Achizitie lucrari de reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

10.01.2012  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
102 vizualizari

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DESCRIERE

I.1.1)   Sediul social

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Cod fiscal:  RO 18812396,   Adresa:  Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, Pitesti,  Telefon:  0248210380,  Fax:  0248210280

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:

Pitesti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, strada Calea Bucuresti, bl. U3, parter, secretariat

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Pitesti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, strada Calea Bucuresti, bl. U3, parter

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumire contract:

Reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

II.1.2)   Tip contract: Lucrari

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)   Obiectul contractului:

Reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

II.1.6)   CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)   Valoare estimata: 10,910,754.68 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Criterii de calificare

decl privind eligibil;decl privind neincadr in prev art181 OUG 34/2006;certif de particip la licitatie cu oferta independ;decl privind neincadr in prev art 69^1 OUG34/2006;certif constatator privind plata obligatiilor fata de bugetul de stat;certif constatator privind plata impozitelor si taxelor fata de bugetul local;certif constatator emis de ORC;bilant contabil la 31.12.2010;lista pricipalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;experienta similara-contracte (max patru) cu o val minim cumulata de 10.000.000 lei;decl privind utilajele,instalatiile, echip tehnice;decl privind efectivele medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; RTE, coordonator in materie de sanatate si securitate, responsabil control calitate;pt subcontractanti/asociati-formularul 12 G si anexa 1,acord de subcontractare/acord de asociere;pt asociati-angajament de legalizare a asociatiei dc oferta comuna este decl castigatoare;certif ISO 9001 sau echiv, certif ISO 14001 sau echiv

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Procedura

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

documentatia de atribuire este atasata in SEAP; cuantumul garantiei de participare este de 50000lei

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2012 09:00

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 30.01.2012 10:00

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Mod de finantare

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

102 vizualizari
Publicat la: 10 ianuarie 2012

Licitatie inchisa
Achizitia de stâlpi din beton armat si sârma ghimpata zincata, pentru realizare împrejmuire.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Apararii - UM 02384 Adresa postala:  SOSEAUA DE CENTURA...
Data limita depunere oferta: 18 octombrie 2012
Autoritate contractanta: Ministerul Apararii - UM 02384
Licitatie inchisa
Profile din aluminiu si accesorii
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Adresa postala:  Cluj Napoca, str....
Data limita depunere oferta: 25 septembrie 2012
Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Licitatie inchisa
Servicii de intretinere, verificari si reparatii instalatii de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj pentru anii 2012-2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. ...
Data limita depunere oferta: 21 septembrie 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie tevi si fitinguri din PE-Xb preizolate si neizolate – incalzire, apa calda de consum, recirculatie
Tip legislatie: OG 34 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Regia Autonoma de Distributie a Energiei...
Data limita depunere oferta: 14 septembrie 2012
Autoritate contractanta: Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi în municipiul Oradea, jud. Bihor – retea alimentare cu apa strada Eforiei
Licitatie inchisa
Generator de curent (800 KVA) pentru Stadionul Municipal Vaslui (platforma,instalatii de utilizare,imprejmuire cu acoperis)
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: MUNICIPIUL VASLUI Numar anunt de participare: 138549 / 04.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 15 octombrie 2012
Autoritate contractanta: Primaria municipiului Vaslui
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de reparatii si renovare pavilion I la Spitalul Municipal Dej
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Spitalul Municipal Dej Cod fiscal:  4305997, Adresa:  Str. 1 Mai nr. 14-16, Dej,  Telefon:  0264212640, ...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Spitalul Municipal Dej
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de constructie magazie
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. 1)   DESCRIERE I. 1. 1)   Sediul social Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu) Cod fiscal:  4860016, Adresa:  str. Principala nr. 46, Mihai...
Data limita depunere oferta: 13 august 2012
Autoritate contractanta: Primaria Comunei Mihai Viteazu
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de instalatii electrice
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI Cod fiscal:  RO 9052135...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Licitatie inchisa
Achizitie mobilier de laborator
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi Cod fiscal:  4701126, Adresa:  B-dul Carol I, nr 11, Iasi,  Telefon: ...
Data limita depunere oferta: 07 august 2012
Autoritate contractanta: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Licitatie inchisa
Achizitie lucrari de modernizare iluminat public - Calea Cisnadiei, Sibiu
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   DESCRIERE I.1.1)   Sediul social Municipiul Sibiu - Consiliul Local Cod fiscal:  4270740, Adresa:  Str. Samuel Brukenthal...
Data limita depunere oferta: 09 august 2012
Autoritate contractanta: Consiliul Local al Municipiului Sibiu