Profile metalice pentru sisteme gips-carton METAL WORK

Tip documentatie: Brosura prezentare
Denumiri comerciale: Omega

Marca:
METAL WORK
Document cu afisare restransa!
Sus
Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards METAL WORK INDUSTRY Popeºti Leordeni, ... Citeste tot textul din documentatie
Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards METAL WORK INDUSTRY Popeºti Leordeni, ªos. de Centurã a Municipiului Bucureºti, Nr. 103, Judeþul Ilfov, Cod Poºtal 077160 Tel.: (004) 021.5296.257; (004) 021.5296.258; (004) 021.5296.277; (004) 021.3694.653; Fax: (004) 021.5296.257 E-mail: office@metalwork.ro Web-site: www.metalwork.ro Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru plafoane gips-carton Metallic profiles for gypsum board ceilings 21 P ROFILE P ERIMETRALE Profilele perimetrale în formã de U, destinate plafoanelor false ºi pereþilor din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm. Utilizãri: ¡ realizarea plafoanelor cu schelet de susþinere metalic; ¡ placarea pereþilor; ¡ montarea bordurilor de margine pentru a prelua inegalitãþile peretelui; ¡ înglobarea ºi fixarea de pereþi a profilelor de susþinere la tavanele din gips-carton; ¡ realizarea racorduri la tavan; ¡ confecþionarea mãºtilor ºi a pereþilor pentru instalaþii; ¡ mascarea rosturilor de dilataþie. Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. PERIMETER PROFILES Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) UD21/05 UD21/06 UD28/05 UD28/06 0,5 0,6 0,5 0,6 120 120 120 120 97 115 121 144 3000x190x220 3000x190x220 3000x190x300 3000x190x300 27 3000 U-shaped perimeter profiles for fake ceilings and gypsum-board walls, are metallic elements made of zinced metal sheets, cold laminated, 0.5 or 0.6 mm thick. Uses: ¡ support structure ceilings; metallic ¡ wall plating; ¡ mounting side rims for taking over the irregularities of the wall; ¡ incorporating and fastening support profiles for gypsum-board ceilings; ¡ connections; ceiling ¡ shields and walls for installations; making ¡ dilatation joints. masking The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. 21/28 27 2 3 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru plafoane gips-carton Metallic profiles for gypsum board ceilings 22 P ROFILE P ORTANTE BEARING PROFILES Profilele portante tip CD, realizate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm, sunt profilele de susþinere ale plafoanelor false, de ele fiind fixate plãcile din gips-carton. În funcþie de procedeul de suspendare ºi încãrcare, existã diverse soluþii. Dimensiunile acestora se potrivesc cu dimensiunile profilelor perimetrale în formã de U cu care se îmbinã. Utilizãri: ¡ realizarea plafoanelor false; ¡ rosturilor de dilataþie; mascara ¡ realizarea racordurilor la tavan; ¡ din gips-carton. mascãri Avantaje: ¡ montat (datoritã sistemului de noduri flexibil, modular); uºor de ¡ economic (chiar ºi pentru structuri portante cu geometrii complicate); ¡( datoritã proiectãrii tehnice îmbunatãþite a sistemului). sigur Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. CD carrying profiles, made of zinced metal sheets, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick, are profiles used to support fake ceilings, fastened to gypsum-board plates. Depending on the suspension and loading procedure, there are various solutions. Their sizes match the sizes of the U-shaped perimeter profiles with which they connect. Uses: ¡ fake ceilings; ¡ dilatation joints; masking ¡ connections; ceiling ¡ gypsum-board shields. Advantages: ¡ mount (due to the flexible and modular node system); easy to ¡ economical (even for carrying structures with complicated geometries); ¡ to the enhanced technical design of the system). safe (due The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) CD50/0,5/15 CD50/0,6/15 CD50/0,5/27 CD50/0,6/27 CD60/0,5/15 CD60/0,6/15 CD60/0,5/27 CD60/0,6/27 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 240 240 240 240 240 240 240 240 260 312 322 386 260 311 344 413 3000x250x400 3000x250x400 3000x450x400 3000x450x400 3000x250x530 3000x250x530 3000x450x530 3000x450x530 15/27 3000 15/27 50/60 4 2 5 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru plafoane gips-carton Metallic profiles for gypsum board ceilings 23 T RAVERSA C LIP CROSSING PATCH Traversa CLIP pentru profilele CD este elementul metalic realizat prin laminare la rece din tabla zincata cu grosimea de 0,6 mm, utilizat pentru fixarea profilelor CD. Se livreaza în pachete. The CLIP cross for the CD profiles is the metallic element achieved through the cold rolling process of the hot deep galvanized steel, thikness 0.60 mm and it is used for the CD profiles cliping. Delivered in packages. 24 P ROFILE O MEGA OMEGA TYPE PROFILES Profilele Omega, destinate plafoanelor false ºi pereþilor din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablã de oþel zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm. Se utilizeazã la placarea pereþilor cu panouri din gips-carton pentru a prelua inegalitãþile peretelui. Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. Omega profiles, for fake ceilings and gypsum-board walls, are metallic elements made of zinced metal sheet, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick. Used in plating walls with gypsum-board panels for taking over the inequalities of the wall. The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) TR CLIP 50 0,6 20 600 4000x155x710 Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) 4000 Omega 20/05 Omega 20/06 0,5 0,6 500 500 671 805 3000x170x700 3000x170x700 50 84 3000 45 20 6 2 7 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru pereþi despãrþitori Metallic profiles for separating walls 25 G HIDAJE "U" "U" TYPE GUIDES Ghidajele în formã U sunt elemente metalice confecþionate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm ºi utilizate pentru scheletul pereþilor despãrþitori din gips-carton. Utilizãri: ¡ ºi transmiterea încãrcãrilor din scheletul metalic de susþinere al pereþilor de gips-carton, cãtre primirea structura de rezistenþã a clãdirii; ¡ realizarea structurilor pentru pereþi de compartimentare, cu fixarea în podea ºi plafon; ¡ pereþilor. placarea Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. U guides are metallic elements made of zinced metal sheet, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick, used for the structure of gypsum-board partitioning walls. Uses: ¡ and transmitting loads from the metallic structure for supporting gypsum-board walls, to the receiving resistance structure of the building; ¡ structures for partitioning walls, by fastening to the floor and ceiling; making ¡ wall plating. The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) UW50 UNI/05 UW50 UNI/06 UW75 UNI/05 UW75 UNI/06 UW100 UNI/05 UW100 UNI/06 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 120 120 120 120 120 120 165 198 200 240 235 283 3000x360x330 3000x360x330 3000x360x450 3000x360x450 3000x360x610 3000x360x610 3000 35 50/75/100 8 2 9 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru pereþi despãrþitori Metallic profiles for separating walls 26 G HIDAJE "U" NORMA DIN "U" TYPE GUIDES ACCORDING TO DIN Ghidajele în formã U norma DIN sunt elemente metalice cu alte dimensini ale laturilor exterioare, confecþionate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm ºi realizate pentru scheletul pereþilor despãrþitori din gips-carton. Utilizãri: ¡ ºi transmiterea încãrcãrilor din scheletul metalic de susþinere al pereþilor de gips-carton, cãtre primirea structura de rezistenþã a clãdirii; ¡ realizarea structurilor pentru pereþi de compartimentare, cu fixarea în podea ºi plafon; ¡ pereþilor. placarea Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. DIN-norm U guides are metallic elements, with other sizes of the exterior sides, made of zinced metal sheet, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick, used for the structure of gypsum-board partitioning walls. Uses: ¡ and transmitting loads from the metallic structure for supporting gypsum-board walls, to the receiving resistance structure of the building; ¡ structures for partitioning walls, by fastening to the floor and ceiling; making ¡ wall plating. The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) UW50 DIN/05 UW50 DIN/06 UW75 DIN/05 UW75 DIN/06 UW100 DIN/05 UW100 DIN/06 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 120 120 120 120 120 120 179 215 214 257 250 300 3000x470x330 3000x470x330 3000x470x450 3000x470x450 3000x470x610 3000x470x610 3000 40 50/75/100 2 10 11 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru pereþi despãrþitori Metallic profiles for separating walls 27 M ONTANÞI "C" "C" TYPE BEAMS Montanþii CW, profile de structurã pentru pereþii despãrþitori din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm. Aceºtia se monteazã în ghidajele UW, fiind montaþii verticali ai scheletului pereþilor din gips-carton. Plãcile din gips-carton se fixeazã de montanþii CW a cãror lungime urmãreºte înãlþimile interioare uzuale la clãdiri, astfel, cantitatea pierderilor din tãierea la dimensiune a profilelor sã fie minimã. Pentru o îmbinare perfectã, fãrã elemente speciale, dimensiunile montanþilor CW se potrivesc cu cele ale ghidajelor UW. Montanþii de tip C sunt telescopici (se pot îmbina si prelungi fãrã alte accesorii). Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. CW stanchions, structural profiles for gypsum-board partitioning walls, are metallic elements made of zinced metal sheet, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick. They are mounted in UW guides, being the vertical stanchions of the structure of gypsum-board walls. The gypsum-board plates are fastened to the CW stanchions whose length matches the interior heights used in buildings, thus, the quantity of waste from cutting the profiles to the size is minimum. In order to achieve perfect joining, without special elements, the sizes of the CW stanchions match those of the UW guides. C stanchions are telescopic (they can be joined and extended without other accessories). The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) CW50 UNI/05 CW50 UNI/06 CW75 UNI/05 CW75 UNI/06 CW100UNI/05 CW100UNI/06 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 120 120 120 120 120 120 195 234 230 276 265 318 3000x410x340 3000x410x340 3000x410x500 3000x410x500 3000x410x645 3000x410x645 40 3000 50/75/100 37 2 12 13 Profile metalice pentru sisteme gips-carton Metallic profiles for gypsum boards Profile metalice pentru pereþi despãrþitori Metallic profiles for separating walls 28 M ONTANÞI "C" NORMA DIN "C" TYPE BEAMS ACCORDING TO DIN Montanþii CW norma DIN, profile de structurã a pereþilor despãrþitori din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablã zincatã, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm. Aceºtia se monteazã în ghidajele UW norma DIN, fiind montaþii verticali ai scheletului pereþilor din gips-carton. Plãcile din gips-carton se fixeazã de montanþii CW norma DIN a cãror lungime urmãreºte înãlþimile interioare uzuale la clãdiri, astfel, cantitatea pierderilor din tãierea la dimensiune a profilelor sã fie minimã. Pentru o îmbinare perfectã, fãrã elemente speciale, dimensiunile montanþilor CW norma DIN se potrivesc cu cele ale ghidajelor UW norma DIN. Montanþii de tip C norma DIN sunt telescopici (se pot îmbina si prelungi fãrã alte accesorii). Lungimile standard ale profilelor sunt de 3000 mm ºi 4000 mm. La cererea clienþilor, aceste produse se pot confecþiona ºi la alte dimensiuni. Se livreazã în pachete. DIN-norm C stanchions, structural profiles for gypsum-board partitioning walls, are metallic elements made of zinced metal sheet, by cold lamination, 0.5 or 0.6 mm thick. They are mounted in DIN-norm UW guides, being the vertical stanchions of the structure of gypsum-board walls. The gypsum-board plates are fastened to the DIN-norm CW stanchions, whose length matches the interior heights used in buildings, thus, the quantity of waste from cutting the profiles to the size is minimum. In order to achieve perfect joining, without special elements, the sizes of the DIN-norm CW stanchions match those of the DIN-norm UW guides. DIN-norm C stanchions are telescopic (they can be joined and extended without other accessories). The standard lengths of the profiles are 3000 mm and 4000 mm. Upon clients' request, these products may be manufactured also in other sizes. Delivered in packages. Cod produs Item product Grosime tablã Steel thickness - mm - Buc./palet Pcs./pallet Greutate palet Weight pallet - Kg - Dimensiuni palet Pallet dimmension L - H - l (mm) CW50 DIN/05 CW50 DIN/06 CW75 DIN/05 CW75 DIN/06 CW100 DIN/05 CW100 DIN/06 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 120 120 120 120 120 120 212 254 247 297 283 339 3000x475x340 3000x475x340 3000x475x500 3000x475x500 3000x475x645 3000x475x645 40 3000 50/75/100 37 2 14 15 ... ascunde
Ce parere ai? Logheaza-te ca sa poti comenta: