biserica fostei Manastiri Jitianu      Comuna Podari, satul Balta Verde             Dolj
 k)63. Biserica Precista                      Municipiul Galati                            Galati
 k)64. Manastirea Comana                      Comuna Comana, satul Comana                  Giurgiu
 k)65. Manastirea Polovragi                   Comuna Polovragi, satul Polovragi            Gorj
 k)66. Manastirea Tismana                     Comuna Tismana, satul Tismana                Gorj
 k)67. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Mugeni, satul Porumbenii Mari         Harghita
 k)68. Turnul si vestigiile bisericii         Comuna Carta, satul Tomesti                  Harghita
       medievale
 k)69. Biserica reformata                     Comuna Ulies, satul Daia                     Harghita
 k)70. Biserica romano-catolica               Comuna Ciucsangeorgiu, satul Armaseni        Harghita
 k)71. Manastirea Franciscana si capelele     Municipiul Miercurea-Ciuc                    Harghita
       de pe dealul Sumuleul Mic
 k)72. Biserica reformata                     Comuna Mugeni, satul Mugeni                  Harghita
 k)73. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Harau, satul Barsau                   Hunedoara
 k)74. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Criscior, satul Criscior              Hunedoara
 k)75. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Densus, satul Densus                  Hunedoara
 k)76. Biserica Sfantul Ilie                  Comuna Densus, satul Pesteana                Hunedoara
 k)77. Biserica Sfantul Mihail                Comuna Gurasada, satul Gurasada              Hunedoara
 k)78. Biserica Sfantul Nicolae               Municipiul Hunedoara                         Hunedoara
 k)79. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Vetel, satul Lesnic                   Hunedoara
 k)80. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Ribita, satul Ribita                  Hunedoara
 k)81. Biserica Sfantul Gheorghe              Comuna Santamaria-Orlea, satul Sanpetru      Hunedoara
 k)82. Biserica reformata, fosta ortodoxa     Comuna Santamaria-Orlea, satul               Hunedoara
                                              Santamaria-Orlea
 k)83. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Orasul Calan, satul Strei                    Hunedoara
 k)84. Biserica Sfantul Gheorghe              Orasul Calan, localitatea Streisangeorgiu    Hunedoara
 k)85. Biserica cnezilor Cande                Comuna Rau de Mori, satul Suseni             Hunedoara
 k)86. Biserica domneasca Sfantul Nicolae     Municipiul Iasi                              Iasi
 k)87. Biserica Manastirii Golia              Municipiul Iasi                              Iasi
 k)88. Biserica Trei Ierarhi                  Municipiul Iasi                              Iasi
 k)89. Biserica Sfantul Sava                  Municipiul Iasi                              Iasi
 k)90. Biserica Barnovschi                    Municipiul Iasi                              Iasi
 k)91. Ansamblul Manastirii Galata            Municipiul Iasi                              Iasi
 k)92. Ansamblul Manastirii Cetatuia          Municipiul Iasi                              Iasi
 k)93. Ansamblul Manastirii Frumoasa          Municipiul Iasi                              Iasi
 k)94. Ansamblul Mitropoliei Moldovei si      Municipiul Iasi                              Iasi
       Bucovinei: Catedrala Intampinarea
       Domnului, Biserica Sfantul
       Gheorghe, Palatul Mitropoliei,
       cladirile administrative
 k)95. Ansamblul Manastirii Barnova           Comuna Barnova, satul Barnova                Iasi
 k)96. Biserica fostei Manastiri              Comuna Dobrovat, satul Dobrovat              Iasi
       Coborarea Sfantului Duh
 k)97. Biserica Sfanta Paraschiva             Comuna Cotnari, satul Cotnari                Iasi
 k)98. Biserica Sfantul Gheorghe              Orasul Harlau                                Iasi
 k)99. Biserica fostului schit Hlincea        Comuna Ciurea, satul Hlincea                 Iasi
k)100. Biserica Sfantul Spiridon              Comuna Letcani, satul Letcani                Iasi
       (Rotunda)
k)101. Sinagoga Mare                          Municipiul Iasi                              Iasi
k)102. Ansamblul Manastirii Snagov            Comuna Snagov, satul Snagov                  Ilfov
k)103. Ansamblul Manastirii Gura Motrului     Comuna Butoiesti, satul Gura Motrului        Mehedinti
k)104. Ansamblul Manastirii Strehaia          Orasul Strehaia                              Mehedinti
k)105. Schitul Topolnita                      Comuna Izvoru Barzii, satul Schitu           Mehedinti
                                              Topolnitei
k)106. Ruinele Manastirii Vodita              Municipiul Drobeta-Turnu Severin             Mehedinti
k)107. Biserica din Deal                      Municipiul Sighisoara                        Mures
k)108. Biserica Sfantul Ioan Botezatorul      Municipiul Piatra-Neamt                      Neamt
       si turnul
k)109. Ansamblul Manastirii Neamt             Comuna Vanatori-Neamt, satul                 Neamt
                                              Manastirea Neamt
k)110. Ansamblul Manastirii Secu              Comuna Vanatori-Neamt, satul Vanatori-Neamt  Neamt
k)111. Ansamblul Manastirii Bistrita          Comuna Viisoara, satul Bistrita              Neamt
k)112. Biserica Sfantul Mihail                Comuna Razboieni, satul Razboieni            Neamt
k)113. Ansamblul Manastirii Tazlau            Comuna Tazlau, satul Tazlau                  Neamt
k)114. Biserica Manastirii Pangarati          Comuna Pangarati, satul Pangarati            Neamt
k)115. Ansamblul Manastirii Agapia            Comuna Agapia, satul Agapia                  Neamt
k)116. Biserica Armeneasca                    Municipiul Roman                             Neamt
k)117. Ansamblul Manastirii Brancoveni        Comuna Brancoveni, satul Brancoveni          Olt
k)118. Ansamblul Manastirii Caluiu            Comuna Oboga, satul Calui                    Olt
k)119. Ansamblul Manastirii Brebu             Comuna Brebu, satul Brebu                    Prahova
K)120. Ansamblul fostei Manastiri             Comuna Apostolache, satul Apostolache        Prahova
       Apostolache
k)121. Manastirea Sinaia                      Orasul Sinaia                                Prahova
k)122. Biserica reformata a fostei            Comuna Acas, satul Acas                      Satu Mare
       manastiri benedictine
k)123. Biserica evanghelica Sfanta Maria      Municipiul Sibiu                             Sibiu
k)124. Biserica evanghelica Sfanta            Municipiul Medias                            Sibiu
       Margareta, cu fortificatiile
k)125. Biserica Sfintii Arhangheli            Orasul Ocna Sibiului                         Sibiu
k)126. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Turnu Rosu, satul Turnu Rosu          Sibiu
k)127. Biserica evanghelica cu incinta        Orasul Cisnadie                              Sibiu
       fortificata
k)128. Ansamblul fostei manastiri             Comuna Carta, satul Carta                    Sibiu
       cisterciene
k)129. Biserica evanghelica                   Orasul Cisnadie, localitatea Cisnadioara     Sibiu
k)130. Biserica Sfantul Gheorghe Mirauti      Municipiul Suceava                           Suceava
k)131. Biserica Manastirii Sfantul Ioan       Municipiul Suceava                           Suceava
       cel Nou
k)132. Biserica Sfantul Dumitru               Municipiul Suceava                           Suceava
k)133. Biserica Nasterea Sfantului Ioan       Municipiul Suceava                           Suceava
       Botezatorul (Coconilor)
k)134. Ansamblul Manastirii Zamca             Municipiul Suceava                           Suceava
k)135. Biserica Sfantul Nicolae (Bogdana)     Municipiul Radauti                           Suceava
k)136. Biserica Sfanta Treime                 Orasul Siret                                 Suceava
k)137. Ruinele bisericii catolice             Comuna Baia, satul Baia                      Suceava
k)138. Biserica Sfantul Gheorghe (Alba)       Comuna Baia, satul Baia                      Suceava
k)139. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Baia, satul Baia                      Suceava
k)140. Biserica Sfantul Nicolae               Comuna Gramesti, satul Balinesti             Suceava
k)141. Ansamblul Manastirii Putna             Comuna Putna, satul Putna                    Suceava
k)142. Biserica Sfanta Paraschiva             Comuna Dolhesti, satul Dolhestii Mari        Suceava
k)143. Ansamblul Manastirii Dragomirna        Comuna Mitocu Dragomirnei, satul Mitocu      Suceava
                                              Dragomirnei
k)144. Biserica Inaltarii Sfintei Cruci       Comuna Volovat, satul Volovat                Suceava
k)145. Biserica Taierea Capului Sfantului     Comuna Udesti, satul Reuseni                 Suceava
       Ioan Botezatorul
k)146. Biserica Tuturor Sfintilor             Comuna Todiresti, satul Parhauti             Suceava
k)147. Ansamblul Manastirii Slatina           Comuna Slatina, satul Slatina                Suceava
k)148. Biserica Inaltarea Sfintei Cruci       Comuna Patrauti, satul Patrauti              Suceava
k)149. Biserica Manastirii Voronet            Orasul Gura Humorului, localitatea Voronet   Suceava
k)150. Biserica Sfantul Ilie                  Comuna Scheia, satul Sfantu Ilie             Suceava
k)151. Biserica Taierea Capului Sfantului     Comuna Arbore, satul Arbore                  Suceava
       Ioan Botezatorul
k)152. Ansamblul Manastirii Probota           Comuna Dolhasca, satul Probota               Suceava
k)153. Ruinele vechii Biserici Sfantul        Comuna Dolhasca, satul Probota               Suceava
       Nicolae din Poiana
k)154. Ansamblul Manastirii Humorului         Comuna Manastirea Humorului, satul           Suceava
                                              Manastirea Humorului
k)155. Ruinele vechii biserici                Comuna Manastirea Humorului, satul           Suceava
                                              Manastirea Humorului
k)156. Ansamblul Manastirii Moldovita         Comuna Vatra Moldovitei, satul Vatra         Suceava
                                              Moldovitei
k)157. Ruinele vechii biserici                Comuna Vatra Moldovitei, satul Vatra         Suceava
                                              Moldovitei
k)158. Ansamblul Manastirii Rasca             Comuna Rasca, satul Rasca                    Suceava
k)159. Ansamblul Manastirii Sucevita          Comuna Sucevita, satul Sucevita              Suceava
k)160. Catedrala romano-catolica              Municipiul Timisoara                         Timis
k)161. Catedrala Sfintii Trei Ierarhi         Municipiul Timisoara                         Timis
k)162. Ansamblul Manastirii Partos            Comuna Banloc, satul Partos                  Timis
k)163. Biserica Sfintii Arhangheli            Comuna Banloc, satul Partos                  Timis
k)164. Biserica Schimbarea la Fata            Comuna Gataia, satul Semlacu Mic             Timis
       a Manastirii Saraca
k)165. Bazilica cu cripta (martirium)         Comuna Niculitel, satul Niculitel            Tulcea
k)166. Biserica Sfantul Atanasie              Comuna Niculitel, satul Niculitel            Tulcea
k)167. Geamia Ali Gazi Pasa                   Orasul Babadag                               Tulcea
k)168. Biserica domneasca Sfantul Ioan        Municipiul Vaslui                            Vaslui
       Botezatorul
k)169. Manastirea Arnota                      Comuna Costesti, satul Bistrita              Valcea
k)170. Manastirea Bistrita                    Comuna Costesti, satul Bistrita              Valcea
k)171. Ansamblul Manastirii Cozia             Orasul Calimanesti, localitatea Caciulata    Valcea
k)172. Biserica bolnitei Manastirii Cozia     Orasul Calimanesti, localitatea Caciulata    Valcea
k)173. Biserica Nasterii Maicii Domnului      Orasul Calimanesti                           Valcea
       a schitului Ostrov
k)174. Ansamblul Manastirii Dintr-un Lemn     Comuna Francesti, satul Dezrobiti            Valcea
k)175. Schitul Fedelesoiu                     Comuna Daesti, satul Fedelesoiu              Valcea
k)176. Ansamblul Manastirii Govora            Comuna Mihaesti, satul Govora                Valcea
k)177. Ansamblul Manastirii Horezu            Orasul Horezu, satul Romanii de Jos          Valcea
k)178. Biserica Intrarea in Biserica si       Orasul Horezu, satul Ursani                  Valcea
       Sfantul Ioan Botezatorul
k)179. Ansamblul Manastirii Mamul             Comuna Lungesti, satul Stanesti-Lunca        Valcea
k)180. Biserica Adormirea Maicii Domnului     Comuna Lungesti, satul Stanesti-Lunca        Valcea
k)181. Schitu Cornetu                         Comuna Racovita, satul Tutulesti             Valcea
k)182. Fostul schit Dobrusa, Biserica         Comuna Stefanesti, satul Dobrusa             Valcea
       Vovidenia
k)183. Ansamblul fostei Manastiri Mera        Comuna Mera, satul Mera                      Vrancea
k)184. Biserica Armeneasca                    Municipiul Focsani                           Vrancea
k)185. Biserica Curtea Veche                  Municipiul Bucuresti
k)186. Biserica Marcuta                       Municipiul Bucuresti
k)187. Biserica Mihai Voda                    Municipiul Bucuresti
k)188. Biserica Radu Voda                     Municipiul Bucuresti
k)189. Ansamblul Manastirii Plumbuita         Municipiul Bucuresti
k)190. Biserica Patriarhiei                   Municipiul Bucuresti
k)191. Biserica Antim                         Municipiul Bucuresti
k)192. Biserica Fundenii Doamnei              Municipiul Bucuresti
k)193. Biserica Stavropoleos                  Municipiul Bucuresti
k)194. Biserica Cretulescu                    Municipiul Bucuresti
k)195. Biserica Doamnei                       Municipiul Bucuresti
k)196. Biserica Coltei                        Municipiul Bucuresti
k)197. Sinagoga (Muzeul de Istorie al         Municipiul Bucuresti
       comunitatii evreiesti)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   l) Arhitectura industriala; amenajari cai de comunicatie
  
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala      Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------------
 l)1.  Galeriile romane ale exploatarilor  Comuna Rosia Montana, satul Rosia     Alba
       miniere aurifere                    Montana
 l)2.  Furnal                              Municipiul Resita                     Caras-Severin
 l)3.  Podul "Inginer Anghel Saligny"      Orasul Cernavoda                      Constanta
 l)4.  Mina Adamul Vechi                   Comuna Baia de Cris, satul Caraci     Hunedoara
 l)5.  Furnalul Vechi                      Comuna Ghelari, satul Govajdia        Hunedoara
 l)6.  Galeria de mina "Treptele romane"   Municipiul Brad, satul Ruda-Brad      Hunedoara
       a exploatarii miniere Barza
 l)7.  Furnal                              Orasul Calan                          Hunedoara
 l)8.  Gara Targu Frumos                   Orasul Targu Frumos                   Iasi
 l)9.  Podul de piatra                     Comuna Stefan cel Mare, satul         Vaslui
                                           Cantalaresti
l)10.  Uzinele Malaxa                      Municipiul Bucuresti
l)11.  Sucursala Ford (Floreasca)          Municipiul Bucuresti
l)12.  Gara Filaret                        Municipiul Bucuresti
l)13.  Moara lui Asan                      Municipiul Bucuresti
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

   m) Monumente de arhitectura populara (locuinte satesti)
  
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala          Judetul
------------------------------------------------------------------------------------------------
 m)1.  Case de lemn - secolul al XIX-lea   Comuna Vidra, satul Goiesti                 Alba
 m)2.  Case - secolele al XVIII-lea -      Comuna Rosia Montana, satul Rosia Montana   Alba
       al XIX-lea
 m)3.  Case - secolul al XVIII-lea         Comuna Vadu Motilor, satul Vadu Motilor     Alba
 m)4.  Casa Avram Iancu                    Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu       Alba
 m)5.  Casa Hagi Tudorache                 Comuna Budeasa, satul Budeasa Mare          Arges
 m)6.  Casa Cartianu                       Comuna Turcinesti, satul Cartiu             Gorj
 m)7.  Porti secuiesti                     Comuna Bradesti, satul Satu Mare            Harghita
 m)8.  Casa de lemn Deac Vasile Mosu       Comuna Bogdan Voda, satul Bogdan Voda       Maramures
 m)9.  Casa de lemn Iurca                  Comuna Desesti, satul Harnicesti            Maramures
m)10.  Casa Polina Omir                    Comuna Sisesti, satul Sisesti               Mehedinti
m)11.  Casa de lemn Maria Moaca            Comuna Izvoru Barzii, satul Schitu          Mehedinti
                                           Topolnitei
m)12.  Casa Buzescu                        Comuna Strejesti, satul Strejestii de Sus   Olt
m)13.  Casa Marcut Iacob al lui Gligor     Comuna Calinesti-Oas, satul Calinesti-Oas   Satu Mare
m)14.  Gospodaria Matisievici Ecaterina    Comuna Moldovita, satul Demacusa            Suceava
m)15.  Complexul gospodaresc cu ocol       Comuna Breaza, satul Breaza de Sus          Suceava
       intarit Maria Veruleac
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   n) Ansambluri traditionale rurale
  
------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea              Unitatea administrativ-teritoriala      Judetul
------------------------------------------------------------------------------------------
 n)1.  Darsta cu piva                   Comuna Rucar, satul Rucar            Arges
 n)2.  Mori si valtori                  Comuna Prigor, satul Putna           Caras-Severin
 n)3.  Mori                             Comuna Ciclova Romana                Caras-Severin
 n)4.  Pivnite de deal                  Comuna Balanesti, satul Glodeni      Gorj
 n)5.  Trei mori de lemn cu ciutura     Comuna Ponoarele, satul Ponoarele    Mehedinti
 n)6.  Crama lui Buzescu                Comuna Priseaca, satul Buicesti      Olt
 n)7.  Moara de apa                     Comuna Tifesti, satul Vitanesti      Vrancea
------------------------------------------------------------------------------------------
 

   2. Monumente si situri arheologice
   a) Complexe paleolitice
  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
---------------------------------------------------------------------------------------------
 a)1.  Asezare din paleoliticul superior   Comuna Mitoc, satul Mitoc            Botosani
       (in punctul "Malu Galben")
 a)2.  Asezare paleolitica                 Comuna Ripiceni, satul Ripiceni      Botosani
       (in punctul "Izvor")
 a)3.  Vestigii de locuire din epocile:    Orasul Baile Herculane               Caras-Severin
       epipaleolitic, neolitic,
       eneolitic si bronz (in punctul
       "Pestera Hotilor")
 a)4.  Niveluri de locuire din             Comuna Baia de Fier, satul Baia      Gorj
       paleoliticul mijlociu si            de Fier
       postpaleolitic cu unelte in
       special din cuart (in punctul
       "Pestera Muierilor")
 a)5.  Niveluri de locuire musteriana      Comuna Pui, satul Ohaba Ponor        Hunedoara
       (in punctul "Pestera Bordul Mare")
 a)6.  Pestera cu pictura rupestra din     Comuna Letca, satul Cuciulat         Salaj
       paleoliticul superior (in
       cariera de piatra)
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

   b) Asezari neolotice si eneolitice
  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
---------------------------------------------------------------------------------------------
 b)1.  Tell neolitic - culturile           Comuna Poduri, satul Poduri              Bacau
       Precucuteni si Cucuteni (in
       punctul "Dealul Ghindaru")
 b)2.  Asezare - cultura Cucuteni          Comuna Traian, satul Zapodia             Bacau
 b)3.  Asezare - cultura Cucuteni (in      Comuna Frumusica, satul Radeni           Botosani
       punctul "Dealul Boia")
 b)4.  Asezare neolitica de tip tell       Orasul Harsova                           Constanta
 b)5.  Asezare eponima a culturii          Comuna Cucuteni, satul Baiceni           Iasi
       Cucuteni (in punctul "Dambu
       Morii")
 b)6.  Asezare - cultura Cucuteni (in      Comuna Strunga, satul Habasesti          Iasi
       punctul "La Siliste")
 b)7.  Asezare - cultura Cucuteni (in      Comuna Bodesti, satul Bodestii de Jos    Neamt
       punctul "Cetatuia Frumusica")
 b)8.  Asezare - cultura Cucuteni (in      Comuna Bargauani, satul Ghelaiesti       Neamt
       punctul "Dealul Nedeea")
 b)9.  Asezare - cultura Cucuteni          Comuna Piatra Soimului, satul Piatra     Neamt
       si cetate dacica                    Soimului
b)10.  Asezare - cultura Cucuteni (in      Comuna Zanesti, satul Traian             Neamt
       punctul "Dealul Fantanilor")
b)11.  Telluri neolitice (statiune         Comuna Baia, satul Baia                  Tulcea
       eponima pentru cultura
       Hamangia), tumuli funerari
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

   c) Asezari si necropole din epoca bronzului
  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
---------------------------------------------------------------------------------------------
 c)1.  Asezare fortificata, statiune       Comuna Salacea, satul Otomani            Bihor
       eponima a culturii Otomani (in
       punctul "Cetatuia")
 c)2.  Asezare eponima a culturii          Comuna Merei, satul Sarata Monteoru      Buzau
       Monteoru (bronz mijlociu),
       asezare Cucuteni, necropola de
       incineratie; vestigii de locuire
       (in punctul "Cetatuia")
 c)3.  Necropole tumulare epoca            Comuna Lapus, satul Lapus                Maramures
       bronzului final - grupul Lapus
 c)4.  Asezare eponima a culturii Suciu    Comuna Suciu de Sus, satul Suciu de Sus  Maramures
       de Sus (bronz final) si asezari
       apartinand culturii Suciu de Sus
 c)5.  Asezare eponima a culturii Garla    Comuna Garla Mare, satul Garla Mare      Mehedinti
       Mare (bronz mijlociu) (in
       punctul "La Garloasca")
 c)6.  Asezare - cultura Monteoru;         Comuna Dumbraveni, satul Candesti        Vrancea
       asezare dacica (in punctul
       "Cetatuia")
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

   d) Fortificatii si asezari din prima epoca a fierului (hallstattiene)
  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                 Unitatea administrativ-teritoriala       Judetul
--------------------------------------------------------------------------------------------
 d)1.  Fortificatie                        Comuna Ciugud, satul Teleac              Alba
 d)2.  Fortificatie                        Comuna Santana, satul Santana            Arad
 d)3.  Fortificatie (in punctul "Dealul    Comuna Mihai Eminescu, statul Stancesti  Botosani
       Bobeica")
 d)4.  Fortificatie (statiune eponima      Orasul Babadag                           Tulcea
       pentru cultura Babadag)
 d)5.  Asezare getica                      Orasul Babadag                           Tulcea
 d)6.  Fortificatie romana                 Orasul Babadag                           Tulcea
 d)7.  Fortificatie hallstattiana (in      Comuna Mahmudia, satul Bestepe           Tulcea
       punctul "Piatra lui Sava")
 d)8.  Cetate getica (in punctul           Comuna Mahmudia, satul Bestepe           Tulcea
       "Cetatuia")
 d)9.  Fortificatie                        Comuna Beidaud, satul Beidaud            Tulcea
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

   e) Fortificatii dacice
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 e)1.  Fortificatie dacica                     Comuna Sasciori, satul Capalna             Alba
       (in punctul "La Cetate")
 e)2.  Fortificatie dacica; necropola          Orasul Cugir                               Alba
       tumulara (in punctul "Cetatuie")
 e)3.  Cetatea dacica Apoulon                  Comuna Cricau, satul Craiva                Alba
       (in punctul "Piatra Craivii")
 e)4.  Dava antica; complexe arheologice       Comuna Negri, satul Brad                   Bacau
       reprezentand asezari succesive
       din neolitic (Cucuteni A-B) si
       epoca bronzului (cultura Costisa si
       Monteoru) (in punctul "Zargidava")
 e)5.  Dava antica Tamasidava;                 Comuna Horgesti, satul Racatau de Jos      Bacau
       necropola tumulara; fortificatie
       din epoca bronzului, cultura
       Monteoru (in punctul "Cetatuie")
 e)6.  Fortificatie dacica, zona               Comuna Ormenis, satul Augustin             Brasov
       sanctuarelor
 e)7.  Dava dacica (in punctul                 Comuna Vernesti, satul Carlomanesti        Buzau
       "Cetatuie")
 e)8.  Cetate si asezare dacica                Comuna Pojejena, satul Divici              Caras-Severin
       (in punctul "Grad")
 e)9.  Dava getica (in punctul "Valea          Comuna Oltina, satul Satu Nou              Constanta
       lui Voicu")
e)10.  Dava getica (in punctul "Vadul          Comuna Oltina, satul Satu Nou              Constanta
       Vacilor")
e)11.  Fortificatie dacica cu ziduri din       Comuna Sanzieni, satul Casinu Mic          Covasna
       piatra (in punctul "Verele")
e)12.  Fortificatie dacica cu 3 terase         Orasul Covasna                             Covasna
       imprejmuite cu ziduri din piatra
       (in punctul "Valea Zanelor" -
       Dealul Florilor)
e)13.  Cetate dacica                           Comuna Cotofenii din Dos, satul            Dolj
                                               Cotofenii din Dos
e)14.  Cetate dacica (in punctul "La           Comuna Calopar, satul Bazdana              Dolj
       Cucuioara")
e)15.  Asezare fortificata geto-dacica;        Comuna Mihailesti, satul Popesti           Giurgiu
       necropola tumulara (in punctul
       "La Nucet")
e)16.  Fortificatie geto-dacica; asezare       Orasul Polovragi, satul Polovragi          Gorj
       (in punctul "Crucea lui Ursache")
e)17.  Cetate dacica cu zid din piatra,        Comuna Zetea, satul Sub Cetate             Harghita
       3 santuri si valuri de pamant
       (in punctul "Dealul Desag")
e)18.  Fortificatie dacica complexa, cu        Comuna Orastioara de Sus, satul Costesti   Hunedoara
       val de pamant, ziduri si turnuri
       din piatra ecarisata; sanctuare
       de tip aliniament
e)19.  Fortificatie dacica cu ziduri si        Comuna Orastioara de Sus, satul Costesti   Hunedoara
       turnuri din piatra ecarisata (in
       punctul "Cetatuia Inalta")
e)20.  Fortificatie dacica formata din         Comuna Orastioara de Sus, satul Costesti   Hunedoara
       doua incinte cu ziduri si turnuri
       din piatra ecarisata (in punctul
       "Blidaru")
e)21.  Capitala politica, culturala si         Comuna Orastioara de Sus, satul            Hunedoara
       religioasa a Daciei, Sarmizegetusa      Gradistea de Munte
       (in punctul "Dealul Gradistii")
e)22.  Fortificatie dacica cu ziduri si        Comuna Orastioara de Sus, satul            Hunedoara
       turnuri de veghe din blocuri de         Gradistea de Munte
       piatra ecarisata (in punctul
       "Varful lui Hulpe")
e)23.  Asezare dacica fortificata cu           Comuna Orastioara de Sus, satul            Hunedoara
       blocuri de piatra ecarisata             Gradistea de Munte
       (in punctul "Fetele Albe")
e)24.  Fortificatie dacica cu incinta si       Comuna Bosorod, satul Luncani              Hunedoara
       turnurile din piatra ecarisata;
       incinta medievala din piatra
       legata cu pamant
e)25.  Fortificatie dacica cu ziduri si        Comuna Banita, satul Banita                Hunedoara
       turnuri din piatra ecarisata,
       platforme de lupta, sanctuar
       (in punctul "Piatra Cetatii")
e)26.  Cetate traco-getica (in punctul         Comuna Cotnari, satul Cotnari              Iasi
       "Dealul Catalina")
e)27.  Cetate dacica (in punctul               Municipiul Piatra-Neamt                    Neamt
       "Dealul Cozla")
e)28.  Asezare fortificata dacica (in          Municipiul Piatra-Neamt                    Neamt
       punctul "Dealul Batca Doamnei")
e)29.  Cetate dacica cu doua turnuri-          Comuna Tilisca, satul Tilisca              Sibiu
       locuinta (in punctul "Dealul
       Catinas")
e)30.  Cetate geto-dacica                      Orasul Zimnicea                            Teleorman
e)31.  Necropola tumulara si plana;            Orasul Zimnicea                            Teleorman
       necropola epoca bronzului;
       asezare si necropola medievala
       (in punctul "Campul mortilor")
e)32.  Cetate getica                           Comuna Mahmudia, satul Bestepe             Tulcea
e)33.  Cetate traco-getica (in punctul         Comuna Arsura, satul Arsura                Vaslui
       "Cetatuia Mogosesti")
e)34.  Cetate traco-getica (in punctul         Comuna Bunesti-Averesti, satul Bunesti     Vaslui
       "Dealul Bobului")
e)35.  Buridava antica, complex de             Orasul Ocnele Mari, localitatea Ocnita     Valcea
       asezari civile aflate in jurul unor
       inaltimi fortificate, cu terase,
       palisade si turnuri de aparare
       (in punctul "Cosota")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   f) Necropole si zone sacre - epoca fierului
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala         Judetul
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 f)1.  Necropola tumulara de incineratie       Comuna Poiana Lacului, satul Cepari        Arges
       de tip Ferigile-Tigveni (in punctul
       "Toplita")
 f)2.  Necropola tumulara de incineratie       Comuna Tigveni, satul Tigveni              Arges
       (in punctul "Balteni")
 f)3.  Zona de tumuli funerari; mormant        Comuna Cucuteni, satul Cucuteni            Iasi
       tumular
 f)4.  Zona sacra - gropi rituale;             Municipiul Sighisoara                      Mures
       asezare dacica (in punctul
       "Dealul Turcului")
 f)5.  Zona de gropi rituale dacice;           Comuna Mirsid, satul Moigrad               Salaj
       incinta fortificata cu val si sant
       (in punctul "Dealul Magura")
 f)6.  Aliniamente de tumuli funerari          Comuna Valea Nucarilor, satul Agighiol     Tulcea
       si tumuli izolati
 f)7.  Necropola tumulara de incineratie -     Comuna Costesti, satul Costesti            Valcea
       statiune eponima pentru grupul
       Ferigile - Barsesti
 f)8.  Necropola tumulara de incineratie -     Comuna Barsesti, satul Barsesti            Vrancea
       statiune eponima pentru grupul
       Barsesti - Ferigile (in punctul
       "Lacul Dumbravii")
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   g) Castre si asezarile civile aferente; fortificatii romano-bizantine
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala         Judetul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 g)1.  Castrul roman al Legiunii               Municipiul Alba Iulia                      Alba
       a XIII-a Gemina
 g)2.  Castrul de piatra Jidava;               Municipiul Campulung                       Arges
       canabae; castrul de pamant
 g)3.  Castrul de piatra; canabae (in          Municipiul Caransebes, satul Jupa          Caras-Severin
       punctul "Peste ziduri")
 g)4.  Municipiul roman Tibiscum (in           Municipiul Caransebes                      Caras-Severin
       punctul "Iaz")
 g)5.  Castrul roman; canabae (in              Municipiul Turda                           Cluj
       punctul "Cetate")
 g)6.  Orasul roman Potaissa                   Municipiul Turda                           Cluj
 g)7.  Castrul roman Gilau                     Comuna Gilau, satul Gilau                  Cluj
 g)8.  Castrul roman Caseiu                    Comuna Caseiu, satul Caseiu                Cluj
 g)9.  Fortificatie romana si romano-          Comuna Topalu, satul Capidava              Constanta
       bizantina; instalatii portuare;
       asezare civila; castru militar roman
g)10.  Castrul roman Sacidava (in              Comuna Aliman, satul Dunareni              Constanta
       punctul "Bratca")
g)11.  Cetate getica; cetate medievala         Comuna Aliman, satul Dunareni              Constanta
       timpurie (in punctul "Dealul Muzait")
g)12.  Cetatea romana Axiopolis                Orasul Cernavoda                           Constanta
g)13.  Cetatea romana Carsium                  Orasul Harsova                             Constanta
g)14.  Cetatea romana Sucidava                 Comuna Lipnita, satul Izvoarele            Constanta
g)15.  Cetatea romano-bizantina Cius           Comuna Garliciu, satul Garliciu            Constanta
g)16.  Castrul si asezarea civila de la        Municipiul Galati                          Galati
       Tirighina Barbosi
g)17.  Castru roman, asezare civila,           Comuna Vetel, satul Vetel                  Hunedoara
       terme, amfiteatru, temple, punct
       vamal, zona de necropole,
       locuire postromana
g)18.  Ruinele orasului roman cu rang          Municipiul Drobeta-Turnu Severin           Mehedinti
       de municipiu si apoi de colonia
g)19.  Ruinele podului lui Traian, ale         Municipiul Drobeta-Turnu Severin           Mehedinti
       castrului roman si ale termelor
g)20.  Ruinele bisericii medievale             Municipiul Drobeta-Turnu Severin           Mehedinti
g)21.  Ansamblul arheologic Porolissum:        Comuna Mirsid, satul Moigrad-Porolissum    Salaj
       doua castre, orasul roman
       Porolissum, sanctuare, amfiteatru;
       sistem defensiv de turnuri de
       observatie (in punctul "Pomet",
       "Citera", "Dealul Fericirii", "La
       Poiana")
g)22.  Castrul roman Buciumi                   Comuna Buciumi, satul Buciumi              Salaj
g)23.  Cetatea romano-bizantina Dinogetia;     Comuna Jijila, satul Garvan                Tulcea
       asezarea civila de pe insula;
       cetate medievala (in punctul
       "Bisericuta")
g)24.  Cetatea romana Noviodunum,              Orasul Isaccea                             Tulcea
       asezare getica, asezare medievala
       (in punctul "La Pontonul Vechi")
g)25.  Cetatea romana Salsovia                 Comuna Mahmudia, satul Mahmudia            Tulcea
g)26.  Cetatea Halmyris                        Comuna Murighiol, satul Murighiol          Tulcea
g)27.  Cetatea Zaporojeni                      Comuna Murghiol, satul Dunavatu de Jos     Tulcea
g)28.  Cetatea romana Arrubium                 Orasul Macin                               Tulcea
g)29.  Cetatea romana Beroe (in punctul        Comuna Ostrov, satul Ostrov                Tulcea
       "Piatra-Frecatei")
g)30.  Cetatea romana si romano-bizantina      Comuna Slava Cercheza, satul Slava Rusa    Tulcea
       Ibida (Libida); bazilica crestina;
       manastire (in punctul "Cetatea Fetei")
g)31.  Cetatea romana Aegyssus                 Municipiul Tulcea                          Tulcea
g)32.  Cetate traco-getica; oras roman;        Comuna Turcoaia, satul Turcoaia            Tulcea
       doua cetati romano-bizantine (in
       punctul "Iglita")
g)33.  Castrul roman Arutela (in punctul       Orasul Calimanesti, localitatea            Valcea
       "Poiana Bivolari")                      Caciulata
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   h) Orase antice
  
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala      Judetul
------------------------------------------------------------------------------------------------
 h)1.  Apulum; orasele romane Colonia          Municipiul Alba Iulia                   Alba
       Nova Apulensis si Colonia Aurelia
       Apulensis (in punctul "Partos")
 h)2.  Vestigii ale orasului antic             Municipiul Cluj-Napoca                  Cluj
       Napoca - zidul de incinta, locuinte,
       cartier de locuinte romane,
       forumul roman
 h)3.  Orasul antic Tomis                      Municipiul Constanta                    Constanta
 h)4.  Tropaeum Traiani - cetate               Comuna Adamclisi, satul Adamclisi       Constanta
       romana si romano-bizantina
 h)5.  Cetatea si asezarea civila Histria      Comuna Istria, satul Istria             Constanta
 h)6.  Orasul antic Callatis                   Orasul Mangalia                         Constanta
 h)7.  Colonia Ulpia Traiana Augusta           Comuna Sarmizegetusa, satul             Hunedoara
       Dacica Sarmizegetusa - capitala         Sarmizegetusa
       provinciei romane Dacia
 h)8.  Orasul antic Sucidava, pe locul         Orasul Corabia                          Olt
       asezarii geto-dacice
 h)9.  Orasul roman Romula, capitala           Comuna Dobrosloveni, satul Resca        Olt
       a Daciei Malvensis, pe locul
       asezarii geto-dacice
h)10.  Cetatea antica Orgame/Argamum -         Comuna Jurilovca, satul Jurilovca       Tulcea
       colonie greceasca si, ulterior,
       oras roman si romano-bizantin,
       (in punctul "Capul Dolojman")
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   i) Edificii
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala     Judetul
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 i)1.  Monumentul triumfal "Tropaeum           Comuna Adamclisi, satul Adamclisi      Constanta
       Traiani"
 i)2.  Cavou cu pictura                        Municipiul Constanta                   Constanta
 i)3.  Edificiu cu mozaic Tomis                Municipiul Constanta                   Constanta
 i)4.  Complexul de bai romane cu              Comuna Geoagiu, satul Geoagiu          Hunedoara
       apa termala Germisara
 i)5.  Basilica paleo-crestina cu cripta       Comuna Niculitel, satul Niculitel      Tulcea
 i)6.  Biserica medievala timpurie treflata    Comuna Niculitel, satul Niculitel      Tulcea
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

   j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetarilor arheologice
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 j)1.  Vestigiile resedintei familiei Borsa;   Comuna Soimi, satul Sannicolau de Beius    Bihor
       complex monastic (in punctul
       "Dealul Botocana")
 j)2.  Biserica fortificata si necropola       Comuna Ciclova Romana, satul Ilidia        Caras-Severin
       (in punctul "Dealul Cetate")
 j)3.  Ansamblu arhitectural medieval:         Comuna Ciclova Romana, satul Ilidia        Caras-Severin
       biserica de tip rotonda; locuinta
       fortificata; necropola (in punctul
       "Dealul Oblita")
 j)4.  Complex medieval fortificat             Comuna Dabaca, satul Dabaca                Cluj
       (in punctul "Cetate")
 j)5.  Cetate bizantina (in punctul            Comuna Ostrov, satul Ostrov                Constanta
       "Pacuiul lui Soare")
 j)6.  Complex rupestru format din             Orasul Basarabi                            Constanta
       6 bisericute, galerii, cavouri,
       morminte
 j)7.  Vestigiile orasului medieval            Comuna Giurgeni, satul Giurgeni            Ialomita
       "Targul de Floci" (in punctul
       "La manastire")
 j)8.  Ansamblul de vestigii medievale         Municipiul Iasi                            Iasi
       din vatra orasului
 j)9.  Fundatiile bisericii cneziale a lui     Comuna Giulesti, satul Giulesti            Maramures
       Dragos Voda
j)10.  Cetatea Noua a Romanului                Comuna Sagna, satul Gadinti                Neamt
j)11.  Curte boiereasca cu biserica si         Comuna Grumazesti, satul Netezi            Neamt
       necropola (in punctul "Bratulet")
j)12.  Cetate (in punctul "La Ciuga")          Comuna Cerasu, satul Slon                  Prahova
j)13.  Cetatea de la Tabla Butii               Comuna Cerasu, satul Slon                  Prahova
j)14.  Cetatea Scheia                          Municipiul Suceava                         Suceava
j)15.  Ruinele bisericii si curtii             Comuna Volovat, satul Volovat              Suceava
       boieresti (in punctul "Siliste")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   k) Rezervatii arheologice cuprinzand situri cu niveluri de locuire pe perioade indelungate - asezari si necropole
  
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Denumirea                     Unitatea administrativ-teritoriala      Judetul
----------------------------------------------------------------------------------------------
 k)1.  Fortificatie si asezare geto-dacica;    Comuna Cetateni, satul Cetateni         Arges
       fortificatie medievala, asezare si
       vestigii provenind de la 3 biserici
       (in punctul "Cetatuia")
 k)2.  Asezare si necropole (in punctul        Municipiul Sighisoara, localitatea      Mures
       "Dealul Viilor")                        Viilor
 k)3.  Rezervatia arheologica Targsor -        Comuna Targsoru Vechi, satul            Prahova
       asezari din epoca neolitica,            Targsoru Vechi
       fier, castru si terme romane,
       necropola Santana - Cerneahov,
       vestigii medievale (in punctul
       "La Manastire")
 k)4.  31 de situri din epocile: neolitica,    Comuna Fantanele, satul Vadu Sapat      Prahova
       bronzului, dacica; complexe daco-
       romane, important centru
       mestesugaresc, asezari
       Ipotesti-Candesti, vestigii
       medievale (in punctele "La Siliste",
       "Rula", "La Putul lui Buroiu")
 k)5.  Asezari si necropole                    Comuna Brateiu, satul Brateiu           Sibiu
 k)6.  Vestigii arheologice din diverse        Comuna Poienesti, satul Poienesti       Vaslui
       epoci: asezare de tip "Cucuteni A",
       necropola bastarnica; necropola
       getica; necropola carpica: morminte
       sarmatice si asezare de tip
       "Santana de Mures - Cerneahov"
       (in punctul "Dealul Teilor")
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

   II. UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A

PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Judetul                                          Unitatea administrativ-teritoriala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBA             Municipii    Alba Iulia, Aiud, Blaj
                 Orase        Abrud, Campeni, Cugir, Sebes, Teius, Zlatna
                 Comune       Avram Iancu, Berghin, Bucium, Calnic, Cetatea de Balta, Ciugud, Cricau, Daia
                              Romana, Farau, Galda de Jos, Garbova, Ighiu, Jidvei, Lupsa, Lopadea Noua,
                              Metes, Mihalt, Pianu, Ponor, Radesti, Ramet, Rosia Montana, Salistea,
                              Sasciori, Santimbru, Stremt, Sona, Vadu Motilor, Vidra, Vintu de Jos.

ARAD             Municipii    Arad
                 Orase        Lipova, Nadlac, Pancota
                 Comune       Brazii, Fantanele, Gurahont, Halmagiu, Pecica, Plescuta, Santana, Seitin,
                              Zabrani.

ARGES            Municipii    Pitesti, Campulung, Curtea de Arges
                 Comune       Aninoasa, Arefu, Baiculesti, Balilesti, Bradulet, Budeasa, Cetateni, Corbi,
                              Cosesti, Cotmeana, Dambovicioara, Domnesti, Malureni, Mosoaia, Musatesti,
                              Pietrosani, Poiana Lacului, Rucar, Stefanesti, Tigveni, Titesti.

BACAU            Municipii    Bacau, Onesti
                 Orase        Comanesti, Moinesti, Targu Ocna
                 Comune       Barsanesti, Beresti-Tazlau, Berzunti, Bogdanesti, Casin, Caiuti, Corbasca, Gura
                              Vaii, Horgesti, Livezi, Margineni, Negri, Nicolae Balcescu, Poduri, Sanduleni,
                              Saucesti, Stefan cel Mare, Targu Trotus, Traian.

BIHOR            Municipii    Oradea
                 Orase        Beius
                 Comune       Biharia, Derna, Draganesti, Girisu de Cris, Pomezeu, Rabagani, Remetea,
                              Rieni, Salacea, Sambata, Santandrei, Soimi, Tetchea, Uileacu de Beius.

BISTRITA-NASAUD  Municipii    Bistrita
                 Orase        Beclean
                 Comune       Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Galatii Bistritei, Livezile, Mariselu, Milas,
                              Sieu-Magherus, Sieu-Odorhei, Teaca.

BOTOSANI         Municipii    Botosani, Dorohoi
                 Comune       Baluseni, Braesti, Bucecea, Corni, Curtesti, Frumusica, Leorda, Mihai
                              Eminescu, Mitoc, Ripiceni, Vaculesti, Varfu Campului, Vladeni.

BRASOV           Municipii    Brasov, Fagaras
                 Orase        Codlea, Rasnov, Rupea, Sacele, Zarnesti
                 Comune       Beclean, Bod, Bran, Bunesti, Cata, Cincu, Dumbravita, Feldioara, Halchiu,
                              Harman, Homorod, Jibert, Lisa, Moieciu, Ormenis, Prejmer, Sanpetru, Sercaia,
                              Soars, Voila, Vulcan.

BRAILA           Municipii    Braila
                 Comune       Maxineni.

BUZAU            Municipii    Buzau, Ramnicu Sarat
                 Comune       Bozioru, Merei, Tisau, Vernesti.

CARAS-SEVERIN    Municipii    Resita, Caransebes
                 Orase        Anina, Baile Herculane, Bocsa, Moldova Noua, Oravita
                 Comune       Bania, Berzasca, Bozovici, Carasova, Ciclova Romana, Eftimie Murgu, Paltinis,
                              Coronini, Pojejena, Prigor, Sichevita, Tarnova.

CALARASI         Municipii    Oltenita
                 Comune       Plataresti.

CLUJ             Municipii    Cluj-Napoca, Dej, Turda
                 Orase        Gherla, Huedin
                 Comune       Aghiresu, Aiton, Apahida, Baciu, Bobalna, Bontida, Caianu, Capusu Mare,
                              Caseiu, Catcau, Chinteni, Ciucea, Ciurila, Dabaca, Feleacu, Floresti, Garbau,
                              Gilau, Iara, Izvoru Crisului, Manastireni, Mica, Mintiu Gherlii, Petrestii de Jos,
                              Poieni, Savadisla, Sanpaul, Sic, Tureni, Vad.

CONSTANTA        Municipii    Constanta, Mangalia, Medgidia
                 Orase        Basarabi, Cernavoda, Eforie, Harsova, Techirghiol
                 Comune       Adamclisi, Aliman, Garliciu, Independenta, Istria, Lipnita, Mircea Voda, Oltina,
                              Ostrov, Poarta Alba, Rasova, Topalu, Tuzla, Valu lui Traian.

COVASNA          Municipii    Sfantu Gheorghe
                 Orase        Covasna, Targu Secuiesc
                 Comune       Bradut, Ghelinta, Ilieni, Sanzieni, Turia.

DAMBOVITA        Municipii    Targoviste
                 Orase        Fieni, Pucioasa
                 Comune       Aninoasa, Barbuletu, Branesti, Buciumeni, Candesti, Cobia, Doicesti, Glodeni,
                              Gura Ocnitei, Malu cu Flori, Moroeni, Motaieni, Ocnita, Pietrosita, Potlogi,
                              Pucheni, Razvad, Runcu, Sotanga, Voinesti, Vulcana-Bai.

DOLJ             Municipii    Craiova, Calafat
                 Comune       Almaj, Brabova, Calopar, Cernatesti, Cotofenii din Dos, Podari, Simnicu de Sus,
                              Sopot, Tuglui.

GALATI           Municipii    Galati.

GIURGIU          Municipii    Giurgiu
                 Orase        Mihailesti
                 Comune       Comana, Floresti-Stoenesti, Hotarele.

GORJ             Municipii    Targu Jiu
                 Orase        Bumbesti-Jiu
                 Comune       Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Balanesti, Balesti, Bengesti-Ciocadia,
                              Bumbesti-Pitic, Cruset, Glogova, Lelesti, Pades, Pestisani, Polovragi, Prigoria,
                              Rosia de Amaradia, Runcu, Samarinesti, Sacelu, Schela, Scoarta, Slivilesti,
                              Stanesti, Telesti, Tismana, Turcinesti.

HARGHITA         Municipii    Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc
                 Orase        Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Toplita
                 Comune       Bilbor, Bradesti, Ciucsangeorgiu, Carta, Darjiu, Ditrau, Feliceni, Galautas,
                              Lazarea, Mugeni, Sarmas, Sandominic, Suseni, Ulies, Zetea.

HUNEDOARA        Municipii    Deva, Hunedoara, Orastie, Brad
                 Orase        Calan, Hateg, Simeria
                 Comune       Baia de Cris, Baru, Banita, Bosorod, Carjiti, Criscior, Densus, Geoagiu,
                              Ghelari, Gurasada, Harau, Orastioara de Sus, Pestisu Mic, Pui, Rachitova,
                              Rapoltu Mare, Rau de Mori, Ribita, Sarmizegetusa, Salasu de Sus,
                              Santamaria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplita, Unirea, Vata de Jos, Vetel.

IALOMITA         Comune       Giurgeni.

IASI             Municipii    Iasi, Pascani
                 Orase        Harlau, Targu Frumos
                 Comune       Barnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni, Dobrovat, Dumesti, Helesteni,
                              Letcani, Miroslava, Miroslovesti, Ruginoasa, Strunga.

ILFOV            Comune       Mogosoaia, Snagov.

MARAMURES        Municipii    Baia Mare, Sighetu Marmatiei
                 Orase        Baia Sprie, Borsa, Cavnic, Targu Lapus, Viseu de Sus
                 Comune       Barsana, Bogdan Voda, Botiza, Budesti, Calinesti, Cernesti, Copalnic-Manastur,
                              Cupseni, Desesti, Dumbravita, Giulesti, Grosi, Ieud, Lapus, Miresu Mare, Ocna
                              Sugatag, Poienile Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, Sacalaseni, Sacel,
                              Stramtura, Suciu de Sus, Sisesti, Somcuta Mare, Ulmeni, Vadu Izei, Viseu de Jos.

MEHEDINTI        Municipii    Drobeta-Turnu Severin
                 Orase        Baia de Arama, Strehaia
                 Comune       Balta, Breznita-Ocol, Brosteni, Butoiesti, Garla Mare, Izvoru Barzii, Ponoarele,
                              Simian, Sisesti, Tamna.

MURES            Municipii    Targu Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni
                 Orase        Iernut, Ludus
                 Comune       Acatari, Adamus, Apold, Atintis, Bahnea, Batos, Bagaciu, Balauseri, Bichis,
                              Bogata, Brancovenesti, Ceuasu de Campie, Cucerdea, Cuci, Danes, Galesti,
                              Gornesti, Lunca, Nades, Panet, Pasareni, Saschiz, Sarmasu, Sancraiu de
                              Mures, Suseni, Vanatori.

NEAMT            Municipii    Piatra-Neamt, Roman
                 Orase        Targu-Neamt
                 Comune       Agapia, Baltatesti, Bargauani, Bodesti, Borlesti, Cracaoani, Dobreni,
                              Dragomiresti, Farcasa, Girov, Grumazesti, Pangarati, Piatra Soimului,
                              Razboieni, Roznov, Sagna, Savinesti, Stefan cel Mare, Tazlau,
                              Vanatori-Neamt, Viisoara, Zanesti.

OLT              Municipii    Slatina, Caracal
                 Orase        Corabia
                 Comune       Brancoveni, Curtisoara, Dobrosloveni, Garcov, Giuvarasti, Leleasca, Oboga,
                              Priseaca, Strejesti.

PRAHOVA          Municipii    Ploiesti, Campina
                 Orase        Azuga, Breaza, Busteni, Comarnic, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte
                 Comune       Apostolache, Brebu, Cerasu, Cornu, Drajna, Fantanele, Filipestii de Targ,
                              Izvoarele, Maneciu, Posesti, Starchiojd, Teisani, Targsoru Vechi.

SATU MARE        Municipii    Satu Mare, Carei
                 Comune       Acas, Calinesti-Oas, Mediesu Aurit, Socond.

SALAJ            Municipii    Zalau
                 Orase        Cehu Silvaniei, Jibou, Simleu Silvaniei
                 Comune       Agrij, Almasu, Balan, Buciumi, Crasna, Creaca, Cuzaplac, Dragu, Fildu de Jos,
                              Hida, Horoatu Crasnei, Letca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Napradea, Romanasi,
                              Salatig, Sanmihaiu Almasului, Somes-Odorhei.

SIBIU            Municipii    Sibiu, Medias
                 Orase        Agnita, Avrig, Cisnadie, Dumbraveni, Ocna Sibiului, Talmaciu
                 Comune       Altana, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Axente Sever, Bazna, Barghis,
                              Biertan, Brateiu, Bradeni, Bruiu, Carta, Chirpar, Cristian, Darlos, Gura Raului,
                              Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micasasa, Miercurea Sibiului,
                              Mihaileni, Mosna, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rasinari,
                              Rosia, Sadu, Saliste, Slimnic, Seica Mare, Selimbar, Sura Mare, Sura Mica,
                              Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpar.

SUCEAVA          Municipii    Suceava, Campulung Moldovenesc, Falticeni, Radauti
                 Orase        Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei
                 Comune       Arbore, Baia, Balcauti, Botosana, Breaza, Brosteni, Cacica, Cajvana,
                              Calafindesti, Darmanesti, Dolhasca, Dolhesti, Draguseni, Milisauti, Gramesti,
                              Granicesti, Horodnic, Marginea, Manastirea Humorului, Mitocu Dragomirnei,
                              Moldovita, Patrauti, Preutesti, Putna, Rasca, Satu Mare, Slatina, Sucevita,
                              Scheia, Todiresti, Udesti, Valea Moldovei, Vatra Moldovitei, Volovat, Vulturesti.

TELEORMAN        Municipii    Alexandria, Rosiori de Vede, Turnu Magurele
                 Orase        Zimnicea
                 Comune       Buzescu, Islaz, Mavrodin, Magura, Nanov, Peretu, Plosca, Vitanesti, Putineiu,
                              Salcia, Troianul.

TIMIS            Municipii    Timisoara, Lugoj
                 Orase        Faget
                 Comune       Banloc, Gataia, Margina.

TULCEA           Municipii    Tulcea
                 Orase        Babadag, Isaccea, Macin, Sulina
                 Comune       Baia, Beidaud, Carcaliu, Ceamurlia de Jos, Crisan, Frecatei, Jijila, Jurilovca,
                              Mahmudia, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculitel,
                              Nufaru, Ostrov, Sarichioi, Slava Cercheza, Turcoaia, Valea Nucarilor.

VASLUI           Municipii    Vaslui, Barlad, Husi
                 Comune       Arsura, Bogdana, Botesti, Bunesti-Averesti, Codaesti, Duda-Epureni,
                              Gherghesti, Lipovat, Poienesti, Puiesti, Solesti, Stefan cel Mare, Tanacu.

VALCEA           Municipii    Ramnicu Valcea
                 Orase        Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari
                 Comune       Alunu, Barbatesti, Berislavesti, Boisoara, Budesti, Bujoreni, Bunesti, Caineni,
                              Costesti, Daesti, Francesti, Golesti, Goranu, Lungesti, Mateesti, Maldaresti,
                              Mihaesti, Perisani, Pietrari, Racovita, Runcu, Salatrucel, Slatioara, Stoenesti,
                              Stefanesti, Tomsani, Vaideeni, Vladesti, Voicesti.

VRANCEA          Municipii    Focsani
                 Orase        Marasesti, Odobesti, Panciu
                 Comune       Barsesti, Bolotesti, Brosteni, Campineanca, Carligele, Cotesti, Dumbraveni,
                              Jaristea, Mera, Ruginesti, Tifesti, Urechesti, Valea Sarii.

MUNICIPIUL       Municipii    Bucuresti.
BUCURESTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   NOTA:
   - Unitatile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national din prezenta anexa cuprind fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate, de valoare nationala exceptionala.
   - Concentrarea in teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national se regaseste in anexa nr. IV.

   ANEXA Nr. IV

  

A TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATE

ZONE CONSTRUITE

1219 vizualizari
Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 aprilie 2000

Ce parere ai? Logheaza-te ca sa poti comenta: